duminică, 14 martie 2021
63-0324e
Pecetea A Şaptea

Dragă Turmă Mică,

Ce ştim noi acum, fără o urmă de îndoială, ce ne-a fost descoperit?

NOI SUNTEM MIREASA!!

Eu pot auzi glorii, aleluia, slăvind şi strigând venind de la Mireasă în jurul lumii. Planul măreţ al Tatălui este acum terminat. Nu mai există întrebări. Nu mai există îngrijorări. Descoperirea ne-a fost dată nouă. Noi suntem aleşii Lui, predestinaţi, iubiţi; NOI SUNTEM MIREASA!!

Unitatea Miresei nu a fost niciodată mai mare ca în această zi. Mireasa nu a fost niciodată mai incontestabilă în a şti cine este, decât în această zi. Noi nu am fost niciodată mai fericiţi, mai satisfăcuţi, sau bucuroşi decât suntem astăzi. NOI SUNTEM MIREASA!!

Unii cred şi se odihnesc pe slujba încincită ca să le descopere lor mai mult. Noi nu o facem. Noi credem căci Cuvântul Lui nu are nevoie de interpretare. Noi credem că El l-a vorbit prin Vocea Lui aleasă, a înregistrat-O ca noi să O putem asculta, iar noi ne odihnim şi credem fiecare Cuvânt care a fost vorbit.

Nu există vreun predicator, învăţător, apostol, profet sau pastor care poate uni Mireasa; noi doar vă putem indica spre SINGURUL LUCRU CARE VA DESĂVÂRŞI ŞI VA ADUCE MIREASA ÎMPREUNĂ. Dumnezeu Însuşi vorbind prin al 7-lea înger mesager al Lui.

Aceea este “Aşa vorbeşte William Branham” ? Aceea este “AŞA VORBEŞTE DOMNUL!” Totuşi, El este o persoană diferită de mine, dar singura cale prin care El este exprimat este prin mine.

Acestea au fost instrucţiuni pentru tabernacolul lui. Tu s-ar putea să nu fi parte din tabernacolul lui; aceasta, ar putea să nu-ţi aparţină ţie. DOAR NOUĂ. El şi-a instruit pastorul lui ce să facă când el nu era acolo...şi noi o facem.

Acum, şi noi avem un pastor minunat, un om adevărat al lui Dumnezeu, şi eu sunt aşa de recunoscător pentru asta. Dacă vă veţi aminti, o vedenie, cu un an în urmă, că Hrana a fost depozitată sus în locul acesta. Şi aceasta este exact corect.

Vocea lui Dumnezeu atrage Mireasa Lui împreună ca niciodată înainte. Noi stăm împreună în locurile cereşti aşa cum al 7-lea înger mesager descoperă a 7-a Pecete, cele Şapte Tunete, Tragerea a Treia, şi orice avem noi nevoie pentru a merge în răpire.

Împărăţia lui Dumnezeu vine. Noi devenim mai mult din negativ în pozitiv. Noi avem o trezire adunându-ne în jurul Cuvântului. Haideţi şi alăturaţi-vă nouă această Duminică la ora 2:00 P.M. ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), aşa cum ascultăm ceea ce a fost ascuns de la întemeierea lumii, şi i-a fost acum descoperit Miresei Lui , aşa cum ascultăm: Pecetea A Şaptea 63-0324E.

Fratele Iosif Branham.

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Deuteronom 29:16-19
I Împăraţi 12:25-30
Ezechiel 48:1-7, 23-29
Matei 24:31-32
Apocalipsa 7
Apocalipsa 8:1
Apocalipsa 10:1-7
Apocalipsa 14

 


Predici Traduse

Franceză

Spaniolă

Portugheză

Italiană

Norvegiană

Română

Rusă

Această predică a fost redată la Tabernacol în următoarele date precedente.