Duminică
17 Iulie 2022
63-1229M
Există Un Om Aici Care Poate Aprinde Lumina

Dragă Reflecție a lui Isus Hristos,

La fel ca băiețelul care s-a uitat în oglindă și nu și-a dat seama că se privea pe el însuși, noi ne uităm acum în Oglinda lui Dumnezeu, în Cuvântul Său, și ne dăm seama: TATĂ, EU SUNT ACELA, sunt reflecția Cuvântului Tău. Eu sunt Cuvântul Tău manifestat. Sunt un credincios, sunt Mireasa Ta!

Fiecare Mesaj pe care îl ascultăm ne ridică Credința la noi înălțimi. El ne-a spus că trebuie să ne încadrăm într-una dintre cele trei categorii: Credincioși, credincioși prefăcuți sau necredincioși. Când ne-am privit în oglinda Sa, am strigat: "Văd, fără nicio umbră de îndoială, că noi suntem Credincioși. Pentru că numai un Credincios va crede fiecare iotă și fiecare părticică; TATĂ, ACESTA SUNT EU."

Nu există nimic care să ne satisfacă și să ne dea Viață în afară de Cuvântul rostit de Dumnezeu pe bandă. Este singurul mod în care poate veni Viața, prin Cuvântul Său vorbit, Vocea lui Dumnezeu pentru zilele noastre.

Pregătiți-vă, căci mai urmează și altele în această Duminică, 17 iulie 2022. Există un om aici care va aprinde Lumina, iar când o va face, vom avea cu toții dureri de gât de la faptul că vom striga și vom exclama Amin, Aleluia, Lăudați Numele Domnului, Glorie lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu Însuși ne va vorbi direct și ne va descoperi mai mult din Cuvântul Său.

Ca același soare, ce strălucește astăzi, va coace grăuntele pentru recolta din iulie. Vedeți ce vreau să spun? Dar lumina de azi nu va face nici un bine înapoi acolo în iulie. Ea e mai tare. Grâul este mai avansat; el e gata să-l ia. Amin. Cu certitudine este.

Recolta este coaptă! Suntem mai avansați și mai pregătiți să O luăm. Isus are o masă întinsă, unde sfinții lui Dumnezeu sunt hrăniți cu Hrana coaptă a zilei. Lumina Evangheliei adeverește și dovedește că El este astăzi aici, cu noi. Sfinții mănâncă Hrana spirituală care a fost depozitată, pregătindu-se pentru Răpire.

Când Pastorul nostru, Duhul Sfânt vorbind prin profetul Său adeverit, va activa acel comutator și va aprinde lumina Descoperirii, ne va spune cine este El în zilele noastre. El va striga și ne va avertiza, eu sper că nu dormiți.

Noe a fost Lumina în zilele lui. Moise a fost Lumina orei sale, acum v-am trimis un profet puternic în zilele voastre și Eu îmi manifest Cuvântul Meu promis prin el. El este Cuvântul lui Dumnezeu manifestat în zilele voastre. El este Lumina zilei de azi.

Când am fost aici pe pământ în carne și oase ultima oară, am luat primele cinci pâini de orz și am început să rup pâinile. Din cele originale, am făcut pâine și am hrănit cinci mii de oameni.

Apoi am luat un pește și, din acel pește, am făcut un alt pește și încă un pește, și am hrănit cinci mii.

Dar în zilele voastre, eu nu aveam nimic. Eu doar am vorbit și am spus: "Spune că va fi acolo", și a fost acolo, fără nimic. Nu am avut niciodată o veveriță; nu era niciuna acolo. Am spus doar: "Să fie acolo", și a fost. Cuvântul Meu este infailibil și trebuie să se împlinească.

La fel ca și copiii lui Israel, când erau în călătorie, mâncau mană nouă în fiecare zi. Mergeau în lumina unui Stâlp de Foc. Acel Stâlp de Foc era Isus Hristos.

Astăzi, El este din nou cu noi, același Stâlp de Foc, făcând aceleași lucruri pe care le-a făcut atunci când a fost aici pe pământ, împlinind Cuvântul Lui.

Vă invităm să fiți alături de noi Duminică la ora 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora României), când pastorul nostru, Duhul Sfânt, Stâlpul de Foc, va aprinde Lumina Sa de Descoperire, în timp ce ascultăm: 63-1229M "Există Un Om Aici Care Poate Aprinde Lumina".

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea serviciului:

Geneza 1:3, capitolul 2
Psalmul 22
Ioel 2:28
Isaia 7:14, 9:6, 28:10, 42:1-7
Matei 4:12-17, capitolele 24 și 28
Marcu capitolul 16
Apocalipsa capitolul 3