Duminică
23 Aprilie 2023
60-1204e
The Patmos Vision

Dragi Iubitori ai Cuvântului lui Dumnezeu,

Cât de minunat este să mă pot adresa fiecăruia dintre voi ca Iubitori ai Cuvântului lui Dumnezeu. Nu există nimic care să Îi poată lua locul. Să avem posibilitatea de a asculta în fiecare zi a vieții noastre pe Domnul nostru, vorbindu-ne prin buze omenești, și spunându-ne cine este El și cine SUNTEM NOI. Nu există nici un loc, nici o voce, nici o biserică și nici un om care să vă poată spune aceste lucruri ca VOCEA LUI DUMNEZEU.

El ne-a spus că inspirația Cuvântului era pe benzi. Tot ce trebuie să facem este să apăsăm Play și Duhul Sfânt umple camera. Mesagerul nostru trăgea viață, și lumină, din resursele acelui bazin principal. Avea fitilul înmuiat în el.

Viața lui este în flăcări cu Duhul Sfânt. Fitilul său (viața) a fost cufundat în Hristos. Prin acel fitil, el extrage însăși viața lui Hristos și, prin ea, ne dăruiește lumină nouă, Miresei.

Apoi El ne spune că acolo nu se află numai fitilul puternicului Său mesager, ci că noi toți tragem din aceeași sursă. Cu toții am fost cufundați în același bazin. Suntem morți față de noi înșine și viețile noastre sunt ascunse cu Hristos în Dumnezeu, pecetluite de Duhul Sfânt.

Nimeni nu ne poate smulge din mâna Lui. Viețile noastre nu pot fi alterate. Viața vizibilă arde și strălucește în noi, dând lumină și manifestări ale Duhului Sfânt. Viața noastră interioară, invizibilă, este ascunsă în Dumnezeu și hrănită de Cuvântul Domnului. Avem Descoperirea lui Isus Hristos în zilele noastre.

Cum ne hrănește Cuvântul sufletul. Nu există nimic ca Acesta. Cum a pus la dispoziție o modalitate prin care Mireasa, din întreaga lume, se poate aduna pentru a asculta Vocea lui Dumnezeu în același timp. Indiferent de ce spun criticii sau scepticii, Dumnezeu a făcut o cale și este o mireasmă plăcută pentru El. El tocmai ne-a spus că ne va aduna pe toți la sfârșitul celei de-a treia zi. Glorie!!

Haideți să ne adunăm cu toții în această Duminică la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), ca să auzim Vocea lui Dumnezeu aducându-ne Descoperirea Cuvântului, așa cum ascultăm: Viziunea din Patmos 60-1204E.

În primul rând, trebuie SĂ INTRĂM ÎN DUHUL așa cum vom auzi;

Glasul care a sunat înainte Cuvântul Lui în Grădina Edenului şi pe Muntele Sinai, glas care de asemenea a fost auzit în excelenta slavă de pe Muntele Transfigurării, a fost încă odată sunat înainte, şi de data aceasta către cele şapte biserici cu o complectă şi finală descoperire a lui Isus Cristos.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pe care să le citiți pentru a vă pregăti să ascultați Mesajul.

Nu uitați să citiți și să ascultați cartea Cele Șapte Epoci Ale Bisericii.

Isaia 28:8-12
Daniel 7:8-14
Zaharia 4:1-6
Maleahi 4:1-2, 4:5
Matei 11:28-29, 17:1-2
Ioan 5:22
Evrei 4:3-4, 4:7-10, 4:12
Apocalipsa 1:9-20, 19:11-15