Duminică
08 August 2021
65-0427
Does God Change His Mind?

Dragă Mireasă În Voia Perfectă,

O Dumnezeule drag, noi nu vrem voia Ta permisivă, Tată. Lasă-ne să umblăm în voia Ta perfectă. Lasă-ne doar-doar să nu luăm un Cuvânt aici şi acolo, şi să-l facem să se potrivească unei dogme sau unui crez, sau ceva. Lasă-ne să luăm Cuvântul aşa cum Acesta este, crezând Evanghelia deplină, tot ce ne-a învăţat Isus să facem.

Aceasta este cea mai mare și mai profundă dorință a noastră: să fim în voia perfectă a lui Dumnezeu. Niciodată nu vrem să Îl nemulțumim, ci să Îl mulțumim în tot ceea ce spunem și facem. Vrem să fim fiii și fiicele Lui Înfiaţi și manifestați.

De unde aflăm cum să fim în voia Lui perfectă și să Îi facem pe plac? Trebuie să mergem la Cuvântul Său, pentru că știm căci Cuvântul Său este adevărul și viața. Cuvântul Său este întotdeauna același, programul Său este întotdeauna același, căci El nu se poate schimba.

Cuvântul ne spune că, așa cum a făcut lucrurile prima dată, El le va face întotdeauna la fel. El trebuie să rămână întotdeauna același. Scopul Său a fost întotdeauna același. Acțiunile Sale au fost întotdeauna aceleași. Felul în care El face lucrurile, felul în care îi vindecă pe oameni, felul în care Își conduce poporul, El va rămâne întotdeauna neschimbat.

Biblia ne spune în Cuvântul Său neschimbat căci Cuvântul Domnului vine numai la profeții Săi. El nu îl dezvăluie niciodată clerului sau unui teolog, ci doar profeților Săi. De asemenea, El a spus că nu a făcut nimic până când nu le-a arătat mai întâi profeților Săi.

Omul și-a dorit întotdeauna un sistem făcut de om, un grup de oameni care să îl conducă. Dar aceasta nu a fost niciodată calea lui Dumnezeu, El a trimis întotdeauna un lider chemat de Dumnezeu, un profet rânduit cu Cuvântul pentru a conduce poporul Său. Acel profet a fost adeverit și a fost ales pentru a fi liderul lor din ceasul respectiv.

Dumnezeu a ales și a rânduit mulți alți conducători plini de Duhul Sfânt; și ei au locurile lor, dar El i-a avertizat pe acești conducători: "Stați departe de acel Stâlp de Foc". Ce face acel Stâlp de Foc...ÎI CONDUCE PE OAMENI ZIUA ȘI NOAPTEA.

Apoi, Cuvântul ne spune: "Cum a fost în zilele Sodomei, așa va fi și în zilele în care se va arăta Fiul omului". Conform Cuvântului Său din Maleahi 4 și din multe alte Scripturi, El se va întoarce în Biserica Sa într-o formă fizică; în oameni, în ființe umane, în formă de profet.

Cum îl vom cunoaște pe acest profet? El va dovedi cine este prin Cuvânt. El va cunoaște chiar secretele inimii. El va descoperi oamenilor tot Cuvântul. El va fi recunoscut de Stâlpul de Foc pentru a conduce Mireasa. Dumnezeu chiar se va fotografia cu profetul Său.

Unii vor fi ca Ioan de pe insula Patmos și vor încerca să i se închine, dar el va spune: "Vezi să nu o faci, pentru că eu sunt tovarășul tău de slujbă, dintre profeți, închină-te lui Dumnezeu". Mireasa va ști să nu i se închine lui, omului, ci să i se închine Dumnezeului DIN ACEST OM.

Va ști că el este cel pe care Dumnezeu l-a ales să rostească Cuvintele infailibilității. Va ști că el a fost acel al șaptelea înger mesager ales de Dumnezeu. Lumea va vedea și va auzi Vocea lui Dumnezeu vorbind prin el și îl va vedea pe primul Adam deplin restaurat.

El va conduce Mireasa printr-un Stâlp de Foc. El își va primi informațiile de la Logos și le va oferi Miresei în drumul lor spre Țara promisă. Mireasa va avea Descoperirea și va ști că acesta este mesagerul rânduit de Dumnezeu. Aceasta este calea prevăzută de Dumnezeu. Aceasta este VOIA PERFECTĂ a lui Dumnezeu.

Veniți alături de noi Duminică la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), și ascultați: Se răzgândește Dumnezeu? 65-0427.

Fratele Iosif Branham

 

 

Scripturi pentru a fi citite:

Numeri 22:31