duminică, 1 noiembrie 2020
60-1204e
The Patmos Vision

Dragi Omnipotenţi,

AŞA VORBEŞTE DOMNUL, Duhul lui Moise, Ilie şi Hristos ne slujeşte în casele noastre. El ne aduce nouă întreaga Descoperire a lui Isus Hristos.

Tatăl a dat Descoperirea Fiului Său, Isus Hristos. Apoi El a trimis îngerul Lui la Ioan, ca să prezică aceste lucruri care au fost, care sunt, şi care vor fi. Apoi, noi credem că El a trimis acelaşi înger, marele profet care urma să vină pe pământ în zilele din urmă, la noi. El descoperă tainele care nu au fost descoperite nici cărei alte epoci. Urmau să fie descoperite şi înţelese doar de către o anumită clasă profetică de oameni. NOI SUNTEM acei oameni. Selecţionaţii Lui cu grijă, Mireasa aleasă.

Ora a sosit, umbrele serii au căzut, Descoperirea lui Isus Hristos este aşezată lumii. Dumnezeu este descoperit în puterea manifestată a Duhului Lui cel Sfânt. Ziua răscumpărării este aproape.

Care este primul lucru pe care trebuie să îl facem noi? Noi trebuie să intrăm în Duhul. Noi nu putem face nici un bine până când mai întâi noi intrăm în Duhul. Ioan a fost în Duhul când Tatăl a trimis îngerul Lui să-i arate toate aceste taine. Noi trebuie să fim în acelaşi Duh pentru ca acea Voce să ne descopere nouă aceste taine.

Ioan nu spune că el s-a întors să vadă pe acela a cărui glas el a auzit, ci el s-a întors să vadă glasul. Oh, mie îmi place asta. El s-a întors să vadă glasul. Glasul şi persoana sunt unul şi acelaşi.

Prima dintre toate descoperirile este Suprema Dumnezeire a lui Isus Hristos. Tu trebuie să şti cine este El când tu asculţi Vocea. Aceeaşi Voce care a răsunat pe Muntele Sinai, este aceeaşi Voce care a răsunat pe Muntele Transfigurării, este aceeaşi Voce care ne vorbeşte nouă atunci când noi APĂSĂM PLAY.

În primul rând, noi trebuie să Îl recunoaştem şi să Îl credem pe Isus Hristos de a fi Domnul şi Salvatorul nostru. Apoi, noi trebuie să recunoaştem şi să credem Vocea Lui care vorbeşte prin al şaptelea înger mesager al Lui. APOI, noi trebuie să credem şi să recunoaştem cine SUNTEM NOI!

Eu urma să mă abţin de la a spune asta, dar eu o voi spune. Omul este omnipotent. Tu nu crezi asta, dar el este. Un om complet predat lui Dumnezeu este omnipotent. Nu a spus El, în Marcu 11:22, “Orice lucru vei spune, şi nu te vei îndoi în inima ta, se va întâmpla. Tu poţi avea ce ai spus tu”?

Ce se întâmplă când doi omnipotenţi se întâlnesc? Când Dumnezeu şi omul vin împreună, doi omnipotenţi, ceva trebuie să se zguduie. Ceva…Orice tu ai spune cu acea putere creatoare de omnipotenţă de Dumnezeu, ştiind că El a promis-o, şi El a spus-o în Cuvântul Lui, aceasta creează o putere care merge dincolo şi face ca lucrurile să se întâmple, face, le face ca şi cum ar fi, pentru că doi omnipotenţi s-au întâlnit. Acolo stă El! Oh, nu este El minunat!

În ce oră trăim noi, Dumnezeu şi omul devin Una. Aceasta creează o putere care aduce Cuvântul Lui la împlinire. Mireasa este deplin restaurată.

Haideţi să tăcem înaintea Lui şi să ascultăm Vocea Lui vorbindu-ne şi spunându-ne nouă,

“Eu sunt Domnul care te vindecă. Eu sunt Domnul care îţi dau Viaţă Eternă. Eu te iubesc. Eu te-am cunoscut înainte de întemeierea lumii. Eu am pus numele tău în Carte, tu eşti al Meu. Nu-ţi fie frică, sunt Eu. Nu te teme, Eu sunt cu tine.”

Fie ca Mireasa să se unească Duminică la ora 2:00 P.M. ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), şi să stea împreună în locurile Cereşti cu Vocea lui Dumnezeu murmurând duios şi vorbind-ne aşa cum ascultăm, Viziunea Din Patmos 60-1204E

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite în vederea ascultării predicii “Viziunea din Patmos”:

Isaia 28:8-12
Daniel 7:8-14
Zaharia 4:1-6
Maleahi 4:1-2, 4:5
Matei 11:28-29, 17:1-2
Ioan 5:22
Evrei 4:3-4, 4:7-10, 4:12
Apocalipsa 1:9-20, 19:11-15

 

Scripturi pentru Viziunea din Patmos (Cartea Cele Şapte Epoci Ale Bisericii):

Numeri 21:8-9
Isaia 28:8-12, 66:8
Daniel 7:9-14
Zaharia 4:1-6
Maleahi 4:1-3, 4:5-6
Matei 11:28-29, 16:28, 17:1-13
Luca 22:44
Ioan 1:1-3, 1:48, 3:14-19, 4:24, 5:22, 8:24, 10:37-38, 14:12, 15:1, 17:20
Faptele Apostolilor 2:38
Romani 2:3, 2:5-17
Efeseni 4:30
Evrei 4:8-10, 4:12, 6:6
Apocalipsa 1:9-20, 17:15, 19:11-16, 21:23

 


Predici traduse

French

Spanish

Portuguese

Italian

Norwegian

Romanian

Russian

Această predică a fost redată la Tabernacol în următoarele date precedente.