duminică
mai 23, 2021
64-0614E
Ciudatul

Dragi Ciudaţi,

În timp ce lumea este înfiletată la o piuliță, există un popor numit Mireasa, și el este înfiletat. Dumnezeu a trimis o piuliţă în lume și a scos Mireasa din acest haos în care trăim, în prezența lui Dumnezeu. Pentru lume suntem numiți Ciudați, dar pentru Dumnezeu, noi suntem piuliţele înfiletate ale Cuvântului Său.

Lăudat să fie numele Domnului, sunt atât de fericit și recunoscător că sunt o piuliţă înfiletată la Cuvântul lui Dumnezeu, Mesajul orei. Dumnezeu a trimis pe cineva pe pământ pentru a-L reprezenta ca ambasador al Său. Dumnezeu, ascunzându-Se încă o dată în spatele pielii umane.

Lumii îi este ascunsă, dar nu și Miresei Sale. Noi am străpuns acel văl și acum stăm în prezența Gloriei Shekinah, mâncând Mană ascunsă de la Masa lui Dumnezeu.

Oamenii cred că noi îl facem pe fratele Branham un dumnezeu. Ei sunt doar de cealaltă parte a pielii. Dar ei nu sunt prea departe de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei cred că suntem pierduți, dar noi știm că nu suntem pierduți. De fapt, știm exact unde ne aflăm. Știm ce fel de pânze am pus și ce fel de vânt le suflă. Știm care este filetul nostru și care este piulița noastră. El a venit în vedere pentru copilașii Săi.

Trebuie să le reamintim în mod constant că acest lucru nu este contrar Cuvântului lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a trimis pe Moise jos la copiii lui Israel, Dumnezeu a făcut din Moise un dumnezeu și l-a făcut pe Aaron, fratele său, un profet. De fapt, toți profeții din Biblie au fost Dumnezeu pentru popor. Isus Însuși a spus că erau dumnezei. Doar că El își tot schimbă masca. Este același Dumnezeu tot timpul, doar că Își schimbă forma, en morphe.

“Dumnezeu ascunzându-se în spatele pielii, piei cu păr, Dumnezeu ascunzându-se după pielea unui om.” Vedeţi? Aceea este ce a făcut El. Când Dumnezeu s-a manifestat în lume, El s-a ascuns după un văl, după pielea unui Om numit Isus. El a fost învăluit şi ascuns după pielea unui om numit Moise, şi ei erau dumnezei, nu Dumnezei; dar ei erau Dumnezeu, singurul Dumnezeu, doar îşi schimba masca Lui, făcând acelaşi lucru de fiecare dată, aducând acest Cuvânt.

Potrivit Cuvântului, Acesta este Dumnezeu manifestat în ziua din urmă în mijlocul poporului Său, în Sămânța aleasă, sub forma unui profet. Nu că omul este Dumnezeu, ci că darul este Dumnezeu învelit în trup uman.

Când Cuvântul era în Moise, el era Dumnezeu în trup. Când a fost în Isus, a fost Dumnezeu în trup. Singurul lucru pe care l-a făcut a fost să Își schimbe masca, nu Cuvântul și nici natura Sa, astfel, profetul nostru a avut același Cuvânt și aceeași natură ca Dumnezeu.

Care au fost ultimele cuvinte pe care Dumnezeu l-a pus pe profetul Său să le scrie în Vechiul Testament?

Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.

Ultimul lucru pe care Dumnezeu l-a pus pe profetul Său să îl scrie a fost că avea să trimită în lume un profet puternic, cu duhul lui Ilie, înainte de ziua cea mare și înfricoșătoare a venirii Sale.

Care au fost ultimele cuvinte din Noul Testament, o carte scrisă de Dumnezeu Însuși? Dumnezeu folosind un OM pe nume Ioan pentru a scrie cartea. Dumnezeu folosind un OM pentru a-i spune lui Ioan ce să scrie în carte. Ioan a scris ceea ce a văzut și a auzit pe acel OM spunând. Apoi, Dumnezeu a folosit un OM pentru a dezvălui ceea ce era scris și ascuns în întreaga Biblie. Ce a făcut Ioan?

Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.”

Ioan, pentru a doua oară, a căzut să se închine acestui OM. DE CE? Ioan L-a văzut și L-a auzit din nou pe Dumnezeu, ascuns în trup omenesc. Era un trup diferit de cel în care a umblat cu El, a dormit cu El, a mâncat cu El, când era ascuns în celălalt tabernacol pământesc al Său, dar pentru Ioan, era El. Era din nou Dumnezeu ASCUNS în trup omenesc, altfel nu s-ar fi aruncat să I se închine.

Apoi Dumnezeu vorbește din nou.

Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.

Apoi El spune despre dumnezeirea Lui.

Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.

Apoi ultimele cuvinte către Mireasa Lui:

Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.

Isus Însuși, spunându-i Miresei Sale: Sunt EU, învelit încă o dată în trup omenesc, în îngerul Meu pe care vi l-am trimis. Voi vorbi prin el și voi dezvălui TOATE lucrurile care au fost scrise și ascunse în Cuvântul Meu. Îl voi trimite în toate bisericile pentru a depune mărturie.

Care este CALEA PERFECTĂ pentru ca EL să depună mărturie în bisericile voastre? APĂSAȚI PLAY!!! Este VOCEA LUI DUMNEZEU.

Apoi, profetul spune lumii cum ne simțim astăzi.

Aşa că eu gândesc că mulţi dintre noi cei adulţi gândesc acelaşi lucru. Dumnezeu, cu piele pe El! Ar putea să pară ca un sonat, pentru lume, dar atrage pe toţi oamenii la El.

Dumnezeu, cu piele pe el, îi atrage pe toți oamenii la EL. Ca și Ioan, Îl vedem pe Dumnezeu în trup omenesc. La fel ca Ioan, nu ne închinăm omului, dar s-a descoperit că este Dumnezeu care vorbește cu Mireasa Sa în trup omenesc, așa cum ne-a spus că va face. Acesta este AȘA VORBEȘTE DOMNUL.

Veniți să fiți înfiletați de Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi Ciudaţii Duminică, la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), pentru a-L auzi pe Dumnezeu ascuns în spatele pielii umane, mărturisindu-ne și aducându-ne Mesajul, Ciudatul 64-0614E.

Fratele Iosif Branham

 


 

Scripturi pentru a fi citite în vederea ascultării Mesajului:

I Corinteni 1:18-25
II Corinteni 12:11