duminică
mai 30, 2021
65-0822M
Cristos Este Descoperit În Propriul Lui Cuvânt

Dragă Mireasa a Mesajului unui Singur Om,

Sunt atât de recunoscător că Dumnezeu l-a ales personal pe profetul epocii noastre înainte de întemeierea lumii. Că El a selectat Mesajul pe care urma să-l aducă și chiar a selectat însăși natura omului. El a pus în el ceea ce avea să-i atragă pe oamenii din epoca noastră.

Odată cu mesagerul ales, El a descoperit Miresei Sale cine sunt ei și cine este mesagerul lor. Tuturor celorlalți, El le-a orbit ochii. Ei nu vor putea niciodată să iasă din spatele vălului pentru a-L vedea pe Dumnezeu care se ascunde în trup omenesc.

I-a păsat atât de mult de noi, încât l-a îmbrăcat chiar și pe profetul nostru în tipul de veșmânt care era pe El: firea, ambiția și totul, exact așa cum trebuia să fie; pur și simplu l-a selectat perfect pentru noi, pentru ca El să-și poată chema Mireasa.

Una dintre cele mai mari pietre de poticnire pe care inamicul încearcă să le folosească astăzi este aceea de a separa Mesajul de Biblie, spunând: "Dacă ar trebui să alegi între Biblie și Mesaj, pe care ai alege-o?"

Ce șiretlic al diavolului să spună așa ceva! Dacă cineva îți pune o astfel de întrebare, îți poți da seama imediat că NU are niciun fel de descoperire a Cuvântului. Acest Mesaj este Hristos Descoperit în propriul Său Cuvânt.

Chiar cuvintele profetului sunt:

Acum, noi aflăm că Ilie a putut spune că din cauza Mesajului din ceasul acela şi Cuvântul lui Dumnezeu…Mesagerul, Mesajul- Mesajul, şi Cuvântul era exact acelaşi lucru. Profetul, Cuvântul, Mesajul; mesager, Mesaj, şi Mesaj, era acelaşi. Isus a zis, “Dacă eu nu fac lucrările care sunt scrise despre Mine, atunci să nu mă credeţi.” Aceea este bine. Orice om si mesajul lui este una.

Nu puteți separa Mesajul de mesager, sunt același lucru. De asemenea, nu puteți separa Biblia de Mesaj, sunt același lucru. Este vorba de Dumnezeu interpretându-și Cuvântul Său.

Avem un ultimatum, un Absolut, iar acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Întreaga Biblie nu este cuvântul omului, nu a fost scrisă de om, nu a fost adusă de om și nici nu poate fi descoperită de om. Este Cuvântul lui Dumnezeu descoperit de Dumnezeu Însuși, de propriul Său Interpret, de Hristos care Se descoperă pe Sine Însuși în propriul Său Cuvânt.

Cuvântul Său nu are nevoie de interpretare. Ceea ce vorbește El prin buzele profetului Său este Cuvântul Său care este interpretat. El ne-a avertizat să nu schimbăm nici o punctuație, nici o expresie, pentru că este Dumnezeu. Dumnezeu s-a manifestat în formă de trup omenesc. Dumnezeu Însuși sub formă de literă, sub formă de profet, manifestat în trup.

Pentru a-și scrie Biblia, Dumnezeu Și-a trimis profeții, care era modalitatea pe care o avea de a aduce Cuvântul Său la oameni, prin buzele profeților Săi. Acei profeți au scris Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu.

Ei erau în părtășie constantă cu Autorul. Ei trăiau în mod constant în Prezența Autorului, pentru a ști ce urma să fie Cartea. Aveau stiloul în mâinile lor, gata în orice moment, pentru a consemna orice ar fi spus El și a pune pe hârtie.

Dar în zilele noastre, El a vorbit buză la ureche cu profetul nostru, pentru căci chemarea Lui era mult mai înaltă. Chemarea lui era să descopere Cuvântul lui Dumnezeu care fusese scris și ascuns în Biblia Sa, de la Geneza până la Apocalipsa.

Totul se află în Cuvântul Său, Biblia, dar a fost ascuns încă de la întemeierea lumii și nimeni nu cunoștea aceste secrete. Dacă nu ai acest Mesaj și nu crezi că este interpretarea Bibliei, nici tu nu vei cunoaște niciodată tot Cuvântul lui Dumnezeu.

Dacă separăm Biblia de Mesajul orei, vom fi la fel ca denominațiunile. Am citi, dar nu am ști niciodată sau nu am avea descoperirea completă. Nu am putea deveni niciodată Mireasa Lui. Am aștepta, am aștepta și am aștepta și am aștepta și nu am avea niciodată răspunsurile.

Am citi Maleahi, Ioan, Luca, Evrei, Apocalipsa și apoi ne-am întreba: "Unde este acest Dumnezeu promis să vină din nou în trup omenesc și să întoarcă inimile copiilor; să ne spună multe lucruri pe care nu suntem în stare să le îndurăm; să ne vorbească prin îngerul Său puternic și să ne descopere toate tainele scrise în Biblie? Ce înseamnă cele Şapte Peceți? Care este adevărul despre Dumnezeire, despre Tunete, adevărata descoperire a Sa?"

Profetul nostru mesager este SINGURUL interpret divin al Cuvântului lui Dumnezeu. El a fost cel pe care Dumnezeu l-a ales să vorbească și să interpreteze Cuvântul Său prin intermediul lui. La fel ca Moise, el a fost pentru noi Cuvântul viu, învelit în trup omenesc. El a fost cel pe care Dumnezeu l-a ales pentru a o chema pe Mireasa Sa.

El i-a avertizat pe oameni Duminica trecută:

Cuvântul Lui este descoperit la unul. Aceasta întotdeauna a fost, un profet a venit cu Cuvântul Domnului, fiecare epocă, de fiecare dată, jos prin Scriptură. Cuvântul vine la unul. În fiecare epocă, la fel, chiar în epocile bisericii, chiar de la prima la ultima. Ceilalţi îşi au locul lor, asta-i drept, observaţi, dar staţi departe de Stâlpul acela de Foc.

Stai departe de acel Stâlp de Foc. Ce a făcut acel Stâlp de Foc? I-A CONDUS PE COPII. Conducătorul nostru, Stâlpul de Foc, este Dumnezeu vorbind prin mesagerul Său din Epoca a 7-a, conducându-ne spre Țara Făgăduinței.

Noi suntem aleșii Săi. Noi suntem aleșii lui Dumnezeu. Noi suntem Mireasa Sa chemată. Noi avem Descoperirea Lui ieri, azi și în veci.

Ne recunoaștem ziua și mesagerul nostru. Noi recunoaștem cine suntem: Cuvântul Său manifestat. Suntem Mireasa Sa care s-a pregătit prin Cuvântul Său descoperit.

Veniți să ascultați la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), și să aflați răspunsurile la tot ceea ce a fost scris și ascuns în Biblie. Veniți și găsiți-l pe Cristos Este Descoperit În Propriul Lui Cuvânt 65-0822M.

Fratele Iosif Branham

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:
Exod 4:10-12
Isaia 53:1-5
Ieremia 1:4-9
Maleahi: 4:5
Luca 17:30
Ioan 1:1 / 1:14 / 7:1-3 / 14:12 / 15:24 / 16:13
Galateni 1:8
2 Timotei 3:16-17
Evrei 1:1-3 / 4:12 / 13:8
2 Petru 1:20-21
Apocalipsa 1:1-3 / 10:1-7 / 22:18-19