Duminică
19 Noiembrie 2023
63-0728
Cristos Este Taina Lui Dumnezeu Descoperită

Drag Măr Al Inimii Profetului,

Ei sunt—acei care au fost născuţi pentru Tine, de către Duhul şi de către Cuvântul Adevărului. Şi mă rog ca Tu să-i binecuvântezi, Doamne, şi să-i păstrezi uniţi de-aproape împreună prin legăturile dragostei lui Cristos.

Pregătiți-vă, vom avea parte de binecuvântări, de ungere și Descoperire ca niciodată înainte. O putem simți în sufletele noastre, ceva se pregătește să aibă loc. Timpul este potrivit. Suntem atât de entuziasmați și avem așteptări atât de mari. Mireasa din întreaga lume se reunește pentru a asculta de la tronul lui Dumnezeu un Mesaj care ne va duce la noi înălțimi, ne va umple, ne va umple și apoi ne va reumple cu Duhul Său Sfânt.

Scriptura va fi împlinită. Avertismentul a avut loc. Judecata este la îndemână. Domnul vine să o cheme pe Mireasa Sa la Cina noastră de Nuntă. Ultima chemare a fost făcută. Venirea lui Dumnezeu a sosit. EL VINE PENTRU NOI.

Noi suntem Sămânța Sa predestinată, care O vede și a acceptat-O. Păcatele noastre au fost nimicite, au dispărut. Au căzut în cerneala Sângelui lui Isus Hristos și nu vor mai fi amintite niciodată. Dumnezeu le-a uitat pe TOATE. Noi stăm ca fiu și fiică a lui Dumnezeu, în Prezența lui Dumnezeu. Noi suntem ACUM... nu vom fi; suntem ACUM fii și fiice ale lui Dumnezeu.

Recunoaștem un singur lucru, CUVÂNTUL. BENZILE. ACEST MESAJ. Ele sunt același lucru.

Şi odată, doar cu un timp în urmă, când Tu ai arătat viziunea, micul Tabernacol de aici, despre a depozita Hrana, căci va veni un timp când toată aceasta va fi necesară...“Depozitaţi această Hrană aici deocamdată.”

Acum este momentul. Aceasta este Hrana. Noi suntem poporul. Noi avem Descoperirea.

Alții ar putea să rateze importanța Slujbei Benzii. Noi nu. Este viața noastră, este totul pentru noi. Este mai mult decât viață pentru noi. Când avem o întrebare despre ceva, nu mergem să cerem cuiva să o explice sau să o găsească pentru noi. Pur și simplu facem exact ceea ce îngerul lui Dumnezeu ne-a instruit să facem dacă nu reușim să înțelegem sau avem o întrebare.

Pricepeţi voi aceasta? Dacă nu reuşiţi, veniţi înapoi la banda aceasta din nou. Eu nu ştiu cât de mult voi mai fi cu voi. Amintiţi-vă, acesta este Adevărul, din AŞA VORBEŞTE DOMNUL. El este Adevărul. Aceasta este Scriptura.

Dacă nu reușiți, reveniți la bandă.

Nu vă supărați pe noi, asta a SPUS EL...PLUS, acesta este ADEVĂRUL din AȘA VORBEȘTE DOMNUL. El nu a spus o parte din Acesta, o parte din Acesta, sau când cineva interpretează ce este și ce nu este Cuvântul uns. BENZILE SUNT AȘA VORBEȘTE DOMNUL.

S-ar putea să nu Îl pricepeți, să nu Îl înțelegeți sau să nu vă fie descoperit încă. Dar pentru noi, acesta este ceea ce EL ne spune prin profetul Său.

Voi ştiţi cum îi spuneţi voi soţiei voastre lucruri, voi ştiţi, fetiţa mică cu care urmează să vă căsătoriţi. Tu o iubeşti aşa de mult, încât tu îi spui secretele, şi o aduci alături de tine, şi te iubeşte şi fiecare lucru. Voi ştiţi cum este aceasta.

Aşa este cum Dumnezeu, Cristos, îi face Bisericii. Vedeţi? El Îi face cunoscute secretele, doar secretele. Nu acestea care flirtează; eu vreau să spun Soţia Lui.

Și noi doar ne gândim la toate. Oh, cât de fericită și de emoționată este o Mireasă chiar înainte de nunta ei. Cu greu putem sta locului. Numărăm minutele.... secundele. El continuă să ne spună iar și iar cât de mult ne iubește.

Satana continuă să ne atace mai mult ca niciodată, dar pentru ceea ce el nu este pregătit, este că noi ȘTIM acum cine suntem. Nu mai există nicio îndoială, NOI SUNTEM CUVÂNTUL VORBIT. Noi putem, și o facem, să vorbim Cuvântul. Avem răspunsul lui Satan. Dumnezeu s-a dovedit pe Sine însuși. Dumnezeu S-a dovedit pe Sine. Noi suntem Cuvântul Său viu și vorbim cu toată autoritatea pe care El ne-a dat-o.

Şi aici este El astăzi, în Cuvântul Lui, manifestând acelaşi lucru pe care El l-a făcut acolo. Ea nu poate recunoaşte o altă căpetenie. Nu, domnule. Nu există episcop, nici nimic. Ea recunoaşte o Căpetenie, acela este Cristos, şi Cristos este Cuvântul. Oh, Doamne! Iuh! Îmi place aceasta. Ah! Da, domnule.

Noi aparținem unei Împărății, iar Împărăția este Cuvântul lui Dumnezeu făcut Duh și Viață în viața noastră proprie. Prin urmare, noi suntem Cuvântul Său viu.

Acest lucru spune cu adevărat TOTUL, prietenii mei, dacă aveți ADEVĂRATA DESCOPERIRE PENTRU A O PRIMI ȘI A O CREDE.

Observaţi acum, uniţi împreună sub o Căpetenie, într-o manieră asemănătoare, model al lui Israel din vechime. Acum voi pricepeţi aceasta? Ca Israel din vechime; un Dumnezeu, adeverit printr-un Stâlp de Foc, şi S-a descoperit printr-un profet, de a fi Cuvântul. Acelaşi Dumnezeu, acelaşi Stâlp de Foc, aceeaşi cale; El nu poate schimba căile Lui. Este aceea…Tot aşa de perfect cât poate fi.

Profetul... lasă aceasta să pătrundă. Un singur Dumnezeu, dovedit de un Stâlp de Foc, prin intermediul unui profet, ca fiind Cuvântul pentru acea zi, și El nu se poate schimba.

Aș putea continua la nesfârșit, iar noi am putea să ne bucurăm și să avem părtășie din fiecare citat după citat; și o vom face, din întreaga lume, Duminica aceasta, la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), când vom asculta: Cristos Este Taina Lui Dumnezeu Descoperită 63-0728.

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea serviciului:

Matei 16:15-17
Luca capitolul 24
Ioan 5:24 / 14:12
1 Corinteni capitolul 2
Efeseni capitolul 1
Coloseni capitolul 1
Apocalipsa 7:9-10