Duminică
28 Mai 2023
60-1209
The Sardisean Church Age

Dragi Vrednici, Neprihăniți,

Vulturilor, sunteți pregătiți să vă reuniți în această Duminică pentru a asculta vocea dulce a lui Isus vorbindu-vă și spunându-vă:

"Sunteți vrednici." "Sunteți ai Mei". "Sunteți neprihăniți". "Veți umbla cu Mine în alb". "Numele voastre sunt scrise în ceruri".

Acestea nu sunt cuvintele mele, ci sunt chiar Cuvintele Tatălui din Ceruri care îți vorbește ȚIE, Mireasa Sa aleasă. Duhul Sfânt a venit încă odată și a trăit în trup omenesc, astfel încât să poată vorbi buză la ureche Doamnei Sale alese aceste minunate Cuvinte.

Este minunat să le auzi de la mine, sau de la oricine care ar spune "Isus a spus", dar să-L auzi pe EL vorbind prin vocea Sa aleasă; cea pe care a folosit-o pentru a-ți spune, personal... pur și simplu nu există nimic mai măreț.

Există multe voci pe care Dumnezeu le folosește pentru a aduce Cuvântul Său în lume. El i-a ales și i-a așezat pentru a fi o binecuvântare pentru lume și pentru Mireasa Sa.

Când Isus a fost aici pe pământ în carne și oase, El a ales și oameni, apostolii Săi, care să-L urmeze și să vorbească în numele Lui ceea ce vedeau în plus și auzeau. Acești oameni au fost cei pe care i-a trimis să răspândească Evanghelia, vestea Bună că Mesia a venit; El era acolo, pe pământ, cu ei. I-a trimis doi câte doi pentru a răspândi această Mare Veste și pentru a-i aduce pe toți oamenii la Sine.

După ce i-a adunat într-o noapte, i-a întrebat: "Cine zic ei că sunt Eu?". Ei au răspuns: "Unii spun că Tu ești Ilie; alții spun că Tu ești Ioan Botezătorul". Dar El a spus: "Dar cine SPUNEȚI VOI că sunt Eu?". Atunci Petru a rostit acele cuvinte mărețe: "Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu". Isus i-a răspuns și i-a zis: "Nu carnea și sângele ți-au descoperit acest lucru, Petru, ci Tatăl Meu care este în ceruri ți-a descoperit acest lucru și pe această Stâncă ( Descoperirea) voi zidi Eu Biserica Mea."

Lumea s-a poticnit din toate părțile de acest mare mister. Unii oameni cred că se referea la Petru. Unii cred că era vorba de o stâncă care zăcea acolo. Unii cred că era vorba de Isus. Dar prin Descoperire, care ne-a fost dată de Duhul Sfânt, știm că era DESCOPERIREA DESPRE CINE ERA EL.

După moartea, înmormântarea și învierea lui Isus, în ziua Cincizecimii, ei au fost trimiși să spună lumii această veste Măreață. Petru a fost ales din nou să fie purtătorul de cuvânt și să meargă înaintea poporului și să vestească cum să primească Duhul Sfânt. El a spus: trebuie să vă pocăiți și să fiți botezați în Numele Domnului Isus Hristos.

Ce funcție i-a încredințat Duhul Sfânt lui Petru. Ne putem doar imagina cum îl priveau oamenii. El a umblat cu Isus în timp ce El era aici, în carne și oase, pe pământ. Era prietenul Său. A fost alături de El în fiecare zi. Cel pe care îl alesese pentru a-i da Descoperirea. Dar Dumnezeu alesese PE ALTCINEVA pentru a fi profetul Său: Pavel.

Când Petru a venit în Antiohia pentru a fi alături de Pavel, el mânca și bea cu Neamurile. Dar când un grup de bărbați a venit acolo din partea lui Iacov, el s-a retras și s-a temut. Pavel l-a mustrat deschis în fața celorlalți și i-a spus că nu umbla drept după adevăr și că el era de vină. Fratele Branham a spus că Petru a fost copleșit de cei care trăiau ca Iudeii.

Ce ne spune acest lucru despre ziua de azi? Nu contează cine este. Cât de mult au Duhul Sfânt. Ce autoritate sau chemare au. TREBUIE SĂ RĂMÂI CU PROFETUL ALES DE DUMNEZEU PENTRU ABSOLUTUL TĂU. PENTRU CĂ EL, ȘI NUMAI EL, ESTE INTERPRETUL DIVIN AL CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU.

Acest lucru nu este împotriva lui Petru sau a oricărui alt ucenic ales al lui Dumnezeu, atunci sau acum. Ei sunt aleși să răspândească Evanghelia, dar Dumnezeu a ales UN OM peste Biserica Sa. Numai el era profetul ales de Dumnezeu cu Așa Vorbește Domnul, nu ei. Ei își au locul lor, dar El are UN PROFET care să pună Biserica Sa în ordine, cu, Cuvântul final pentru Mireasa Sa.

Acest lucru ne arată cât de atenți trebuie să fim pentru a asculta Vocea adeverită a lui Dumnezeu pentru zilele noastre. CEL pe care El l-a ales să fie interpretul divin al Cuvântului Său. Nu există nimic MAI MĂREȚ decât să ascultăm Vocea Lui vorbind prin îngerul Său; Vocea aleasă de El, nu de noi.

Vedem de-a lungul tuturor epocilor cum Dumnezeu are un grup ales de oameni care să RĂMÂNĂ CU, CUVÂNTUL LUI și cu mesagerul ales de El. Acea Voce ne vestește zilnic cine suntem noi, UNUL DIN EI.

El va trimite reformatori în biserica Sa, dar ÎN ACEASTĂ ZI, El a trimis pe restauratorul Său; "Voi restaura, spune Domnul, și voi întoarce inimile copiilor, căci am multe lucruri să vă spun în zilele Vocii Mele".

Sunteți invitați să veniți să ascultați cu noi acea Voce, Duminică la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), când El ne vorbește și ne arată, pe parcurs, biserica Adevărată și cea falsă: Epoca Bisericii Sardis 60-1209.

Fratele Iosif Branham