Duminică
17 Octombrie 2021
65-0815
Şi Nu O Ştii

Dragă Adunare a Vulturilor,

Oh, ce moment, ce timp! Nu a mai rămas nimic nefăcut. Vulturii lui Dumnezeu se adună în jurul Stârvului. Profeția se împlinește. Nu a eșuat nici măcar o dată și nu va eșua, căci noi, care am fost predestinați să O vedem, O vedem.

De când Tatăl Și-a luat proorocul Acasă, niciodată Mireasa Sa nu a fost unită în jurul Vocii Sale așa cum este astăzi. El a ales felul în care va veni Cuvântul Său, și acesta a fost prin profeții Săi, care au fost predestinați și rânduiți dinainte. Iar noi suntem mulțumiți și convinși că acesta este Isus Hristos care Se face cunoscut, identificându-Se în profeție.

Cum a fost că El a condus pe copiii lui Israel prin pustie, în călătoria lor, ca un model al poporului chemat afară astăzi. Aici este El, prin cercetare ştiinţifică, chiar S-a identificat înaintea ştiinţei. Şi chiar prin acţiunile Lui şi chiar prin profeţia Lui, lucrurile care sunt profeţite despre El să facă în această zi, să-L facă acelaşi ieri, azi, şi în veci, au fost perfect adeverite. Nu este aceasta suficient să facă inimile noastre să ardă în noi?

La fel ca apostolii din acea zi, noi suntem orânduiți la Viață. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este doar să facem cunoscută Vocea Lui. Iar acea Voce este chiar exprimarea gândurilor lui Dumnezeu. Noi credem în toate Acestea. Nu trebuie să dovedim științific nimic, nici să întrebăm vreun Saducheu sau Fariseu, sau pe oricine altcineva despre Aceasta. El a spus-o și noi O credem. Oile Lui aud Vocea Lui, care vorbește prin profetul Său.

Acest Mesaj este Vocea lui Dumnezeu pe bandă. Este întreaga Descoperire a lui Isus Hristos, Vechiul și Noul Testament puse împreună. Toate secretele au fost descoperite. Noi nu adăugăm și nici nu luăm nimic de la El. Facem exact cum ne-a poruncit El să facem, RĂMÂNEM CU CUVÂNTUL.

Ia te uită. Este omul acela din interior. Acela în interior care va puncta Cuvântul, se ţine cu Cuvântul, fără să-i pese.

El a profețit și ne-a spus ce avea să se întâmple. Întreaga lume avea să formeze un grup de demenți și va fi din ce în ce mai rău, până când vor fi o adunătură de maniaci.

El a spus că se apropie ceasul în care vom vedea ceva ce se va întâmpla, ceva va avea loc. Și toate aceste Mesaje au reprezentat un fundament și au pus bazele pentru un Mesaj scurt și rapid care va zgudui toate națiunile. Cred că noi asistăm la aceste lucruri care au loc chiar acum.

Şi eu ştiu că, după plecarea mea de pe acest pământ, acele benzi şi acele cărţi vor trăi înainte, şi mulţi dintre voi copii tineri veţi afla, în zilele ce vor veni, că acesta este exact Adevărul, deoarece eu vorbesc aceasta în Numele Domnului.

Să ascultăm și să fim foarte atenți la toate detaliile viselor pe care ni le-a relatat profetul. Cum l-au văzut stând pe o stâncă care se întindea de la est la vest, într-o formă ascuțită ca o piramidă. Cum el era pe un cal cum ei n-au mai văzut așa ceva în viața lor; un cal mare și alb, cu o coamă albă atârnând.

Cum un nor alb a coborât, l-a luat și l-a dus. Apoi, după un timp, l-a așezat în capul mesei și era alb ca zăpada. Stătea acolo și vorbea cu autoritate. Nu era nimic de presupus. Fiecare om înțelegea exact ceea ce spunea.

"Voi mai călări pe acest traseu încă o dată!"

Cred că vedem că acest lucru se întâmplă astăzi. Aceste Mesaje călătoresc din nou pe acest traseu. Dumnezeu îi cheamă la un loc pe Vulturii Săi din întreaga lume. Ei se unesc în jurul Cuvântului Său, al Vocii Sale, al Acestui Mesaj.

Lumea este goală, mizerabilă, nenorocită, oarbă și nu știe asta. Dar Mireasa este îmbrăcată cu Cuvântul, glorioasă în Duh, bucuroasă prin Harul Său, iar noi putem vedea și ști cine suntem: MIREASA LUI.

Ne-a spus că, din câte știa el, nu vede nimic care să împiedice, în acest moment, Venirea Domnului Isus, în afara pregătirii Bisericii Sale.

Vulturi, haideți să ne pregătim. Vă invit să vă adunați cu noi în jurul Sârvului Duminică, la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), pentru a auzi Vocea lui Dumnezeu pentru ziua noastră, să ne pregătească pentru Răpirea care va veni în curând, în timp ce vom asculta: 65-0815 Și Nu O Știi.

Fratele Iosif Branham

 

 

Scripturi pentru a fi citite:

Apocalipsa 3:14-19
Coloseni 1:9-20