duminică, 8 noiembrie 2020
60-1205
The Ephesian Church Age

Dragă Turmă Mică,

Primul lucru pe care îl face Mireasa este să strige către Tatăl, să-L slăvească, să I se închine şi să Îi mulţumească pentru tot ce El a făcut. Apoi noi devenim tăcuţi înaintea Lui şi ascultăm Vocea Lui vorbindu-ne prin îngerul mesager al 7-lea al Lui aşa cum El începe să ne descopere Cuvântul Lui nouă.

Inimile noastre încep să bolborosească înăuntrul nostru, noi ne ridicăm şi strigăm, “Glorie! Aleluia! Slavă Domnului!” În inimile noastre noi începem să dansăm, să sărim şi alergăm peste tot în jur, doar având un timp bun, cum a avut Fratele Ioan pe insula Patmos. Ce s-a întâmplat cu noi, noi am intrat ÎN DUHUL.

Fitilul nostru este scufundat în Duhul Sfânt, şi prin acel fitil, noi tragem Viaţa lui Dumnezeu aşa cum El ne dă nouă DESCOPERIRE DUPĂ DESCOPERIRE DUPĂ DESCOPERIRE. Este Cuvântul în putere deplină. Acelaşi Duh care a fost în Isus (Cuvântul) este prezent din nou în noi în această epocă din urmă. Este Cuvântul în acţiune mai puternic şi mai măreţ decât a fost vreodată în adevărata Lui Mireasă Cuvânt.

Nu te teme, turmă mică. La tot ceea ce Eu sunt, voi sunteţi moştenitori. Toată puterea mea este a voastră. Omnipotenţa Mea este a voastră aşa cum Eu stau în mijlocul vostru. Eu nu am venit să aduc frică şi slăbiciune, ci dragoste şi curaj şi abilitate. Toată puterea îmi este dată Mie şi este a voastră să o folosiţi. Voi vorbiţi Cuvântul şi Eu voi face aceasta. Acesta este Cuvântul Meu şi acesta nu poate da greş niciodată.”

Noi nu avem nici o teamă, pentru că, Cuvântul Lui nu poate da greş niciodată. Toată puterea Lui ne aparţine nouă. Omnipotenţa Lui e a noastră. Noi doar vorbim Cuvântul Lui, şi El îl aduce la împlinire.

Dar El ne avertizează că noi trebuie să fim atenţi în zilele noastre, pentru că aşa cum a fost în acea primă epocă a bisericii, acelaşi duh este încă viu. Acei gemeni, acei doi pomi crescând unul lângă altul fiind părtaşi ai aceleiaşi hrane, bând din aceeaşi ploaie, şi având beneficii de la acelaşi soare. Dar ei vin din seminţe DIFERITE. Cum vom şti noi diferenţa? Acel Unul pom adevărat va fi PENTRU Cuvântul lui Dumnezeu, şi va crede Aceasta exact aşa cum a dat-o Dumnezeu, şi o va iubi şi o va asculta.

Ceilalţi vor fi aceşti apostoli falşi, lupi răpitori despre care vorbeşte Pavel. “După plecarea mea ei vor încerca să vină şi vor pretinde că au aceeaşi descoperire; dar scopul lor nu este să vă ajute, ci să vă distrugă.”

El ne-a spus nouă,

“Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului.”

Noi credem şi recunoaştem Acest Mesaj de a fi porunca lui Dumnezeu pentru epoca noastră. Noi nu vom schimba UN Cuvânt, ci noi DOAR vom crede ce Dumnezeu a vorbit prin profetul Lui pe Benzi.

Acolo vor apărea mulţi profeţi falşi, priviţi şi vedeţi cum o ţin ei spunând că dacă voi nu-i credeţi pe ei şi ceea ce ei zic, voi veţi fi pierduţi; dar când acel PROFET AL ZILEI DIN URMĂ vine pe scenă, dacă el este într-adevăr acel profet, el va striga “Mergeţi înapoi la Cuvânt sau veţi fi pierduţi.” El nu va zidi pe o descoperire sau interpretare particulară, ci pe Cuvânt. Amin, şi Amin!

Mireasa trebuie să se întoarcă la Cuvânt, să se întoarcă la Prima lor Iubire, Vocea Lui Dumnezeu pentru ziua noastră pe bandă. Aceasta este o scrisoare de dragoste către Mireasa Lui. AŞA VORBEŞTE DOMNUL.

Ce alt moment glorios va avea Mireasa Duminică la 2:00 PM ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), aşa cum noi intrăm în Duhul să ascultăm Vocea lui Dumnezeu pentru ziua noastră să ne aducă descoperirea despre Epoca Bisericii Efes 60-1205.

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite în vederea pregătirii pentru ascultarea predicii “Epoca Bisericii Efes 60-1205”.

Faptele Apostolilor 20:27-30

Apocalipsa 2:1-7

 


Predici traduse

French

Spanish

Portuguese

Italian

Norwegian

Romanian

Russian