duminică, 18 aprilie 2021
64-0726M
Recunoscînd Ziua Voastră Şi Mesajul Ei

Dragă Mireasă Cioplită,

Dumnezeu a recunoscut că există un popor pe pământ pe care l-a predestinat la viață. El a recunoscut că acesta era momentul să trimită Mesajul Său prin mesagerul Său pentru a chema Mireasa Sa. El a făcut acest lucru. Acum, Mireasa Sa a recunoscut ziua noastră și Mesajul ei și a recunoscut cine suntem noi, produsul original al Cuvântului.

Noi suntem acea Mireasă care a intrat în previziune înaintea profetului. Aceeași Mireasă cu aceeași înfățișare care a fost la început. Când ne-a văzut, inima lui a săltat de bucurie, să știe că există o Mireasă care va rămâne cu Cuvântul. Când ne-a văzut, am fost făcuți din același lucru și îmbrăcați în același lucru ca și Cel care a fost la început: Alfa și Omega. Noi suntem acea Mireasă Cuvânt perfectă.

Dumnezeu a tăiat Mireasa Sa, a cioplit-o din restul bisericilor prin profetul Său, prin Cuvânt. Acum, după două mii de ani, și conform Cuvântului Său promis despre ce avea să facă în ultimele zile, El a vizitat din nou tabăra. El a vizitat tabăra pentru a manifesta Cuvântul Său pentru astăzi, așa cum a făcut în zilele lui Moise. Așa cum a fost atunci, așa este și acum. Nu era Moise care făcea asta; Moise era un om. A fost Hristos.

Ce a făcut aceasta? I-a tulburat pe preoţi, să-i vadă pe oamenii aceia că părăsesc bisericile şi pleacă. El a zis, “Dacă vreunul din voi participă la adunarea Lui, voi veţi fi excomunicaţi. Noi vă vom scoate drept afară din denominaţiune.”

Observaţi, “Cum Iane şi Iambre de asemeni s-au împotrivit lui Moise,” el va veni drept împreună, unul din ei. Nu, acum, el nu vorbeşte despre Metodist, Baptist, aici; ei sunt afară din tablou. Vedeţi?

Dar ce se întâmplă cu Mireasa? Ne adunăm din întreaga lume. Suntem reuniţi din toată țara; din New York, din Massachusetts, din Maine, din Maine, Tennessee, Georgia, Alabama, și din toată țara și din toată lumea. Suntem Vulturi care se adună împreună. "Se va face lumină pe la timpul serii".

Când eram tânăr mă întrebam mereu: "Doamne, cum vei aduna Biserica Ta, așa cum ai făcut cu prima Ta Biserică?". "Am citit în Cuvântul Tău, Tu i-ai adus întotdeauna împreună când ai vrut să-i unești." "Îi vei aduce pe toți în Jeffersonville?" "Cum vei face asta?" "Va trebui să fim cu toții adunați în același loc?"

Acum mi-a fost descoperit, nu este vorba de adunarea Miresei Sale într-un singur loc fizic, nu este vorba de Sfântul Munte, de locul Sfânt, MIREASA SE ADUNĂ ÎN JURUL CUVÂNTULUI SĂU, pentru că acesta este SINGURUL LOC în care Mireasa se poate uni.

Dumnezeu a oprit lumea pentru a face să se împlinească Cuvântul Său. Satana încearcă să îl oprească; încearcă să își bată joc de el. El încearcă să îi facă pe oameni să se teamă că, dacă ascultă casetele, vor fi excomunicați, pierduți. Dar el nu poate opri ceea ce se întâmplă.

“Dă-te deoparte! Eu am mesajul regelui.” Amin. “Eu sunt mesagerul regelui,” un cuvânt adeverit. M-am gândit, “Satan, ieşi afară din drumul meu! Eu am Mesajul Regelui. Eu trebuie să merg.”

Acesta este Mesajul Regelui. Să-L recunoaştem, prieteni, căci noi suntem chemaţi să ne adunăm împreună pentru sunatul Trâmbiţei. “Căci Trâmbiţa Domnului va suna, atunci nu va mai fi timp.”

Nu există bucurie mai mare, nu există ungere mai mare decât aceea de a sta împreună în locurile Cerești cu Mireasa din întreaga lume, ascultând Vocea lui Dumnezeu cum vorbește prin mesagerul Său dovedit și cum rostește Cuvântul Vieții Eterne.

Vă amintiţi în viziunea mea? Am zis, “Dacă poporul lui Pavel merge înăuntru, la fel şi al meu, deoarece eu am făcut întocmai exact cum a făcut el.” Eu stau drept cu Acesta. Milioanele acelea şi-au aruncat mâinile lor, zicând, “Noi ne odihnim pe aceea!”

Vulturii se vor aduna din nou Duminica aceasta la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), pentru a-L auzi pe Hristos Însuși vorbindu-ne prin mesagerul Său legitimat. Cuvântul pe care ne odihnim. Veniți alături de noi aşa cum Îl vom asculta pe El cum avertizează lumea despre cum trebuie ei să fie: Recunoscând Ziua Voastră Şi Mesajul Ei 64-0726M

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Osea 6
Maleahi 4:5-6
II Timotei 3

 


Predici Traduse

Franceză

Spaniolă

Portugheză

Italiană

Norvegiană

Română

Rusă