Duminică
15 August 2021
65-0429B
The Seed Shall Not Be Heir With The Shuck

Dragi Trup din Trupul Lui,

Sunt atât de fericit că Dumnezeu nu se răzgândește în privința Cuvântului Său. El este același ieri, astăzi și în veci. Cum a făcut lucrurile de la început, El le face la fel și astăzi. Dumnezeu, El Însuși, S-a manifestat în trup omenesc, prin Sângele lui Isus Hristos, ca să sfințească o viață pentru ca El să Se reflecte pe Sine prin ea.

Mesagerul nostru de astăzi are o identificare scripturală a lui printre noi. Este Duhul Sfânt, Însuși, care face propria Sa interpretare. Nu este nevoie să mergem de la acesta la acela pentru a găsi adevărul sau interpretarea; Duhul Sfânt a dat Bisericii Sale Efeseni 4, totul într-un singur om, profetul Său justificat.

Apostol: Apostol înseamnă "cel trimis" sau, "un misionar". Eu sunt un misionar.

Profet: Credeți că sunt profetul lui Dumnezeu?

Evanghelist: "Fă lucrarea unui evanghelist. Fă dovada deplină a slujbei tale. Va veni vremea când nu vor mai suporta doctrina sănătoasă."

Pastor: M-ați numit "pastorul vostru"; și ziceți bine, căci sunt.

Învăţător: Vreau să vorbesc despre Cuvânt, sau să predau această lecție de la școala Duminicală, despre Cuvântul unui Însemn.

Egali = Știu că voi, frații noștri, priviți oarecum la mine ca fiind absolut la ceea ce... atâta timp cât eu Îl urmez pe Dumnezeu, așa cum a spus Pavel în Scriptură: "Voi urmați-mă pe mine, așa cum eu Îl urmez pe Hristos".

Acest Mesaj este Absolutul nostru, deci noi îl urmăm pe el, așa cum îl urmează el pe Hristos.

Nu ignor faptul că există mulți bărbați din Efeseni 4, chemați de Dumnezeu, care au fost rânduiți și chemați de Dumnezeu să îndeplinească aceste slujbe; prin HARUL Său, eu sunt unul dintre ei. Dar noi suntem minori, al 7-lea înger profet al lui Dumnezeu este MAJORUL.

Pentru cei din întreaga lume care numesc "Tabernacolul Branham " "biserica lor de acasă": pastorul nostru, slujirea noastră în direct, Absolutul nostru, Efeseni 4 sunt toate pe bandă. Noi credem că este slujba originală pe care a avut-o El când a fost aici pe pământ.

Ce pace, ce odihnă, niciodată nu trebuie să ne facem griji sau să avem garda ridicată sau să filtrăm atunci când ascultăm Cuvântul. Este Cuvântul lui Dumnezeu dovedit, justificat, mană proaspătă de fiecare dată când îl auzim și tot ce trebuie să facem este să ne retragem și să ne bucurăm în timp ce inimile noastre ard în noi, aşa cum El ne vorbește de-a lungul drumului.

Şi toţi cei pe care Tatăl mi i-a dat Mie, vor veni. Oile Mele, porumbeii Mei, ascultă Vocea Mea. Ei nu vor urma un străin. Şi care este Vocea lui Dumnezeu? Este Cuvântul lui Dumnezeu. Ce este vocea unui om decât cuvântul Lui? Este Cuvântul Lui Dumnezeu; ei vor asculta Cuvântul lui Dumnezeu.

Dar acolo este mai MULT pentru Biserica Sa. Nu numai că recunoaștem această zi și pe mesagerul ei, Cuvântul pentru astăzi, dar cea mai mare bucurie care a fost dată vreodată omului s-a întâmplat în sfârșit. NOI SUNTEM parte din Duhul Său, parte din Trupul Său; carne din carnea Sa, os din osul Său; Cuvânt din Cuvântul Său, Viață din Viața Sa, NOI SUNTEM Mireasa lui Hristos!

Glorie!!! Lăudat fie numele Domnului!!! Aleluia!!! Mireasa Sa se recunoaște pe Sine și se pregătește prin Cuvântul Său.

Asta face Biserica astăzi, pentru că Isus este Cuvântul și El este Mirele, iar Mireasa este o parte din Mire. Prin urmare, Cuvântul care trebuie împlinit astăzi este aceeași parte a Cuvântului care a fost împlinit în ziua Lui, și este același Cuvânt, aceeași experiență, aceeași Viață.

Veniți și experimentați același Cuvânt, aceeași experiență, aceeași Viață în această Duminică, la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), și ascultați: Sămânța Nu Va Fi Moștenitoare Cu Pleava 65-0429B.

Fratele Iosif Branham


 

 

Scripturi pentru a fi citite:

Matei 1:18-20 / 24:24
Luca 17:30
Ioan 5:24
Galateni 4:27-31
Geneza 2:15
Isaia 9:6
Maleahi 4