Duminică
04 Februarie 2024
63-1229M
Există Un Om Aici Care Poate Aprinde Lumina

Dragă Reflecție a lui Isus Hristos,

Oamenii cred că suntem nebuni, stând în casele și bisericile noastre, ascultând benzile. Ei cred că murim de foame. Ei nu-și dau seama că stăm în prezența Luminii Fiului Preamărit, ne coacem și suntem hrăniți cu Hrană Depozitată ca niște viței în staul.

Noi suntem Grâul care este mai avansat, gata să primească aceasta. Dacă ei vor să trăiască în tradițiile lor, n-au decât. Nu NOI, noi trăim în Lumina pentru ziua noastră.

Ce este Lumina pentru ziua noastră? Dumnezeu a trimis în lume al șaptelea înger al Său puternic pentru a conduce Mireasa Sa. Ce a fost el? A fost un profet. Ceea ce a spus el s-a împlinit. El era Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. El era o manifestare a Luminii Cuvântului lui Dumnezeu. El a fost Lumina lui Dumnezeu pentru astăzi.

Moise doar s-a mişcat drept înainte, oricum, pentru că el era Viaţa, el era Lumina din ora aceea. Ce el avea, ce era aceasta? Dumnezeu a manifestat Cuvântul Lui promis prin Moise, şi Moise era Lumina.

Ilie era Lumina… Lumina! Aleluia! El era Lumina. Lumina! El era Cuvântul lui Dumnezeu făcut vădit.

Ioan, când el a venit pe pământ… Isus a zis, „El era o Lumină luminoasă şi strălucitoare.” Aleluia! De ce? El era Cuvântul manifestat.

Atunci, conform Cuvântului, Lumina pentru zilele noastre este profetul lui Dumnezeu, William Marrion Branham. Cel care strigă în pustiul Babilonului: ,,Ieșiți din ea, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei".

El a fost împlinirea lui Maleahi 4:5 și a Apocalipsei 10:7. El doar a vorbit și a spus: ,,va fi acolo", și a fost acolo, fără nimic în ea. El nu a avut niciodată o veveriță; nu era niciuna acolo. El doar a spus: ,,Să fie acolo", și a fost acolo.

Cuvântul lui Dumnezeu este infailibil și trebuie să fie împlinit. Noi am văzut Lumina; Cuvântul Său pe care l-a promis pentru această zi. A fost dovedit și confirmat faptul că Acesta este Adevărul. Este Lumina orei.

Nu există nici un substitut în a ști că ceea ce ascultăm este Cuvântul manifestat pentru astăzi. Nu are NICI UN FEL de codițe șerpuite în el... ZERO. Dacă alții sunt mulțumiți cu altceva, continuați, dar nu și noi.

Asta nu înseamnă că nu vă puteți asculta pastorul sau că slujitorul nu poate predica; nicidecum, dar TREBUIE să filtrați fiecare cuvânt pe care îl auziți prin marele filtru al lui Dumnezeu, ACEST MESAJ PE BANDĂ.

Când se spune că zilele Mesajului unui singur om s-au terminat, astea sunt codițe șerpuite. Când ei spun că acest Mesaj nu este Absolutul lor, astea sunt codițe șerpuite. Când spun că ascultarea benzilor nu este de ajuns, astea sunt codițe șerpuite.

Nu este nimic mai măreț decât să Apeși Play, știind că poți spune AMIN la fiecare cuvânt. Nu există niciun alt loc unde poți face asta decât ascultând Mesajul orei.

Acum noi suntem reflecția lui Isus Hristos pentru ziua de azi. Noi suntem Cuvântul Său manifestat. Noi suntem cei pe care El i-a ales să primească marea Sa Descoperire din timpul sfârșitului. Noi SUNTEM MIREASA LUI.

Doar Mireasa Lui va avea adevărata Descoperire a Luminii pentru ziua de azi. Ei vor ști, această Lumină îi va desăvârși. Această Lumină este Duhul Sfânt care vorbește prin îngerul Său mesager.

Ți-ar plăcea să stai în prezența Luminii lui Dumnezeu pentru această oră? Atunci te invit să ni te alături Duminică la ora 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), când vom asculta

Există Un Om Aici Care Poate Aprinde Lumina 63-1229M.

Fratele Iosif Branham.

 

Scripturi de citit înaintea serviciului:

Geneza 1:3, capitolul 2
Psalmul 22
Ioel 2:28
Isaia 7:14, 9:6, 28:10, 42:1-7
Matei 4:12-17, capitolele 24 și 28
Marcu capitolul 16
Apocalipsa capitolul 3