duminică
mai 09, 2021
64-0816
Dovedind Cuvântul Lui

Dragă Cuvânt,

Mireasa se pregătește să aibă încă o trezire în sufletul nostru. Duhul Sfânt ne va uni din nou împreună pentru a asculta Cuvântul să ne DEMONSTREZE: cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm.

El dovedeşte toate Cuvintele Lui, toate Cuvintele Lui. Doar gândiţi-vă la aceasta, toate Cuvintele Lui! Şi voi aţi fost Cuvântul Lui. El era Cuvântul, şi voi eraţi parte din Cuvântul Lui. Şi, acela-i motivul că sunteţi trimişi aici, să vă confirmaţi locul în viaţă.

Noi SUNTEM Cuvântul Său. Noi SUNTEM atributul Său. El s-a gândit la noi și ne-a cunoscut înainte de întemeierea lumii. Noi eram în Mintea Lui. Noi avem reprezentare în Ceruri din predestinare înainte de întemeierea lumii. El ne-a dat Descoperirea Lui Însuși, ieri, azi și în veci.

Ascultați cu atenție, pentru că am ajuns la sfârșit. Dumnezeu a forțat situația. A venit timpul să acționați, trebuie să luați o decizie. Fiul Omului a venit și a împlinit toate Scripturile vorbite despre El însuși. El a dovedit-o prin Cuvânt. Care este poziția ta?

Întrebarea pe care trebuie să v-o puneți astăzi este: Cine a fost acest al șaptelea înger mesager pe care Dumnezeu a prezis că îl va trimite? Avea sau nu avea el Cuvântul infailibilității, așa cum a spus că are? A împlinit el toate Scripturile vestite despre el însuși? Mesajul pe care l-a rostit a avut greșeli?

Este scris în Cuvânt că avem nevoie de mai mult decât ceea ce a fost spus de cel de-al șaptelea înger mesager al lui Dumnezeu? A spus El că va trimite pe cineva care să interpreteze ceea ce a spus mesagerul Său? Spune Cuvântul că El va trimite un grup de oameni care să conducă și să unească Mireasa Sa? Spune El că nu trebuie să crezi fiecare Cuvânt?

Dacă pretinzi că tu crezi că: Acesta este mesajul orei. William Marrion Branham a fost al șaptelea înger pe care Dumnezeu l-a trimis să descopere toate tainele. Este Fiul Omului care se descoperă pe Sine. Să vedem atunci ce a spus acest înger mesager despre CINE era el.

Acum, amintiţi-vă, acela nu era Isus vorbind lui Abraham acolo, care putea discerne gândurile din mintea lui Sarah înapoia lui. Acela nu era Isus, El încă nu a fost născut. Dar acesta era un om în trup uman, pe care Abraham l-a chemat „Elohim, marele Atotputernic.” Arătând…Şi Isus a spus, „Cum a fost în zilele din Sodoma,” acum urmăriţi aproape, „în zilele din Sodoma, aşa va fi la venirea Fiului omului, când Fiul omului este descoperit.” Nu nu-i mai ca o biserică, vedeţi, nu nu-i mai; Mireasa este chemată, vedeţi. „În ziua aceea Fiul omului va fi descoperit.” Ce? Să unească Biserica la Cap, se unesc, căsătoria Miresei. Chemarea Mirelui va veni chiar prin acesta, când Fiul omului va veni jos şi vine în trup uman să-i unească pe cei doi împreună.

CINE va veni și va uni Mireasa? Un grup de bărbați? Lucrătorii? Fiul Omului va coborî și va veni în trup omenesc pentru a le uni pe cele două. Și ce va face acest Fiu al Omului, o persoană în carne umană? Să unească Biserica la Cap, se unesc, căsătoria Miresei.

Știm că Fiul Omului este Cuvântul pentru astăzi. Dar CINE a fost acel om în carne și oase prin care Fiul Omului S-a descoperit? Trebuia să fie un profet, deoarece Cuvântul vine NUMAI la un profet, iar profetul este SINGURUL interpret divin al Cuvântului.

Biserica trebuie să fie Cuvântul, El este Cuvântul, şi cei doi se unesc împreună, şi, să facă aceea, va fi necesară manifestarea descoperirii Fiului omului. Nu un cleric.

De ce va fi nevoie pentru a uni Mireasa cu Cuvântul? Nu va fi nevoie de un cleric, ci de:

  • Manifestarea: Webster: Încarnarea a ceva sau a cuiva.
  • REVELAREA: Webster: O descoperire finală a unei informații care a fost păstrată până atunci.

...a Fiului Omului. Prin CINE s-a descoperit Fiul Omului? William Marrion Branham.

Poți vedea de ce dușmanul vrea ca tu să te îndoiești de faptul că fiecare cuvânt rostit este Așa vorbește Domnul? Este acest citat NU Așa vorbește Domnul și doar gândurile fratelui Branham, sau ideea lui, sau este Cuvântul lui Dumnezeu?

Vei crede ceea ce un om explică că înseamnă sau vei crede ceea ce spune cel de-al șaptelea înger mesager al lui Dumnezeu care a fost dovedit de Dumnezeu? Trebuie să vă puneți această întrebare.

Eu-eu nu ştiu, eu...Vedeţi voi ce vreau să spun? Vedeţi, acesta-i Fiul omului, Isus Cristos, va veni jos în trup uman printre noi, şi va face Cuvântul Lui aşa de real încât acesta va uni Biserica şi pe El ca unul, Mireasa, şi atunci ea se va duce Acasă la Cina Nunţii.

Isus Hristos, Fiul Omului, care se va manifesta prin mesagerul Său, va uni Biserica Sa și El însuși ca UNUL și vom merge Acasă la Cina Nunţii. Acolo este, în limba engleză simplă.

Nu sunt eu cel care spune asta, nu este ideea sau gândul meu, auziți-o cu urechile voastre. Este Dumnezeu care vorbește cu Mireasa Sa prin cel de-al șaptelea înger al Său, așa cum a promis că va face în Cuvântul Său. Nu omul, ci DUMNEZEU.

Dușmanul vă spune: "ei se închină unui om". Te înfrunt Satan, noi nu ne închinăm omului care vorbește, ci Domnului ISUS HRISTOS care vorbește prin cel prin care EL A ALES să vorbească.

Amin. Ea este deja unită, vedeţi, noi mergem la Cina Nunţii, nu la căsătorie. „…umpleţi-vă trupul…înşivă, din toată carnea oamenilor puternici, căci căsătoria Mielului a venit.” Dar, răpirea, se duce la Cina Nunţii. Când, Cuvântul aici se uneşte cu persoana, şi ei doi devin unul. Şi atunci ce face aceasta atunci? Aceasta manifestează pe Fiul omului din nou, nu pe teologii bisericii. Fiul omului! Cuvântul şi Biserica devin unul. Orice a făcut Fiul omului, El era Cuvântul, Biserica face acelaşi lucru.

Iată-l din nou, Dumnezeu ne spune ce face EL chiar acum, UNINDU-NE PRIN CUVÂNTUL LUI VORBIT PRIN FIUL OMULUI. Cuvântul și Biserica (NOI) devin una.

Trebuie să credeți fiecare Cuvânt. Nu ascultați de om sau de raționamentul omului.

Şi voi care sunteţi aşezaţi chiar aici acum, dacă voi vreţi să vă chem numele, acesta a fost, Satan a încercat de mult timp să vă facă să vă îndoiţi de mine. Să nu faceţi voi asta. Soră, dacă tu faci asta, ei bine, tu…sau, nu pe mine, dar doar te îndoieşti. Doar crede acest Cuvânt. Voi nu trebuie să mă credeţi pe mine, dar voi credeţi-l pe Acesta. Vedeţi? Dacă eu spun acest Cuvânt, acesta nu-i al meu, este al Lui. Cuvântul meu este diferit, dar Acesta este al Lui.

Nu este cuvântul lui William Marrion Branham, este Cuvântul lui Dumnezeu, iar Satana vrea ca voi să vă îndoiți doar de un singur Cuvânt.

Şi când există ceva în dubiu, aceasta trebuie să fie dovedit până când tu afli ce este corect. Şi atunci aşa cum afli ce este corect, El zice, „Ţineţi tare.” Cu alte cuvinte, „Strângeţi-l, să nu-l slăbiţi. Ţineţi-l tare!” Cu alte cuvinte, „Ţineţi-l strâns, aşa ca acesta să nu lunece.” Ţineţi tare la ceea ce-i bun, după ce este dovedit „corect.” Şi orice care-i dovedit „incorect,” atunci sloboziţi-l aşa de repede cât puteţi, depărtaţi-vă de acesta.

Alăturăți-vă nouă Duminică la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), pentru a-l auzi pe Tatăl vorbind prin mesagerul Său ales pentru a ne uni pentru Răpirea, în timp ce El ne vorbeşte în Dovedind Cuvântul Lui 64-0816.

Fratele Iosif Branham

Scripturi pentru a fi citite înaintea serviciului:

Marcu 5:21-43
I Împăraţi 10:1-3
I Tesaloniceni 5:21
Evrei 4:12