Duminică
29 Ianuarie 2023
65-0801m
Dumnezeul Acestei Epoci Rele

Dragă Fecioară mică a lui Hristos, Cuvânt, Turmă,

Noi nu putem fi nimic altceva. Noi nu putem asculta nimic altceva. Noi nu știm nimic altceva. Noi nu vrem nimic altceva. Acolo unde este Hrană proaspătă, PRESS PLAY, care este Cuvântul vremii, acolo se vor aduna vulturii. Cuvântul care vine la Viață în noi.

Noi nu suntem la fel ca toți ceilalți! Sunteți un popor separat, sfânt pentru Domnul, dedicat Cuvântului și Duhului lui Dumnezeu, pentru a aduce roadele făgăduinței Sale pentru această zi. Noi ne maturizăm și ne coacem în mod constant prin ascultarea Vocii lui Dumnezeu.

Profetul ne-a spus să ne referim din nou la aceste benzi. Dacă aveți un casetofon, adunați un grup de oameni și ascultați-le, și ascultați cu atenție. Ascultați Vocea Lui, ceea ce ne spune. Cuvântul lui Dumnezeu nu are nevoie de interpretare; El Însuși își face propria interpretare. "Eu sunt Vocea lui Dumnezeu pentru voi".

Şi aici Acesta, este Biblia, nici un cuvânt să nu-i fie adăugat la Aceasta şi nici să nu i se scoată din Aceasta. Doar să staţi drept cu Glasul. „Ei nu se duc după un străin,”

Cum ar putea cineva să nu vadă Calea pregătită de Dumnezeu pentru astăzi? Dar slavă lui Dumnezeu, noi O putem vedea, pentru că noi am fost aleși să O vedem. Nu vom fi și nu putem fi înșelați, pentru că noi suntem Cuvântul Său manifestat.

Frați și surori, lăsați asta să pătrundă doar un minut, NOI SUNTEM CUVÂNTUL MANIFESTAT!! Dumnezeu Însuși, vorbind prin buze omenești, ne spune că NOI SUNTEM CUVÂNTUL. Nu avem absolut nimic de care să ne temem. Tot ceea ce avem nevoie este al nostru.

În fiecare săptămână avem mari așteptări ca Domnul să ne viziteze. Nu avem loc aici pentru a-i așeza pe toți și nici nu poate veni toată lumea la Jeffersonville, așa că trebuie doar să le trimitem Cuvântul prin intermediul internetului.

Suntem în casele noastre, în bisericile noastre, în mașinile noastre, adunați în jurul micilor noastre microfoane din întreaga lume, așteptând Venirea Domnului.

Ei sunt adunați împreună cu noi în Africa, așteptând Venirea Domnului. Ei sunt adunați împreună cu noi în Mexic, așteptând Venirea Domnului. În Europa, în Scandinavia, în Australia, în Orientul Mijlociu, în America de Sud, din cele patru colțuri ale pământului, așteptând Venirea Domnului.

Iar noi suntem adunați aici, la biserica de origine, la tabernacol, așteptând Venirea Domnului. Suntem la multe ore distanță în timp, dar suntem împreună ca O UNITATE, credincioși, ascultând Vocea lui Dumnezeu, așteptând Venirea lui Mesia.

Noi SUNTEM poporul chemat și ales de Dumnezeu din această epocă rea pentru Numele Său. Suntem încercați și îi dovedim lui Satan că suntem Cuvântul. Facem parte din acel Pom al Miresei Originale. Noi urmărim cum viața noastră este manifestată prin acel Cuvânt.

Este ușor pentru toată lumea să creadă că Isus a fost răspunsul direct la fiecare profeție care urma să se împlinească în El, pentru că se uită în urmă pentru a vedea cum s-a întâmplat. Dar în această epocă rea prezentă, ei fac același lucru pe care l-au făcut atunci, interpretându-L într-un alt mod, și au făcut ca oamenii să ajungă la amăgiri puternice pentru a crede o minciună. Dacă ar putea să-și dea seama că este același Cuvânt pentru această epocă care se manifestă.

Există un singur lucru care poate aduce Mireasa împreună, acest Mesaj. Există un singur lucru asupra căruia putem fi cu toții de acord, acest Mesaj. Există o singură Voce care a fost adeverită ca fiind Așa Vorbește Domnul, Vocea lui Dumnezeu pe bandă.

Acum, doar biserici reci, formale, înţepenite, şi aşa mai departe, cu teologie făcută de oameni, la care cei Aleşi nu va da atenţie niciodată. Dar este acolo sus aproape ca lucrul real. Doar să laşi afară un singur Cuvânt, este tot ceea ce trebuie să faci. Este promis epocii; timp foarte măreţ! Creştini, pretutindeni, daţi ascultare la ceasul în care trăim! Însemnaţi jos, şi citiţi, şi ascultaţi îndeaproape.

Dumnezeul acestui veac rău face tot ce poate pentru a-i înșela pe oameni, ferindu-i de Vocea Sa legitimată. El încearcă să-i facă să nu creadă doar un singur Cuvânt, așa cum a făcut cu Eva la început.

Dar Mireasa-Cuvânt a lui Hristos vine la Cap. Ne unim din nou cu Perechea noastră din punctul de unde am pornit. Timpul exodului este aproape. Dumnezeu vine după Mireasa Sa care rămâne cu Cuvântul Său.

Duhul Sfânt este aici chemând afară o Mireasă pentru Cristos. El face aceasta prin a susţine Cuvântul Lui de promisiune faţă de Ea, pentru epoca aceasta, arătând că Acesta este Cristos.

Nimic nu este mai măreț decât să fii unit cu Mireasa din întreaga lume, ascultând Vocea lui Dumnezeu vorbindu-ți direct. Nu este nevoie să sperați, să vă întrebați sau chiar să vă rugați ca ceea ce auziți să fie adevărat. Pentru că este SINGURA VOCE ADEVERITĂ, AȘA VORBEȘTE DOMNUL.

Veniți alături de noi și ascultați:

Şi după aceste lucruri eu am văzut un înger venind jos din cer, având mare putere; şi pământul a fost luminat de slava lui.

La 12:00 P.M., ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), așa cum noi ascultăm: Dumnezeul Acestei Epoci Rele 65-0801M.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Matei capitolul 24 / 27:15-23
Luca 17:30
Ioan 1:1 / 14:12
Faptele Apostolilor 10:47-48
1 Corinteni 4:1-5 / capitolul 14
2 Corinteni 4:1-6
Galateni 1:1-4
Efeseni 2:1-2 / 4:30
2 Tesaloniceni 2:2-4 / 2:11
Evrei capitolul 7
1 Ioan capitolul 1 / 3:10 / 4:4-5
Apocalipsa 3:14 / 13:4 / capitolele 6-8 și 11-12 / 18:1-5
Proverbe 3:5
Isaia 14:12-14