Duminică
31 Iulie 2022
64-0614M
Dezvăluirea lui Dumnezeu

Dragă Cuvânt Scris,

Fiecare săptămână devine din ce în ce mai măreață. Duminică, am avut ocazia să privim și să decidem: CE AM VĂZUT NOI? Am văzut un slujitor, NU! L-am văzut pe pastorul nostru, NU! Când am privit dincolo de vălul cărnii umane, L-am văzut pe Isus Hristos descoperindu-Se și manifestându-Se.

Pe măsură ce am ascultat aceste benzi, aşa cum au fost transmise, a devenit din ce în ce mai clar, dacă aveți urechi de auzit și ochi de văzut. Acum Îl vedem pe Dumnezeu deslușit. Voalul a fost rupt și Îl vedem pe Dumnezeu stând la vedere înaintea noastră, Stâlpul de Foc manifestându-Se în văzul tuturor.

I-a orbit pe unii, dar nouă ne-a descoperit Adevărul. Dumnezeu Și-a glorificat mesagerul în fața noastră, așa cum a făcut cu Moise.

Voi nu mai sunteţi în spatele acelei perdele, Micuţilor, Dumnezeu a venit în deplină vedere pentru voi.

Ce este aceasta? Dumnezeirea învăluită în carne umană. Dumnezeu, în formă de om, ascunzându-se de privirile lor. Ei nu pot vedea decât un om și spun că profetul lui Dumnezeu face greșeli, chiar el însuși a spus-o, încercând să-i învețe pe oameni că există greșeli pe benzi. Dar pentru noi, Mireasa Sa predestinată, noi Îl vedem și Îl auzim pe Dumnezeu și nu există greșeli.

Unul a văzut un om, celălalt a văzut pe Dumnezeu. Vedeţi? Şi acesta era Dumnezeu învăluit într-o fiinţă umană, făcându-i pe amândoi corecţi, dar credinţa voastră în ceea ce nu vedeţi.

În ceea ce ne privește, vom crede și vom urma greșelile profetului adeverit de Dumnezeu, dacă au existat, înainte de a accepta și a crede "Așa vorbește Domnul" al lor.

Moise nu trebuia să lovească Stânca a doua oară. Același duh ar fi spus în acea zi: "Vedeți, Moise face greșeli". Dar apa a venit oricum, iar dacă nu ai băut din așa-zisa greșeală a lui Moise, ai murit. La fel se întâmplă și astăzi. Atât de mult despre învinuiri.

Moise avea Cuvântul. Acum amintiţi-vă, după ce Cuvântul a fost manifestat, Moise a fost Moise din nou. Vedeţi? Dar în timp ce Cuvântul acela era în el să fie dat afară, el era Dumnezeu; ei bine, el nu mai era Moise.

Fratele Branham avea Cuvântul. După ce Cuvântul a fost manifestat, fratele Branham a redevenit fratele Branham, dar în timp ce Cuvântul era în el pentru a fi transmis oamenilor pe bandă, el era Dumnezeu; nu era fratele Branham. Astfel, învățăm că ceea ce este pe benzi sunt Cuvintele lui Dumnezeu și nu există greșeli în Cuvintele lui Dumnezeu.

Noi nu numai că le credem, dar le și trăim. Când toți ceilalți se îndepărtează de Aceasta, noi rămânem cu Aceasta! Noi le credem! Nu contează ce face sau spune oricine altcineva, noi credem Aceasta și apoi acționăm în baza Acesteia. Dacă nu o faceți, atunci voi nu o credeți.

Aşa zic eu, în Numele lui Isus Cristos! Să nu adăugaţi voi un lucru. Să nu luaţi, să vă puneţi propriile voastre idei în Acesta. Voi spuneţi doar ce este spus pe acele benzi. Voi doar să faceţi exact ce Domnul Dumnezeu a poruncit să faceţi. Să nu adăugaţi la Acesta.

Apăsați play și credeți FIECARE CUVÂNT, așa cum ne-a poruncit Dumnezeu să facem. Este Dumnezeu care vorbește de la buză la ureche cu Mireasa Sa.

Dumnezeu s-a învăluit din nou şi l-a adeverit pe Moise, prin voal, prin a Se învălui cu acelaşi Foc, acelaşi Stâlp de Foc a venit jos. De—de atunci…De la ei, aşa ca ei să poată auzi numai Cuvântul lui Dumnezeu. Voi înţelegeţi? Doar Cuvântul, ei au auzit Glasul Lui. Căci, Moise era, pentru ei, Cuvântul viu.

Dumnezeu nu-și schimbă și nu poate să-și schimbe programul. El este Isus Hristos, același ieri, azi și în veci. Astfel, pentru noi, profetul Său adeverit, William Marrion Branham, este Vocea lui Dumnezeu și Cuvântul Viu pentru ziua noastră.

Acum acesta nu este doar un Cuvânt scris pentru noi, el este o realitate. Noi suntem în El. Acum noi ne bucurăm. Acum noi Îl privim. Acum noi Îl vedem, Cuvântul, manifestându-Se. El este ascuns, acolo afară, căci (de ce?) El este învăluit în trup uman. Vedeţi?

Indiferent ce se întâmplă, ei nu o văd. De ce? Nu le-a fost trimisă.

Pentru că tu Îl vezi, ești pregătit să-L asculți spunându-ți încă o dată CINE EȘTI? Când El se uită de pe culmile Gloriei și te vede, pe cine vede El?

  • Eu văd Cuvântul manifestat. Ce a spus El că El va face în aceste zile din urmă, eu o văd crescând. Eu văd copiii mâncând acea Pâine Shekinah venind din coacerea acelui Cuvânt, care Îl crede. Amin!

  • Atunci, noi, atunci noi devenim parte din El, aşa cum voi sunteţi voalul care-L învăluie. Voi sunteţi parte din El, atât timp cât Cristos este în voi, aşa cum Cristos era din Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu era în El, L-a făcut Dumnezeu. Şi aşa cum Cristos este în voi, nădejdea Slavei, voi deveniţi parte din Cristos.

  • “Voi,” Acesta a zis, “voi sunteţi epistole scrise,” sau, “voi sunteţi Cuvântul, care a fost scris, manifestat,” nimic nu poate fi adăugat la El. Voi nu puteţi spune, “Eu sunt o epistolă scrisă,” şi să trăiţi un alt fel de ceva decât ce Acesta a scris deja, pentru că nimic nu poate fi adăugat sau scos afară.

Slăvit să fie Numele Domnului Isus Hristos. EL NE VEDE. NOI ÎL VEDEM PE EL. Noi suntem Cuvântul Său manifestat astăzi.

Veniți alături de noi Duminică, la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), în timp ce Dumnezeu stă în fața noastră; Stâlpul de Foc învăluit în trup omenesc și ne vorbește Cuvântul pe care trebuie să-l trăim în această zi. Este Slava Shekinah care ne coace. Pâinea pentru punerea înainte a credinciosului.

Dezvăluirea Lui Dumnezeu 64-0614M

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Matei 24:24
Luca 17: 28-29
Ioan 14:14
1 Corinteni 12:13
2 Corinteni 3:6 – 2 Corinteni 4:3
Filipeni 2:1-8
1 Timotei 3:16
Evrei 13:8
Apocalipsa 10:7 şi 19:13
Exodul capitolele 19 şi 20
Ioel 2:28
Maleahi 4:5