Duminică
23 Ianuarie 2022
63-0317E
Intervalul Dintre Cele Şapte Epoci Ale Bisericii Şi Cele Şapte Peceţi

Dragă Mireasă care Strigă şi se Bucură,

Suntem în Cuvânt și trăim cele mai frumoase momente din viața noastră. Învățătură, consacrare și descoperire. Nu există nimic mai important decât să auzim Vocea lui Dumnezeu pe bandă.

Acest Mesaj este totul pentru noi. Ne dă satisfacție deplină. Singurul lucru care poate să potolească setea sufletului nostru este să-L auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne prin profetul Său.

În fiecare zi, El ne oferă mai multă descoperire despre El și despre noi înșine. O reasigurare mai profundă că, "apăsând play", ascultăm Cuvântul Său și facem exact ceea ce El ne-a poruncit să facem. Noi suntem oile Sale, iar oaia nu se poate conduce singură; trebuie să aibă un conducător. Iar Duhul Sfânt ne conduce la El Însuși, Vocea Sa care rostește pe bandă cuvintele infailibile.

Nu ascultăm toți împreună aceste Mesaje din întâmplare, El ne-a ales să o facem. " Pașii celor neprihăniți sunt rânduiți de Domnul". Există un motiv. Nu ne putem împotrivi. Mesajul pe bandă este tot ceea ce vrea Mireasa. Ascultându-l, Acesta ne dă mâna puternică a Credinței pentru a ne ține și a crede fiecare cuvânt.

De ce credem noi că este atât de important ca toți cei care se numesc "Mireasa lui Dumnezeu" să asculte benzile?

Cuvântul ne spune clar că Biblia însăși a fost scrisă de profeți. Nu au fost gândurile, nici ideile lor, ci Duhul Sfânt care i-a determinat să scrie Biblia. De asemenea, Biblia ne spune că Domnul Dumnezeu nu va face NIMIC până când nu va descoperi Cuvântul Său profetului Său. Alții îl pot vorbi și îl pot proclama, dar pot spune NUMAI ceea ce profetul lui Dumnezeu a spus deja.

Dacă voi credeți că William Marrion Branham este al șaptelea înger mesager adeverit de Dumnezeu, atunci ceea ce a spus pe bandă nu sunt cuvintele lui, ci chiar gândurile lui Dumnezeu Însuși exprimate. Tu te bazezi pentru destinația ta Eternă pe fiecare cuvânt pe care el l-a rostit pe benzi, deoarece crezi că este AȘA VORBEŞTE DOMNUL. Nu poate fi adăugat sau eliminat ceva din acesta, și nici nu are nevoie de interpretare; este Fiul Omului care vorbește prin omul pe care El l-a ales să împlinească Cuvântul Său.

Adevărata Mireasă cunoaște importanța ascultării benzilor. Pentru noi, benzile sunt cele mai importante, iar toate celelalte slujbe sunt minore. Fiecare trebuie să se întrebe dacă destinația sa Eternă se bazează pe credința în fiecare cuvânt rostit de profetul lui Dumnezeu. Dacă eu cred că este Vocea lui Dumnezeu care vorbește și o cheamă pe Mireasa Sa, atunci nu este nimic mai important decât să APĂS PLAY, deoarece voi fi judecat după fiecare Cuvânt pe care l-a SPUS PROFETUL LUI DUMNEZEU... nu după ce a spus un om că a spus profetul lui Dumnezeu.

Dacă tu crezi că ai nevoie de mai mult decât de benzi, atunci nu este la fel de important pentru tine să pui accent pe ascultarea benzilor, ci mai multă importanță pe slujbă. Nu poți avea decât o singură lucrare majoră.

În timp ce ascultăm banda această Duminică, Dumnezeu Însuși ne va vorbi și ne va spune că deținem titlul de proprietate legal în formă de rezumat al Vieții Eterne. Noi deținem tot ceea ce Adam și Eva au pierdut. Ne va fi adus prin descoperire și din Mâna lui Dumnezeu prin adeverire.

Apoi El ne va spune ce s-a întâmplat în Ceruri. Cum Isus Însuși a luat Cartea, a rupt sigiliul, apoi a trimis-o profetului pe care l-a ales și i-a spus să i-o dea Miresei Sale....vorbind despre strigare!!!! Tot ce se află pe pământ și în Ceruri ne va auzi strigând și ţipând atunci când ne vom vedea numele scrise în Cartea Vieții Mielului.

Şi El a luat Cartea, (glorie!) a deschis Cartea, şi a rupt jos Peceţile; şi a trimis Aceasta jos la pământ, la al şaptelea înger al Lui, să descopere Aceasta la poporul Lui! Iată-vă acolo. Oh, doamne! Ce s-a întâmplat! Ţipetele, strigătele, aleluia-urile, cei unşi, puterea, slava, manifestarea!

Şi bătrânul Ioan, care stătea acolo, fratele nostru, plângând! “Păi,” a zis el, “totul în Cer, totul pe pământ, şi totul în mare, m-au auzit strigând, ‘Amin! Amin! Binecuvântări, onoare, şi tărie, şi putere, să fie la Acela care trăieşte în veci şi veci.’”

Unde puteți asculta această mare descoperire? DOAR PE CASETE. Mireasa simte ceva special atunci când Îl aude pe Dumnezeu Însuși vorbind prin buze umane și spunându-i: "EȘTI MIREASA SCUMPĂ A INIMII MELE"

Veniți să vă așezați în prezența Duhului Sfânt Apăsând Play, Duminică la ora 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora României), când Îl vom auzi pe al șaptelea înger mesager al Său aducând: Intervalul Dintre Cele Şapte Epoci Ale Bisericii Şi Cele Şapte Peceţi 63-0317E.

Vom striga și ne vom bucura și vom spune aleluia.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite în vederea ascultării Mesajului:

Levitic: 25:47-55
Ieremia: 32:1-15
Zaharia: 3:8-9 / 4:10
Romani: 8:22-23
Efeseni: 1:13-14 / 4:30
Apocalipsa: 1:12-18 / capitolul 5 / 10:1-7 / 11:18