duminică, 11 octombrie 2020
62-1014E
Un Călăuzitor

Dragi Uniți,

Ce jubileu are Mireasa așa cum noi ne unim împreună și Îl ascultăm pe Tatăl vorbindu-ne prin Calea Lui rânduită pentru această zi. Marele Dumnezeu omniprezent vorbind Miresei Lui în același timp în Germania, în Elveția, jos în Africa, și peste tot în jurul lumii, spunându-ne că noi suntem Zidirea Tabernacolului viu al locului de locuit al Dumnezeului celui viu. Noi suntem fii și fiicele Lui perfecți.

Cum am devenit noi acești indivizi?

Cristos m-a trimis să zidesc indivizi la statura lui Isus Cristos, ca ei să poată fi casa de energie și locul de locuit la Duhului, prin Cuvântul Lui. Prin Cuvântul Lui, vedeți, zidesc individul la acel loc. Nu zidesc o organizație la o denominațiune mai mare, ci zidesc individul în fii și fiice ale lui Dumnezeu.

Prin predestinare, El ne-a ales și ne-a descoperit pe cine a trimis El să ne călăuzească în timpul de sfârșit; să ne spună cum să devenim locul de locuit al Duhului Lui, pentru ca noi să putem fi părtași chiar ai Naturii Divine a lui Dumnezeu.

Noi doar simțim să sărim în sus și în jos și să strigăm cât de tare putem.Noi trăim în Prezența lui Dumnezeu, mâncând zilnic din Mana Lui Proaspătă depozitată.

Tatăl întotdeauna a trimis un Călăuzitor să-și conducă copiii Lui. El a trimis al Lui înger călăuzitor, Moise, să conducă poporul. Cât timp ei au urmat acel Stâlp de Foc care îl conducea pe Moise, ei au fost în regulă. El i-a condus sus la poarta țării promise. Apoi el și-a trimis călăuzitorul Lui, Iosua. Ce le-a spus el oamenilor? “Stați aproape în spatele Arcei, pentru că nu ați mai trecut pe drumul acesta înainte.” Cu alte cuvinte, “Stați cu acest Cuvânt!!”

În Cuvântul Lui, El ne-a spus că El va veni din nou și se va descoperi pe Sine însuși chiar așa cum a făcut-o când El a fost aici în Fiul Lui Isus, pentru că El avea multe lucruri să ne spună nouă.

Totuşi când el, Duhul adevărului, va veni, el vă va călăuzi în tot adevărul: căci el nu va vorbi de la sine; ci orice va auzi el, aceea va vorbi el: şi el vă va arăta lucrurile care vor veni. Căci, el mă va slăvi pe mine: căci el va primi de la mine, şi vă va arăta aceasta vouă. Toate lucrurile pe care Tatăl le are—are sunt ale mele: de aceea am zis Eu, că el va lua dintr-al meu, şi vă va arăta vouă.

El a promis că va trimite Duhul Adevărului, Duhul Lui Sfânt, să ne conducă și să ne călăuzească. El nu va vorbi despre sine, ci orice el aude direct de la Tatăl, aceea va vorbi el și va spune Miresei. Cu alte cuvinte, El va fi acel Unul care va dezvălui lucrul.

Dumnezeu întotdeauna a avut un călăuzitor care L-a reprezentat pe El aici pe pământ, în toate epocile. Un călăuzitor are înțelegere, cum să meargă și ce să facă. El trimite un călăuzitor, dar tu trebuie să accepți acel călăuzitor. Tu trebuie să îl crezi. Tu trebuie să mergi pe calea pe care el spune.

El vă va ţine împreună. Şi dacă noi vom lăsa doar ca Duhul Sfânt să ne ţină împreună, noi vom fi una. Dacă—dacă noi doar nu vom lăsa pe Diavolul să vă tragă pe drumul greşit, noi vom fi o inimă, un cuget, un acord, printr-un Duh, Duhul Sfânt, Călăuzitorul lui Dumnezeu care ne va călăuzi la tot Adevărul.

Cum putem noi fi într-un gând, un acord, și un Duh, dacă nu urmăm conducătorul rânduit de Dumnezeu? Dumnezeu are mulți predicatori, învățători, apostoli (Efeseni 4:11); oameni ai lui Dumnezeu, umpluți cu Duhul Sfânt, care au o chemare de la Dumnezeu să îndrepte oamenii la Isus Hristos și la conducătorul lui Dumnezeu ales pentru ziua aceasta, “PÂNĂ”

PÂNĂ vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.

(Efeseni 4:13)

Noi nu putem fi în unitate doar dacă ne unim sub Vocea Lui Dumnezeu pentru ziua noastră: călăuzitorul pe care Dumnezeu l-a trimis să-L reprezinte pe El. Acel unul pe care El l-a ales, prin care să vorbească, și să ne spune nouă TOATE LUCRURILE. Marele Lui înger mesager pe care El a promis să-l trimită să cheme afară Mireasa Lui. Acel unul care va sta aici pe fața Pământului într-o zi și va spune, “Priviți Mielul lui Dumnezeu.”

Haideți să ne UNIM împreună la 1:00 P.M. (20:00 ora României) ora locală în Jeffersonville, și să ascultăm Duhul Sfânt vorbindu-ne prin călăuzitorul Lui promis pentru ziua noastră, să ne aducă Mesajul: Un Călăuzitor 62-1014E.

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea serviciului:

Ioan 16:13
Marcu 16:15-18
Ioan 1:1 / 16:7-15
Fapte 2:38
Efeseni 4:30
Efeseni 4:11-13
Evrei 4:12
2 Petru 1:21
Exod 13:21

 


Predici traduse

French

Spanish

Portuguese

Italian

Norwegian

Romanian

Russian

Această predică a fost redată la Tabernacol în următoarele date precedente.