duminică, 14 februarie 2021
63-0321
Pecetea A Patra

Dragă Adunare a Vulturilor,

Abia aştept să mă unesc cu voi şi să ascult Vocea lui Dumnezeu vorbind direct către noi prin marele Lui înger, aşa cum El rupe a 4-a Lui Pecete pentru noi şi ne spune fiecăruia dintre noi, “Tu eşti născut din Mine, de aceea nu poţi păcătui. Înălbitorul sângelui Meu stă pentru tine. Îl despart şi îl trimit înapoi celui care l-a pervertit.”

Când Satan îmi spune Mie, “Ei sunt vinovaţi!”, Eu îi spun lui, “Ei nu sunt, ei sunt curaţi. Eu nici măcar nu îmi mai pot aminti, deloc. Ei sunt absolut fără păcat. Ei sunt ai Mei. Dacă ei spun unui munte, ‘mută-te’ şi nu se îndoiesc în inima lor, ci cred ceea ce au spus, se VA împlini şi ei pot avea ceea ce au cerut. Ei sunt Vulturaşii Mei răscumpăraţi.”

“Voi doar aşteptaţi Vulturaşii mei până când glasurile celor Şapte Tunete vorbesc către voi. Voi puteţi lua Cuvântul lui Dumnezeu şi să Îl daţi acolo. Voi veţi felia şi tăia. Voi puteţi închide cerurile. Voi puteţi închide asta, sau aceea, orice vreţi voi. Vrăşmaşul va fi ucis de Cuvântul care iese din gura voastră pentru că Acesta este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri. Voi aţi putea chema după o sută de miliarde de tone de muşte dacă aţi vrea. Orice veţi spune, se va întâmpla, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu venind din gura lui Dumnezeu şi întotdeauna am folosit un om prin care să lucreze Cuvântul Meu.”

Înainte de un Cuvânt, este un gând. Şi un gând trebuie să fie creat. În regulă. Deci, gândurile lui Dumnezeu au devenit creaţie când au fost vorbite, printr-un Cuvânt. Asta-i când El ţi-o prezintă ţie ca un gând, gândul Lui, şi îţi este descoperit ţie. Apoi, încă este un gând până când tu îl exprimi.

Vorbeşte despre stimulare prin Descoperire. Inimile noastre, minţile noastre, sufletele noastre slăvesc şi strigă, “glorie, aleluia.” El ne-a prezentat gândurile Lui nouă. Acum ele ne sunt descoperite. Noi putem exprima Aceasta.

Nu vă temeţi de nimic Vulturaşi, Cuvântul Lui locuieşte în noi. Satan nu ne poate vătăma, el doar vrea să ne inducă în eroare, vorbiţi Cuvântul. El ne-a ales de la început. El ne-a trimis ultimul Lui vultur mesager să se descopere pe Sine şi să cheme afară Mireasa Lui. Noi L-am recunoscut. Noi am recunoscut cine suntem noi. Continuaţi să presaţi, nu va mai fi mult, El vine după noi.

Dacă ţi-ar plăcea să primeşti această stimulare prin Descoperire, vino să asculţi Vocea lui Dumnezeu vorbind Duminică la ora 2:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), şi să-L asculţi pe El descoperind A Patra Pecete Miresei Lui.

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite în vederea ascultării predicii “Pecetea A Patra” 63-0321.

Matei 4
Luca 24:49
Ioan 6:63
Fapte 2:38
Apocalipsa 2:18-23, 6:7-8, 10:1-7, 12:13, 13:1-14, 16:12-16, 19:15-17
Geneza 1:1
Psalmul 16:8-11
II Samuel 6:14
Ieremia 32
Ioel 2:28
Amos 3:7
Maleahi 4

 


Predici Traduse

Franceză

Spaniolă

Portugheză

Italiană

Norvegiană

Română

Rusă

Această predică a fost redată la Tabernacol în următoarele date precedente.