Duminică
25 Iulie 2021
65-0425
God's Provided Place Of Worship

Dragi Însufleţiţi,

Cât de mult ne place să ne adunăm în fiecare săptămână pentru a ne ospăta din Mana spirituală pe care El a pregătit-o pentru Mireasa Sa. Ea ne dă puterea de care avem nevoie pentru călătoria noastră. Este însuși Viața lui Mesia, manifestată, care face ca Biserica Sa să fie pregătită pentru Răpire.

Stâlpul de Foc ne-a chemat și ne conduce spre Țara făgăduită, sub ungerea puternicului Său profet, William Marrion Branham.

Fratele Branham nu este Stâlpul de Foc. El este conducătorul uns, sub acel Stâlp de Foc. Stâlpul de Foc doar îi adeverește Mesajul prin semne și minuni. Este marele Său Duh Sfânt manifestat printre noi și este de o mie de ori mai mult decât toți ceilalți profeți dinainte.

Nu îl puteţi vedea voi pe Fiul omului, pe Fiul omului în forma Mesajului profetic, întorcându-se înapoi din nou în Biserica Lui, în profeţie, descoperindu-L pe Isus Hristos acelaşi ieri, azi şi în veci? Niciodată nu s-a mai făcut așa ceva de-a lungul timpului, până acum.

Mințile noastre Spirituale au prins-o. Îl vedem și credem fiecare Cuvânt. Acest Mesaj, aceste Casete, sunt Calea prevăzută de Dumnezeu pentru a prinde acea minte acolo unde este semănată acea sămânță. Noi am auzit acea Voce și Lumina ne-a lovit și am primit Viață.

Ea ne așază în locuri Cerești, CHIAR ACUM. Nu vom fi, ci suntem acum. Suntem deja înviați, dinamica și mecanica este pusă la treabă. Ne-a însuflețit în Prezența lui Dumnezeu, acolo unde este Duhul Său. Nu este ceea ce vei fi, tu ești deja! Este doar diavolul care încearcă să ne fure din Aceasta.

Î: Ai venit la Viață?
R: Da.

Î: A devenit Hristos real pentru tine?
R: Da.

Î: S-a manifestat puterea lui Dumnezeu?
R: Da.

Î: Sunteți în acea Biserică, Biserica prevăzută de Dumnezeu?
R: Da.

Î: Cum te afli în ea, cum știi că ai fost însuflețit în ea?
R: Toate gândurile noastre; întreaga noastră ființă, este în Hristos. Hristos este în mijlocul nostru, dovedindu-Se viu, dovedind că este aici.

Noi suntem carne din carnea Lui și os din oasele Lui, trup din trupul Lui, Nume din Numele Lui, Mireasă a Lui. Noi suntem în El. Noi suntem carnea și oasele Lui.

Nu putem muri, suntem însufleţiţi. Puterea de însuflețire care ne-a reînviat dintr-o viață de păcat și ne-a schimbat ființa, ne-a înviat potențial în Hristos Isus, care, învierea ne va aduce la maturitatea deplină.

Suntem născuți și regenerați, botezați cu Duhul Sfânt, în Isus Hristos. Am fost treziți la viață la fiecare cuvânt. Punctăm fiecare Cuvânt cu "amin".

Aşa cum ce ne adunăm împreună în Isus Hristos; într-un singur gând și într-un singur acord, orice avem nevoie, dacă vom avea CREDINȚĂ și vom crede, El ne va da.

Să conștientizăm că El va fi în fiecare dintre casele noastre, în bisericile noastre sau oriunde ne-am aduna , pentru că suntem fiii și fiicele Lui, Biserica Sa Mireasă.

Eu ştiu că El este aici. Eu sunt convins că El este aici. Eu ştiu că acum aici este suficientă putere de însufleţire în Biserică să vindece fiecare persoană care stă aici.

Credeți acest Mesaj? Credeți că este Calea lui Dumnezeu pentru ziua de azi? Credeți că este Fiul Omului care Se descoperă pe Sine Însuși în trup omenesc? Credeți fiecare cuvânt?

Dacă aveți nevoie de vindecare a trupului, de vindecare a duhului sau de ORICE lucru de care ați putea avea nevoie, atunci vă provoc să credeți Vocea lui Dumnezeu unsă, dovedită pentru zilele noastre:

Acordă chiar acum acea putere de însufleţire să învie credinţa lor, Doamne, la ceea ce fac ei. Acolo este credinciosul care îşi are mâinile pe un credincios, un trup pe un trup, o putere la o putere. Și este puterea lui Dumnezeu, printr-un fiu al lui Dumnezeu sau o fiică a lui Dumnezeu, prin Fiul lui Dumnezeu. O Dumnezeule, fie ca Satan să dea drumul acestor oameni! Fie ca ei să fie vindecaţi în această după-amiază, prin puterea de înviere, de însufleţire a Prezenţei identificate, Isus Hristos. În Numele lui Isus Hristos, fie ca aceasta să fie aşa!

Vino alături de noi în: Locul De Închinare Rânduit De Dumnezeu 65-0425, și primește vindecarea ta, fii uns de Duhul Sfânt, bucură-ți sufletul în timp ce stai în locurile cerești și ascultă-l pe Fiul Omului vorbind în această Duminică la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României).

Fratele Iosif Branham

 

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Deuteronom 16: 1-6
Maleahi 4:5
Matei 1:23
Marcu 16:17
Luca 17:30
Ioan 4:23 / 10:1-7
Romani 8:1-11
1 Corinteni 12:13
Efeseni 1:21
1 Tesaloniceni 4:16
Evrei 13:8
Apocalipsa 22:19