duminică, 3 ianuarie 2021
61-0108
Revelation, Chapter Four #3

Dragi Viţei În Grajd,

Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.

El şi-a împlinit Cuvântul aşa cum El a promis şi l-a trimis pe măreţul Lui profet Ilie să întoarcă inimile copiilor la părinţi. Acela care se va ridica cu vindecare în aripile lui (campanii de vindecare) şi Mireasa va creşte ca viţeii în grajd (mâncând doar mâncare depozitată). Cel care urma să restaureze toate lucrurile, să descopere toate tainele ascunse şi să cheme afară o Mireasă.

Noi am recunoscut acest măreţ înger mesager, şi numele lui este William Marrion Branham, şi noi suntem acea Mireasă Cuvânt pe care a fost trimis să o cheme afară.

Când el vorbeşte, pentru noi este o scrisoare de dragoste. Este Uleiul de aur al Duhului; Acesta se revarsă în inima ta, pentru că nu sunt cuvintele unui om, ci chiar Cuvintele Domnului nostru Isus Hristos, aşa cum El vorbeşte buză către ureche măreţului Său profet pentru a le vorbi Miresei Lui.

Mulţi nu recunosc cine este el, sau nu înţeleg cât de atenţi trebuie să fie să spună DOAR ceea ce vorbeşte el. Nu să adauge sau să scoată din Mesajul lui.

El ne-a spus că acolo vor fi mulţi care se vor ridica şi vor crede că şi ei au fost aleşi să conducă Mireasa, dar acea doamnă aleasă nu va fi înşelată, pentru că ei cred exact ce profetul spune.

Noi îl vom căuta pe acel unul măreţ să se ridice. El ar putea veni în ziua mea, el ar putea veni în ziua timpurie, eu nu ştiu. El ar putea fi chiar printre noi acum, noi nu o ştim. Duhul Sfânt este aici să ne conducă pe noi până la acel timp, apoi când acest conducător ne va prelua, el încă va fi uns de Duhul Sfânt; Ilie o va face, desigur, care va veni.

Duhul Sfânt care a fost revărsat şi dat fiecăruia dintre noi în ziua Cincizecimii ne va conduce la acest măreţ conducător uns cu Duhul Sfânt, şi EL ne va prelua…GLORIE!

Noi suntem în zilele de încheiere din 2020, dar suntem de asemenea în zilele de încheiere ale lumii şi ale venirii Domnului nostru Isus, să ne ia la Marea noastră Cină a Nunţii.

La ce am luat noi parte şi am văzut să se întâmple în acest an, ca nici o altă dată în istoria lumii?

Dumnezeu îşi uneşte Mireasa Lui. Ea vine împreună de la răsărit şi de la apus, de la nord şi sud. Există un timp al unirii, şi acesta este chiar acum. Pentru ce se uneşte Ea? Pentru Răpire! Amin! Dumnezeu o pregăteşte pe Ea să fie gata. Da domnule, unirea! Cu ce se uneşte Ea? Cu Cuvântul! „Căci toate cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece niciodată.” Ea se uneşte pe Ea însăşi cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL indiferent de ce zice vreo denominaţiune sau oricare altul. Ea se uneşte pe Ea însăşi. Ea se pregăteşte. De ce? Ea este Mireasa. Asta-i adevărat. Şi ea s-a unit pe Ea însăşi cu Mirele Ei (vedeţi?), şi Mirele este Cuvântul. “La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul a fost făcut trup şi a locuit printre noi.”

Noi putem vedea din citirea Scripturii şi ascultarea Cuvântului că noi suntem la sfârşit. Noi trăim în ultimele zile, generaţia care va vedea pe Isus Hristos revenind pe pământ. Sfinţii dinaintea noastră au dorit să vadă această zi, au aşteptat după această zi, dar acum în sfârşit a sosit, şi noi suntem parte din Aceasta.

Haideţi să lăsăm deoparte totul în acest an care vine şi să devenim şi mai disperaţi şi să ne pregătim pe noi înşine pentru venirea Lui.

  • Aceasta este datoria ta, să te pregăteşti. “Mireasa s-a pregătit.” Hainele au fost plătite. Ele sunt pregătite, dar tu trebuie să fi pregătit să porţi acele haine.
  • El vine după o Mireasă, una care nu se prosteşte cu lumea sau lucrurile lumii. Ea este spălată în Sângele Mielului. Ea şi-a făgăduit a Ei-a Ei iubire doar Lui. Iubirea de lume este plecată şi moartă pentru Ea. “Nunta Mielului a venit Mireasa Lui S-a pregătit.

Mi-ar plăcea ca noi să ascultăm următoarele Mesaje aşa cum anul 2020 se încheie, şi noi ne pregătim pentru tot ce El are rezervat pentru noi în acest an care vine.

Joi după-masa, 31 Decembrie, la un moment ales de fiecare, haideţi să ascultăm Mesajul de ajun de Anul Nou: Apocalipsa Capitolul Patru #1 60-1231

Vineri Dimineaţa, 1 Ianuarie, la un moment ales de fiecare, haideţi să ascultăm Mesajul de Anul Nou: Apocalipsa Capitolul Patru #2 61-0101

Duminică, 3 Ianuarie, haideţi să ne unim împreună la 2:00 P.M. ora locală în Jeffersonville (21 ora României) să ascultăm Mesajul: Apocalipsa Capitolul Patru #3 61-0108

Fratele Iosif Branham

 


Predici traduse

Franceză

Spaniolă

Portugheză

Italiană

Norvegiană

Română

Rusă

Această predică a fost redată la Tabernacol în următoarele date precedente.