Duminică
20 Noiembrie 2022
65-0220
Locul De Închinare Ales De Dumnezeu

Dragă Doamnă Isus Hristos,

Cât de mult ne place să ne auzim numele rostit. Doar când ne gândim că noi suntem Cei pentru care El vine. O Mireasă Regală pentru Fiul Regal promis. Sămânța Lui super Regală din Avraam care a fost sinceră și credincioasă fiecărui Cuvânt.

Noi nu am comis adulter, nici măcar nu am flirtat cu vreun alt cuvânt, ci doar ne-am păstrat curați și am respectat fiecare Cuvânt.

Există multe femei creștine frumoase în lumea de astăzi, femei loiale; dar există doar o singură Doamnă Isus Hristos. Noi suntem Cele care mergem Acasă cu El. Noi suntem Soția Lui aleasă.

El ne-a spus în Cuvântul Său că va veni din nou, exact așa cum a venit înainte. Și acolo stătea El, arătându-Se în trup omenesc, citind Cuvântul și spunându-ne: "Astăzi se împlinește Scriptura aceasta înaintea ochilor voștri", iar noi L-am recunoscut și am devenit Doamna Lui. Mireasa lui Isus Hristos.

Ne-a fost descoperit că același F-i-u al lui Dumnezeu care a venit în est și s-a adeverit ca Dumnezeu manifestat în carne și oase, este același F-i-u al lui Dumnezeu din emisfera vestică, Care s-a identificat cu Mireasa Sa. Lumina de seară a Fiului a venit.

Şi dacă eu aş întreba o întrebare despre ceva, trebuie să fie un răspuns adevărat. Acolo poate fi ceva aproape de el; dar trebuie să fie un răspuns adevărat, direct la fiecare întrebare. Astfel de aceea, fiecare întrebare care apare în vieţile noastre, acolo trebuie să fie un răspuns adevărat, corect.

În zilele noastre există multe întrebări și controverse printre oameni.

  • Cât de important este să asculți benzile profetului lui Dumnezeu?
  • Cât de important este să ascultăm și să credem fiecare Cuvânt?
  • Care este Absolutul nostru? Este ceea ce el a spus pe bandă sau Duhul Sfânt conduce fiecare om să decidă ce este și ce nu este Cuvântul.
  • Trebuie să avem un om, sau un grup de oameni, care să ni-l deslușească?
  • Spune Cuvântul că, după ce îl va trimite pe profetul Ilie, va trimite un grup de oameni care trebuie să vă explice acest lucru?
  • Avem nevoie de cineva care să interpreteze Cuvântul sau să ni-L deslușească?
  • Ar trebui să ascultăm doar benzile în casele noastre, în mașinile noastre și în benzinării și să ascultăm slujba când mergem la biserică?
  • Ar trebui să difuzăm benzi în bisericile noastre?
  • Este Aceasta sau nu Vocea lui Dumnezeu pentru ziua noastră?

Acum, dacă este o întrebare Biblică, atunci trebuie să aibă un răspuns Biblic. Acesta nu ar fi în stare să vină de la un grup de oameni, de la vreo anumită părtăşie, sau de la vreun educator, sau de la vreo denominaţiune. Ea ar trebui să vină direct din Scriptură…

Așadar, dacă vrem să găsim răspunsul corect la întrebările noastre, trebuie să mergem la Scripturi. Apoi, trebuie să decidem cine este interpretul Divin al Scripturilor. Decide fiecare om pentru el însuși?

Profet înseamnă nu numai a rosti Cuvântul, ci și a prevesti, și un interpret Divin al Cuvântului, Cuvântul Divin scris.

Deci, dacă profetul este interpretul Divin al Scripturilor, atunci ceea ce a spus acel profet este Cuvântul lui Dumnezeu către Mireasa Sa, care a fost deja interpretat, PUNCT.

Acest lucru nu îi îndepărtează de slujire sau de poziția pentru care Dumnezeu i-a chemat. Ei au fost chemați de Dumnezeu să păstreze acel Cuvânt care a fost rostit de profetul lui Dumnezeu înaintea turmei lor. Ei trebuie să îndrepte poporul lor către acel mesager și către Mesajul orei.

Fiecare cuvânt pe care îl predică trebuie să fie judecat după cuvintele pe care profetul lui Dumnezeu le-a spus pe bandă. Ei nu pot schimba și nici măcar nu pot interpreta UN CUVÂNT. Scripturile lui Dumnezeu sunt interpretate NUMAI de profetul Său.

Acum, fiecare din ele, desigur, tu puteai vedea ideile lor, şi eu nu-i pot blama. Fiecare pretinde că ei sunt adevărul, ei au adevărul. Şi oamenii care aparţin la acele biserici ar trebui să creadă aceea, deoarece ei şi-au pus în joc a lor—a lor destinaţie, destinaţia lor Eternă, pe învăţătura acelei biserici. Şi ele sunt aşa de mult diferite, una de cealaltă, încât aceasta face nouă sute şi ceva de diferite întrebări.

Dacă acest Mesaj vorbit de profetul lui Dumnezeu nu este Absolutul tău, ci ceea ce un om sau mai mulți oameni spun că este Cuvântul, atunci destinația ta eternă depinde de ceea ce EI SPUN.

Cuvintele mele par a fi total împotriva tuturor slujbelor. Nu sunt. Cred că Dumnezeu a pus oameni adevărați în Biserica Sa și peste turmele Sale pentru a păstra acest Mesaj înaintea lor. Cred că ei predică și cred în acest Mesaj. Dar de ce nu-l vor pune pe Fratele Branham înapoi în amvoanele lor ca fiind cea mai importantă Voce care trebuie ascultată? De ce își plasează slujba lor la egalitate şi la fel de importantă ca și acea Voce?

Maleahi 3 spunea: "Voi trimite mesagerul Meu înaintea feței Mele, ca să pregătească calea". Iar cel care a fost trimis să pregătească calea, L-a identificat pe El, locul. "Acesta este El! Nu este nicio greșeală. Acela este El! Văd semnul care Îl urmează. Știu că Acela este El; o Lumină care coboară din Cer și merge peste El". A fost pozitiv, acela era El.

Atunci, fratele meu, eu vreau să te întreb ceva, în încheiere. Noi am putea spune aceasta. În Maleahi 4, nu ne este promis un alt vultur, un Stâlp de Lumină să fie urmat, să arate bisericii greşite din această zi că El este Evrei 13:8, “acelaşi ieri, azi, şi în veci”? Nu ne este promis un altul să vină zburând din pustie?

Ce trebuie să urmăm noi? Acel Stâlp de Lumină. Cine este acel Stâlp de Lumină? Acel vultur, Maleahi 4. Cine a avut Stâlpul de Foc deasupra capului său pentru a confirma cine este? William Marrion Branham.

De fiecare dată când ne adunăm, trebuie să aducem acea Voce în fața oamenilor. Trebuie să punem Vocea lui Dumnezeu PE PRIMUL LOC, nu pentru a ne închina la acel om, ci pentru a ne închina la Dumnezeul din acel om.

Acesta este omul pe care Dumnezeu l-a ales să conducă Mireasa Sa. Acel om este omul pe care Dumnezeu l-a ales să interpreteze Cuvântul Său. Acel om este omul căruia Dumnezeu a ales să îi descopere toate tainele Sale. Acel om este cel căruia Dumnezeu i-a spus: "Fă-i pe oameni să TE CREADĂ PE TINE”, NU PE ALTCINEVA SAU CE SPUNE ALTCINEVA, PE TINE, WILLIAM MARRION BRANHAM. Acel om este cel care ne va prezenta lui Isus Hristos.

Orice bărbat sau femeie care pune ceva la ce eu spun, nu crede ce spun eu.

Veniți și deveniți Doamna Isus Hristos alături de noi în această Duminică la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), când vom auzi purtătorul de cuvânt ales de Dumnezeu vorbindu-ne și spunându-ne: Locul De Închinare Ales De Dumnezeu 65-0220.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Deuteronom 16:1-3
Exod 12:3-6
Maleahi capitolele 3 şi 4
Luca 17:30
Romani 8:1
Apocalipsa 4:7