Duminică
12 Septembrie 2021
65-0718E
Hrană Spirituală La Vreme Potrivită

Dragi Oi Din Staulul Oilor Lui Dumnezeu,

În zilele în care Domnul nostru Isus a fost aici pe pământ în carne și oase, scepticii și necredincioșii I-au spus:

Până când ne tot ţii sufletele în încordare? Dacă eşti Hristosul, spune-ne-o desluşit.

Încă o dată, El ne va vorbi destul de clar și le va spune atât criticilor Săi, cât și Miresei Sale: "Eu sunt un om care vine de la Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, rânduit de Dumnezeu, cu adevăratul AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Am fost în prezența Lui atât de mult timp, încât vă voi vorbi ca Dumnezeu Însuși.

Vreau să nu existe niciun dubiu și să credeți că sunt mesagerul lui Dumnezeu pentru voi. Mesajul pe care îl vorbesc și mesagerul sunt același lucru. Suntem Unul și același lucru. El m-a trimis la voi pentru a vă reprezenta AŞA VORBEŞTE DOMNUL, Cuvânt cu Cuvânt.

Amintiți-vă, Cuvântul lui Dumnezeu spune că El nu va face nimic până când nu mi-l va dezvălui mai întâi. Oamenii vor să pună propria lor interpretare la ceea ce spun, dar Cuvintele pe care vi le spun nu au nevoie de nicio interpretare. Voi să spuneți NUMAI ceea ce spun Eu.

De asemenea, vreau să știți că același Cuvânt pe care vi-l vorbesc, trăiește și în noi. Voi aveți în voi autoritatea Dumnezeului viu. Voi sunteți Mireasa Bisericii vie.

După plecarea mea, dar înainte ca seceta să înceapă, Dumnezeu a prevăzut pentru voi un loc secret în care să vă ascundeți înainte ca judecata să lovească pământul. Veți fi acolo așteptând, mâncând această Hrană ascunsă pe care El v-o va lăsa. Veți trăi din bunătatea și mila Descoperirii lui Isus Hristos, în timp ce El vi se adevereşte în fiecare zi.

Pentru voi, Aceasta va fi Hrana spirituală la timpul potrivit. Pe alții îi va îmbolnăvi la stomac. Va fi prea bogată pentru ei. Dar pentru voi, Oile Lui, va fi Pâinea Vieții, Isus Hristos, același ieri, azi și în veci.

Nu uitați, vă voi hrăni "ACOLO"; nu în altă parte, "ACOLO". Oamenii vor râde de tine și vor spune că ești nebun, dar ceea ce ei numesc nebunie și prostie, Dumnezeu va numi Măreţ."

El ne-a spus că măreața slujire pe care i-a dat-o Dumnezeu a fost un tip perfect al vremurilor lui Ilie. După ce seceta era pe cale să se termine, El l-a chemat și l-a dus la CASA unei văduve până când seceta s-a terminat.

El a spus că văduva nu se asociase cu necredincioșii și nici nu luase semnul fiarei în timpul secetei, așa că l-a chemat pe Ilie pentru a o susține. Ea era gata să moară, deoarece îi mai rămăsese doar o mică turtă, un mic lucru de care se agăța.

Ilie a strigat: "Dă-mi-o mie mai întâi, căci AȘA VORBEŞTE DOMNUL, butoiul acela nu se va goli și nici oala nu se va usca, până în ziua în care Domnul Dumnezeu va trimite ploaie pe pământ".

Trebuia să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Trebuia să creadă și să se agațe de fiecare cuvânt spus de acel mesager. Ea știa că mesagerul și Mesajul său erau același lucru. Cuvintele pe care i le spunea trebuiau să se împlinească, pentru că era Așa Vorbește Domnul.

Aşa este astăzi, că Pâinea Vieţii din care mănâncă copiii, urmează Mesajul lui Dumnezeu, să-I susţină în timpul perioadei de secetă.

Același Cuvânt a venit la noi și este în noi, iar noi ne hrănim cu lucrurile secrete ale lui Dumnezeu, care sunt ascunse de lume. El ne-a descoperit că Mesajul și mesagerul sunt una. Hrana spirituală este pregătită, iar aceasta se află acum în sezon.

Sunteți bineveniți la ÎNCĂ O ZI A SCRISORII CU LITERE ROȘII PENTRU MIREASĂ. Ne vom lua oala de Ulei, și se va revărsa. Apoi vom lua butoiul de Hrană, și va fi plin până la refuz. Vom sta împreună în locurile Cerești din întreaga lume, ascunși în locul nostru secret, bucurându-ne de Mană ascunsă, în timp ce Dumnezeu se va adeveri pe Sine însuși față de noi.

Veniți să vă adunați cu noi în staulul oilor Duminică la ora 14:00 ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), când vom asculta mesagerul lui Dumnezeu aducându-ne Mesajul lui Dumnezeu: Hrană Spirituală La Vreme Potrivită 65-0718E.

Noi cu un dolar şi optzeci de cenţi să zidim un Tabernacol, mulţi oameni ai garajelor deja au decis că acesta urma să fie garajul lor. Dar el încă este un staul de oi pentru Oile lui Dumnezeu.

Fratele Iosif Branham


 

 

Scripturi pentru a fi citite

1 Împăraţi 17:1-7
Amos 3:7
Ioel 2:28
Maleahi 4:4
Luca 17:30
Ioan 14:12