Duminică
03 Octombrie 2021
65-0801M
Dumnezeul Acestei Epoci Rele

Dragă Mireasă Stimulată Prin Descoperire,

Ce s-a întâmplat în întreaga lume weekend-ul trecut? Ce a avut loc? Despre ce a fost vorba în tot acest freamăt? Mireasa din întreaga lume s-a unit împreună, făcând munți din ipsos, lut, nisip și bețe. Adunându-se în jurul focurilor de tabără, cântând cântece de închinare și lăudându-L pe Domnul. Tineri și bătrâni deopotrivă, purtând tricouri pe care scria Stimulare prin Descoperire. Erau din Michigan până în Florida, din Maine până în California, din America de Nord până în America de Sud, din Europa, Africa, Asia, Australia, din fiecare colț al lumii. Ascultau prin intermediul conexiunilor din casele lor, auzind Vocea lui Dumnezeu vorbindu-le direct.

Care a fost atracția? Sămânța predestinată a lui Dumnezeu, care nu poate face altceva decât să urmeze Mesajul orei, care crede fiecare Cuvânt rostit de gura lui Dumnezeu, s-a adunat pentru laudă, închinare și celebrarea marelui eveniment care a avut loc în zilele noastre pe Muntele Sunset.

Dumnezeu confirmându-şi Cuvântul Său. Din cauza aceasta este toată gălăgia asta. Observaţi, acesta este Dumnezeu care îşi împlineşte din nou Cuvântul Lui promis, din Apocalipsa 10:1 la 7, „Şi în zilele sunării Mesajului îngerului al şaptelea, taina lui Dumnezeu se va sfârşi.”

A fost Dumnezeu făcând istorie. A fost Dumnezeu împlinind profeția. A fost răspunsul la profeția profetului. Și am vrut să fim acolo pentru a primi și a auzi tot ceea ce a făcut El prin profetul Său.

Ignorăm criticile necredincioșilor și ale credincioşilor prefăcuți. Nu avem nici o dispută cu ei. Avem un singur lucru de făcut, și anume să credem și să obținem tot ce putem din Acesta. Ne adunăm în fiecare săptămână ca o un întreg pentru a asculta Vocea lui Dumnezeu, în așteptarea Venirii lui Mesia.

În ce oră minunată trăim. Să vedem cum se împlinește Scriptura chiar în viața noastră. Dar El ne-a avertizat în Cuvântul Său că ungerea falsă va fi atât de aproape, încât îi va înșela chiar pe aleșii lui Dumnezeu DACĂ ar fi posibil. Dar, laudă lui Dumnezeu, nu va fi posibilă înșelarea Miresei Sale, pentru că ei vor rămâne cu acea Voce a lui Dumnezeu originală, manifestată, legitimată, și nu vor schimba nici măcar o iotă sau o părticică. Ei nu vor adăuga propria lor interpretare la Aceasta, ci pur și simplu vor crede FIECARE CUVÂNT.

Cât de atenți trebuie să fim dacă este ATÂT DE APROAPE. Ne întrebăm, vor fi bisericile confesionale? Ele par atât de departe și nici măcar pe aproape. Cine va fi?

Acum, doar biserici reci, formale, înţepenite, şi aşa mai departe, cu teologie făcută de oameni, la care cei Aleşi nu vor da atenţie niciodată. Dar este acolo sus, aproape ca lucrul real. Doar să laşi afară un singur Cuvânt, este tot ceea ce trebuie să faci.

El a spus că Eva nu a plecat niciodată pur și simplu și nu a spus cu bună știință că nu crede în Dumnezeu. A fost o eroare în care ea a crezut. Satana a recunoscut că era Cuvântul lui Dumnezeu, dar problema era că el i-a dat propria interpretare, ceea ce a făcut-o să creadă o minciună și a fost blestemată din cauza acesteia.

Învelișul a fost dat jos. Piramida a fost deschisă. Scripturile au fost descoperite. Descoperirea a fost dată Miresei. Este Isus Hristos, Același ieri, azi și în veci.

Asta îl face pe Satana să fie atât de furios pe noi. El știe că a ajuns la sfârșitul lui. Vrea ca noi să punem la îndoială cine suntem. Trecem prin teste și încercări mai grele decât am trecut vreodată. Uneori ne întrebăm: de ce ni se întâmplă toate acestea?

Motivul este, să o încerce pe Ea, Mireasa Lui. Aceasta este la… Când Ea este făcută manifest, şi a fost încercată, a fost dovedită, dovedită faţă de Satana.

Glorie!!! Testele și încercările sunt numai pentru ca El să-i dovedească lui Satana că NOI SUNTEM MIREASA LUI MANIFESTATĂ.

Noi aflăm acum, că această epocă rea este să-i dovedească, lui Satan, că Ea nu este ca Eva, că ea nu este felul acela de femeie. Şi Ea va fi încercată prin Cuvântul Său, Mireasa, aşa cum mireasa lui Adam a fost încercată prin Cuvânt. Şi mireasa lui Adam a crezut fiecare bucăţică din Cuvânt, totul, dar a fost confuză la o promisiune.

Dar noi nu vom fi confuzi cu privire la un singur Cuvânt și nici nu vom merge după tradițiile lor, după interpretările lor ale Cuvântului, ci vom sta cu, CUVÂNTUL ORGINAL.

Dacă avem un magnetofon, vom aduna un grup de oameni, îl vom reda și vom asculta cu atenție, așa cum ne-a spus El să facem!

Aşa cum viaţa noastră naturală şi trăsăturile sunt transmise în jos de gestaţia tatălui vostru, tot aşa este Duhul lui Dumnezeu, care a fost predestinat înainte de întemeierea lumii.

Cât de recunoscători suntem că Duhul lui Dumnezeu, creatorul nostru, a fost predestinat înainte de întemeierea lumii pentru a avea Adevărata Descoperire a Acestui Mesaj. Sunteți invitaţi să veniți să primiți aceeași Stimulare Prin Descoperire cu noi Duminică, la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), când vom asculta: 65-0801M Dumnezeul Acestei Epoci Rele.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite:

Matei capitolul 24 / 27:15-23
Luca 17:30
Ioan 1:1 / 14:12
Faptele Apostolilor 10:49
1 Corinteni 4:1-5 / capitolul 14
2 Corinteni 4:1-6
Galateni 1:1-4
Efeseni 2:1-2 / 4:30
2 Tesaloniceni 2:2-4 / 2:11
Evrei capitolul 7
1 Ioan capitolul 1 / 3:10 / 4:4-5
Apocalipsa 3:14 / 13:4 / capitolele 6-8 şi 11-12 / 18:1-5
Proverbe 3:5
Isaia 14:12-14