Duminică
21 Ianuarie 2024
63-1124M
Ce Să Fac Cu Isus Numit Cristos?

Dragi Iubitori ai Benzilor,

Iubim acest Mesaj din toată inima noastră. Este dulceața trestiei de zahăr a lui Dumnezeu. Este Cuvântul lui Dumnezeu care a fost atât de bine adeverit și dovedit, iar și iar. Acest Mesaj este răspunsul la Cuvântul lui Dumnezeu. Este același Hristos uns, Cuvântul uns pentru ziua noastră.

Noi avem Cuvântul adeverit al lui Dumnezeu aici, adeverind, dovedind prin Duhul, că El ne-a primit şi ne-a dat Botezul Duhului Sfânt. Noi suntem botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Aceeaşi Evanghelie, aceleaşi semne, aceleaşi minuni, aceeaşi slujbă, chiar acelaşi Stâlp de Foc vizibil înaintea noastră, arătând semnele şi minunile. Nu există nici o scuză, nicăieri.

Este un timp de unire cu Dumnezeu și cu Mireasa Sa. Mireasa lui Hristos a fost chemată. Noi suntem pecetluiți în Împărăția lui Dumnezeu. Mecanica este aici, așteptând doar Dinamica care ne va lua de pe acest pământ în Glorie, în Răpire.

Această Dinamică este o reumplere a Duhului Sfânt. Piatra de căpătâi va coborî și se va uni cu Trupul. Apoi, când Capul și Trupul se vor uni împreună, puterea deplină a Duhului Sfânt NE va înălța, iar cei morți în Hristos vor învia în frumusețea sfințeniei Sale și își vor lua zborul spre ceruri.

Acel ceas se apropie cu repeziciune. Timpul a ajuns la sfârșit. Trebuie luate decizii finale. Ce vei face cu, Cuvântul uns al zilei noastre? Care este poziția ta față de Mesajul orei?

Vei spune pur și simplu: ,,Eu cred Mesajul. Cred că Dumnezeu a trimis un profet".

Să nu veniţi doar atât de departe, să ziceţi, „Eu cred Mesajul.” Tu să te supui mesagerului.

Dacă trebuie să ASCULTĂM de mesager: OBSERVĂ, a spus să asculți de mesager. Atunci cât de important este să crezi și să asculți fiecare Cuvânt pe care l-a spus acel mesager?

Voi ziceţi, „Păi, eu cred fiecare Cuvânt spus, Frate Branham.” Asta este bine, dar asta este doar—asta este doar a fi în stare să citeşti.

De ce nu poate poporul să fie satisfăcut cu benzile? Nu toată lumea poate fi profet. Există doar un singur profet, iar Cuvântul vine la acel profet.

Biserica s-a descurcat bine până când a început să pună la îndoială Aceasta; sau a vrut ca voci diferite să le spună și să le interpreteze ceea ce spunea acel profet. Au vrut un Core și Datan modern.

Vedeţi, aceasta a început doar cu puţină răstălmăcire a Cuvântului, şi, acelaşi lucru, se sfârşeşte în acelaşi fel.

Dacă a început cu, și se va sfârși cu, doar o mică interpretare greșită a Cuvântului, cu siguranță recunoști că TREBUIE să rămâi cu benzile. Cu siguranță înțelegi de ce Dumnezeu a făcut ca acest Mesaj să fie înregistrat și depozitat pentru Mireasă.

Nu spun aceste lucruri pentru a desființa pastorii voștri, sau pentru a spune să nu vă ascultați de pastorul vostru, NU, ci pentru a vă arăta importanța de a apăsa play și de a asculta acest Mesaj pe bandă.

Cum ar trebui Biserica să o verifice iarăşi, şi iarăşi, şi iarăşi, şi iarăşi! Noi aşteptăm după Venirea Lui. Noi ne trezim, noi aşteptăm pentru decolare. Noi mai bine am verifica cu Cuvântul, nu ce a spus cineva.Fiţi siguri că ştiţi, înşivă, ca o experienţă personală cu Cristos. Verificaţi-o iarăşi, şi iarăşi, şi iarăşi.

Ce a SPUS EL? Trebuie să verificăm cu Cuvântul din nou, din nou și din nou. Cum o verificați cu Cuvântul? Care este Cuvântul pentru astăzi? Același care a fost de la început, Biblia.

Cine spune Dumnezeu că este interpretul Cuvântului Său? Eu? Pastorul tău? NU, profetul lui Dumnezeu adeverit pentru această oră este singurul interpret al Cuvântului. Așadar, trebuie să verificați fiecare Cuvânt pe care îl spune cineva din nou, și din nou, și din nou, și din nou cu BENZILE!

Dacă această afirmație este adevărată și credeți că cel mai important lucru pe care îl poate face orice persoană sau orice pastor este să APESE PLAY, atunci de ce este atât de greu pentru oricine care pretinde că crede Mesajul să spună asta? Pentru că pur și simplu nu cred Aceasta.

Care este decizia ta finală? În ceea ce mă privește pe mine și casa mea, vom rămâne cu acest Mesaj și cu mesagerul lui Dumnezeu, benzile. Credem că nu există nimic mai important decât să ascultăm Vocea lui Dumnezeu pe benzi.

• Există doar O singură Voce Așa Vorbește Domnul.
• Există doar O singură Voce pe care Stâlpul de Foc a adeverit-o.
• Există doar UN singur înger mesager al șaptelea.
• Există doar O singură Voce cu care Mireasa poate fi în întregime de acord.
• Există doar O singură Voce a lui Dumnezeu pentru această generație.

Dacă aveți aceeași Descoperire, veniți alături de mine și de un mic grup de credincioși din întreaga lume care cred la fel, Duminică la ora 12:00 P.M., ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), când vom asculta și vom lua decizia finală: Ce Să Fac Cu Isus Numit Cristos? 63-1124M.

Fratele Iosif Branham