Duminică
04 Septembrie 2022
64-0726M
Recunoscînd Ziua Voastră Şi Mesajul Ei

Dragi Ciopliți Afară,

Vreau ca toată lumea să știe de ce suntem atât de fericiți!!!

Am acceptat Cuvântul Domnului. Cuvântul descoperit care a fost vorbit, de către profetul lui Dumnezeu din Maleahi 4. Noi suntem Mireasa lui Isus Hristos. Noi suntem cei care am rămas credincioși Vocii Sale adeverite. Noi suntem Cei cărora El le-a dat Perla de mare preț, adevărata Descoperire a Mesajului Său și a mesagerului Său.

Dumnezeu a luat Cuvântul profetului Său și a cioplit o Mireasă care crede fiecare iotă și fiecare părticică. El ne-a cioplit, așa cum a promis că o va face . Noi suntem oile lui Dumnezeu și ascultăm doar Vocea lui Dumnezeu! "Oile Mele ascultă Vocea Mea", în timp ce Apăsăm Play.

Suntem din țările din jur; din New York, din Massachusetts, la Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama, și din toată țara. Din Africa până în Mexic, din Europa până în Australia, ne adunăm împreună, sub un Singur Mesaj, o Singură Voce, iar Aceasta unește Mireasa pentru Răpire.

Profetul nostru, mesagerul lui Dumnezeu, Fiul Omului care Se descoperă în carne și oase, strigă: "Satana, dă-te din calea mea, am Mesajul Regelui. Eu sunt Mesagerul Regelui. Am Cuvântul adeverit pentru astăzi. Eu am fost predestinat să chem afară și să conduc Mireasa Lui".

"Scot un popor, îi cioplesc de aceste lucruri. Îi scot afară; ca să le arăt, prin Scripturi, că Dumnezeu stă aici; cu o adeverire a Stâlpului de Foc".

Dumnezeu a recunoscut că există oameni pe pământ pe care El i-a predestinat la Viață. El a recunoscut că a sosit momentul să trimită mesagerul Său pentru a-și chema afară Mireasa, așa că El a făcut-o. Noi suntem Cei care au recunoscut Acest lucru. Noi suntem Cei despre care El știa că vor crede fiecare Cuvânt.

Avraam a recunoscut că Dumnezeu îi vorbea din trup omenesc. El a recunoscut semnul Său și L-a numit D-O-M-N, Elohim, și a fost binecuvântat de Domnul. Noi am recunoscut căci așa cum a fost în acea zi, așa va fi și atunci când Fiul Omului se va manifesta, Elohim, vorbind prin trup omenesc.

Noi suntem parte din El și din Fiul Său și vom rămâne cu El pentru totdeauna. Nu este prin chemarea sau alegerea noastră, ci prin alegerea Lui. Noi nu am avut nimic de-a face cu aceasta. El este Cel care ne-a ales înainte de întemeierea lumii.

Nu contează cât de mult predici tu, orice faci tu, aceasta nu poate fi coaptă, ea nu poate fi manifestată, ea nu poate fi adeverită; numai prin Acela Care a zis, “Eu sunt Lumina lumii,” Cuvântul. Astfel acolo trebuie să vină înainte o-o-o Putere, Duhul Sfânt Însuși, să coacă, sau să adeverească, sau să dovedească, sau să manifeste ceea ce El a prezis că se va întâmpla în această zi. Lumina de seară produce aceea. Ce timp!

El ne-a văzut într-o viziune în timp ce treceam prin fața lui. Eram în aceeași poziție în care se afla Mireasa la început, Alfa și Omega. El privea cum unii ieșeau din cadență și încerca să îi tragă înapoi, dar noi eram cei care strigam: "Ne odihnim pe Aceasta".

Observați, “Cum Iane și Iambre de asemeni s-au împotrivit lui Moise,” el va veni drept împreună, unul din ei. Nu, acum, el nu vorbește despre Metodist, Baptist, aici; ei sunt afară din tablou vedeți? “Dar cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise și Aaron, așa și ei; oameni cu mintea desfrânată privind Adevărul,” au fost pervertiți în dogme și învățături ale bisericii, în loc de Biblie.

Cum trebuie noi să fim atât de atenți să rămânem cu Cuvântul adevărat, adeverit pentru ziua noastră. Trebuie să ne amintim și să recunoaștem întotdeauna la cine vine Cuvântul. Cine este singurul interpret divin al Cuvântului? Cine este Cuvântul pentru ziua noastră?

Duhul lui Dumnezeu, care este Cuvântul lui Dumnezeu, “Cuvântul Meu este Duh și Viață,” va pune Mireasa în locul ei. Deoarece, ea își va recunoaște poziția ei în Cuvânt, atunci ea este în Cristos, o va pune în locul ei.

Sunteți invitați să veniți să ascultați singura Voce a lui Dumnezeu pentru ziua noastră, și să vă recunoașteți poziția în Cuvânt și să fiți puși la locul vostru în timp ce noi Îl ascultăm pe Elohim vorbind prin profetul Său și aducându-ne Mesajul: Recunoscând Ziua Voastră Și Mesajul Ei 64-0726M, la 12:00 ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România).

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Osea capitolul 6
Ezechiel capitolul 37
Maleahi 3:1 / 4:5-6
II Timotei 3:1-9
Apocalipsa capitolul 11

Dumnezeule, crează în mine o trezire. Lasă-mă să fiu trezirea. Lasă ca fiecare dintre noi să fie trezirea, trezirea în mine. Fă-mă, Doamne, să flămânzesc, fă-mă să însetez. Crează în mine, Doamne, ceea ce este nevoie în mine. Lasă-mă, din ceasul acesta înainte, să fiu un slujitor al Tău; slujitor mai consacrat, un slujitor mai bun, mai binecuvântat de Tine; mai în stare, mai umilit, mai amabil, mai mult voind să lucrez; mai mult să mă uit la lucrurile care sunt pozitive, și uitând lucrurile care sunt în trecut, și cele negative. Lasă-mă să presez înspre semnul înaltei chemări al lui Cristos. Amin

Rev. William Marrion Branham