Duminică
29 August 2021
65-0711
Ruşinat

Dragă Tabernacol Branham,

Suntem atât de recunoscători că El ne-a predestinat să alegem biserica potrivită în care să ne aducem familiile.

Dacă eu alegeam o biserică, eu aş alege una veritabilă, fundamentală, Evanghelie Deplină, biserică Biblică, dacă eu aş alege una să-mi pun familia înăuntru.

Suntem atât de recunoscători că spunem lumii cine este pastorul nostru și că ne comportăm exact ca el.

Dacă tu vei urmări comportarea din biserica aceea, tu doar să-l urmăreşti pe păstor pentru o vreme, şi tu vei afla de obicei că biserica se comportă ca păstorul.

Suntem atât de recunoscători că nu contează unde ne aflăm în lume, El se întâlnește cu noi.

El a promis să se întâlnească oriunde sunt doi sau trei adunaţi împreună. Într-adevăr. Acolo este unde adevăratul credincios îşi odihneşte speranţele, este pe acel Cuvânt al lui Dumnezeu fiind adeverit în Adevăr.

Suntem atât de recunoscători că îl credem pe profetul Său și fiecare Cuvânt vorbit.

Dacă voi mă credeţi că sunt profetul lui Dumnezeu, voi să ascultaţi la ce eu v-am spus.

Ce trebuia să propovăduiască profetul Său?

Un Mesaj perfect, înapoi la Cuvânt,

Pentru ce a fost trimis?

„Du-te ia acea Mireasă!” Aceea-i o datorie. Pentru aceea sunt eu aici. Aceea-i ce încerc eu să fac, este să chem afară o Mireasă.

Ce se întâmplă dacă ieșim din ritm?

Şi aceea-i ce trebuia eu să fac, să ţin Mireasa în pas.

Acum, ce are Tatăl în depozit pentru Mireasa Sa?

Eu mă duc înapoi acasă, îmi reînoiesc din nou angajamentele, şi o pornesc din nou. Deci asta-i ceea ce planificăm noi să facem, pentru aceea sunt eu aici.

Slăvit să fie Domnul, când începem slujbele de înnoire?

Iar apoi, cu voia Domnului, următoarea duminică dimineaţa noi vom începe serviciul. Şi voi toţi mă ajutaţi, şi ne vom ruga, pentru că a fost în inima mea să încerc…Ei au zis, „Păi, noi am putea merge la Louisville sau noi am putea merge jos în New Albany.” Dar mitingul trebuia să fie pentru Jeffersonville. Eu voi merge la Louisville şi New Albany, la timpuri diferite, dar acesta trebuie să fie aici la Jeffersonville.

Suntem gata, Tată. Vulturii tăi se vor aduna și vor asculta. Ce se va întâmpla în timpul acesta?

…am nevoie de mai multă credinţă.” Asta-i pentru ce sunt eu acasă acum este să obţin o—o revărsare nouă de credinţă.

Slăvit să fie Domnul, asta ne dorim și noi, Tată, o nouă explozie de CREDINȚĂ. Știm căci credința vine prin auzire, auzind Cuvântul Tău, iar Cuvântul Tău vine la profet.

Acest Mesaj, Puterea Dumnezeului Atotputernic, s-a răspândit în întreaga lume, dar acum începe timpul de separare. Dumnezeu cheamă o Mireasă, iar diavolul cheamă o biserică. Noi facem parte din acest Mesaj, din Cuvântul Său, din Mireasa Sa!

Noi avem asigurarea și știm despre ce vorbim. Nu ne este rușine că noi credem în acest Mesaj și în mesagerul Său, pentru că ei sunt aceiași. Nu ne este rușine să spunem: "noi credem fiecare cuvânt". Nu ne este rușine să spunem: "Noi punem casete în biserica noastră". Nu ne este rușine să spunem: "Noi suntem Oameni ai Benzilor".

Ne este greu să înțelegem cum un credincios, sau un slujitor al slujbei încincite, care pretinde că crede în acest Mesaj, și spune că fratele Branham este profetul și mesagerul lui Dumnezeu, ar spune oamenilor că este greșit și neconform Cuvântului să asculte în biserica lor chiar Vocea lui Dumnezeu adeverită.

…Să fim stăruitori la timp, şi ne la timp; mustră, şi ceartă, şi… cu toată îndelunga răbdare şi învăţătura.

Căci va veni vremea când ei nu vor suferi învăţătura sănătoasă; ci după poftele lor îşi vor da…îşi vor îngrămădi împreună învăţători, având mâncărime la urechi;

Şi vor fi întorşi…de la adevăr,…spre istorisiri.

Când vine vorba de Cuvântul autentic, nemodificat al lui Dumnezeu, confirmat de Dumnezeu, Vocea legitimată a lui Dumnezeu, pare să stânjenească chiar și celălalt grup. Ei se simt rușinați de aceasta și cred că este împotriva Cuvântului să fii o Biserică a Benzilor.

Dar pentru noi, este o realitate. Nu ne este rușine. Când am primit Acea Descoperire, a fost Ceva care s-a așezat în noi, iar acum nu mai există nimic care să Îi ia locul. Suntem mândri să ne numim Unul din Ei, O Biserică a Benzii, Un Grup al Benzii, Oameni ai Benzii.

Vă invităm să veniți să ascultați împreună cu Tabernacolul Branham slujirea lui Dumnezeu pe bandă, Duminică la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), așa cum ne adunăm cu mare nerăbdare; reînnoindu-ne din nou jurămintele, și începem din nou, prin a asculta: Ruşinat 65-0711.

Fratele Iosif Branham

 

 


Scripturi pentru a fi citite:

Marcu 8: 34-38