Duminică
10 Octombrie 2021
65-0801e
Evenimente Clarificate Prin Profeţie

Dragă Fecioară Mică a lui Hristos, Cuvânt, Turmă, Mireasă,

Noi suntem Mireasa Sa Cuvânt, așteptând Mirele nostru Cuvânt și luna de miere a Mileniului. Noi vom asculta doar o singură Voce. "Oile Mele cunosc Vocea Mea. Pe un străin nu-l vor urma." Care este Vocea Lui?

Glasul oricărui om este cuvântul lui. Şi aici Acesta, este Biblia, nici un cuvânt să nu-i fie adăugat la Aceasta şi nici să nu i se scoată din Aceasta. Doar să staţi drept cu Glasul. „Ei nu se duc după un străin,” o denominaţiune.

Acea Voce este Vocea Lui, care vorbește pe bandă prin singurul interpret divin al Cuvântului Său, profetul Său, William Marrion Branham. Este Isus Hristos care vorbește prin buze umane. Nu suntem interesați de cuvintele omului, de gândurile omului sau de interpretarea omului, ci doar de Vocea adeverită pentru ziua noastră. Este AȘA VORBEȘTE DOMNUL.

Dumnezeu a mișcat mâinile profetului nostru. Dumnezeu i-a mișcat ochii în viziuni. El nu putea spune nimic altceva decât ceea ce vedea. Nu putea să vorbească nimic, pentru că Dumnezeu avea controlul deplin asupra limbii lui, asupra degetului, fiecare organ al corpului lui era în deplină legatură cu Dumnezeu. Nu e de mirare că Biblia a spus că profeții Lui erau dumnezei; ei erau o parte din Dumnezeu! El era Cuvântul lui Dumnezeu care se manifesta pentru ziua noastră.

Această Biblie prevestește, prin profeție, ziua și timpul în care trăim. Ce fel de evenimente vor avea loc. Le prezice exact la literă și nu a ratat nici o epocă. Cei care sunt predestinați să O vadă, o vor vedea. Este Cuvântul care se reunește cu Cuvântul.

În fiecare epocă, lumea a lăsat oamenii să interpreteze acest Cuvânt în felul lor, iar acest lucru îi face să fie orbiți față de evenimentul care s-a întâmplat. Același lucru s-a întâmplat și cu Fariseii și Saducheii.

Ei le-au spus oamenilor: "Noi suntem unși de Dumnezeu. Aveți nevoie de noi să vă spunem ce spune Cuvântul. Aveți nevoie ca noi să vi-l interpretăm".

Așa cum a fost în acea zi, așa este și astăzi. Partea înșelătoare este că ei sunt unși cu Duhul Sfânt. Ei au o chemare de la Dumnezeu pentru a sluji Cuvântul. Ei trebuie să le spună oamenilor ceea ce a spus profetul, dar prea mulți dintre ei ÎȘI PUN INTERPRETAREA LOR, făcând slujba lor mai importantă decât însăși Vocea lui Dumnezeu.

Observați cum ei vor să încerce să adune poporul în jurul slujbei lor, în jurul interpretării lor a ceea ce au spus profeții lui Dumnezeu, dar pur și simplu nu pot face acest lucru.

Ei se ascund în spate și îi sperie pe oameni dezvinovăţindu-se, spunând să nu asculte banda în bisericile lor: "Oamenii aceștia pun prea mult preț pe om și i se închină lui și nu lui Isus Hristos. Este o confesiune să asculți un mesaj, toţi în același timp, dintr-un singur loc. Fratele Branham nu a spus niciodată să se pună casete în biserică", evitând astfel motivul real, pur și simplu nu vor să pună casetele în bisericile lor. Slujirea lor, înțelegerea lor, chemarea lor, este mai importantă decât să asculte casete în biserică. Ei nu vor îndrăzni să spună asta, ÎN NICI UN CAZ, dar acțiunile lor vorbesc în locul lor.

Orice slujitor adevărat, care pretinde să creadă că acesta este adevăratul Mesaj al timpului sfârșitului, Vocea lui Dumnezeu pentru zilele noastre, nu ar găsi niciodată o scuză pentru a nu asculta casetele în biserica lor. VERIFICAȚI ACEASTĂ AFIRMAȚIE CU CUVÂNTUL MIREASĂ.

Nu am spus niciodată că toată lumea trebuie să asculte la ora 14:00, ora locală din Jeffersonville, altfel nu ești Mireasă, NICIODATĂ. Nu m-am închinat niciodată unui om. Isus Hristos este cel care primește toată gloria. Eu mă închin Dumnezeului din om, așa cum ne-a spus CUVÂNTUL să facem. Cât de înșelători și orbi sunt. Doar citiți Scripturile, fratele meu, este chiar acolo.

Diavolul ȘTIE că niciun slujitor, sau grup de slujitori, nu va uni NICIODATĂ Mireasa; ei nici măcar nu sunt de acord unii cu alții. La fel ca metodistul, baptistul, presbiterianul și penticostalul, cum poate oricare dintre ei sau o asociere a lor să unească Mireasa... pur și simplu NU SE POATE.

SINGURUL LUCRU CARE POATE UNI MIREASA ESTE VOCEA LUI DUMNEZEU PE BANDĂ...ȘI O FACE!

Dușmanul o urăște, așa că încearcă să o distrugă, dar va fi imposibil să facă acest lucru....GLORIE!

Ca întotdeauna, ei întotdeauna, la sfârşitul epocii, au ajuns într-o astfel de încurcătură prin teologii şi preoţii lor încât întotdeauna este o încurcătură. Întotdeauna interpretarea lor este greşită, nici o singură dată nu a omis Cuvântul lui Dumnezeu de a fi corect. Aceea este deosebirea.

Există o singură modalitate de a fi siguri: rămâneți cu Cuvântul, cu Vocea lui Dumnezeu pe casete. Citiți-vă Biblia, ea vă va spune ce evenimente vor avea loc în această zi. Ea vă va spune despre îngerul Său puternic care va veni în această zi. Vă va spune să rămâneți cu acea Voce, să rămâneți cu mesagerul Său ales.

Dacă Satana urăște vreo Carte din Biblie, aceea este cartea Apocalipsa. Ea a fost scrisă de Hristos Însuși. Atunci, conform acelui duh, Hristos Însuși trebuie să fi pus prea mult accent pe cel de-al 7-lea înger al Său.

Şi după aceste lucruri am văzut un alt înger coborând din cer, având mare putere, şi pământul a fost luminat cu slava lui.

Hristos Însuși a spus că tot pământul a fost LUMINAT DE SLAVA LUI. El nu a spus luminat de "Slava Mea". Atunci, conform înțelegerii voastre, Îl acuzați pe Hristos Însuși că pune prea mult accent pe cel de-al 7-lea înger mesager al Său.

Acel mesager pământesc a fost atât de aproape de Hristos Însuși, încât Ioan a încercat să i se închine, DE DOUĂ ORI, dar el a spus: "NU!, închină-te lui Dumnezeu". Este exact ceea ce facem noi, ne închinăm lui Dumnezeu. Noi nu punem prea mult preț pe om, ci doar spunem ceea ce HRISTOS CUVÂNTUL A SPUS... "pământul a fost luminat de slava lui". Asta ne dă Stimularea prin Descoperire.

Dumnezeu îşi face Propria Lui alegere, prin predestinare, a ales profeţii pentru fiecare epocă. Observaţi-o. El pregăteşte natura acelui profet să se potrivească cu epoca aceea. Vedeţi, El îi potriveşte stilul, orice face el. El îl potriveşte fie că el este învăţat sau neînvăţat. El potriveşte darurile, felul în care el va predica, darurile care le va avea. Şi Mesajul pentru acea epocă anume, Dumnezeu a predestinat acel anumit lucru să se întâmple şi nu există al lucru care să-i poată lua locul.

Puneți o casetă, orice casetă, Duminică, nimic nu-i poate lua locul. Dacă vreți să vă alăturați Tabernacolului Branham în timp ce ascultăm o casetă, sunteți bineveniți și sunteți invitați să vă alăturați Duminică la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville, așa cum ascultăm: Evenimente Clarificate Prin Profeţie 65-0801E.

Fratele Iosif Branham

 

 

Scripturi:
Geneza: 22:17-18
Psalmul: 16:10 / Capitolul 22 / 35:11 / 41:9
Zaharia 11:12 / 13:7
Isaia: 9:6 / 40: 3-5 / 50:6 / 53:7-12
Maleahi: 3:1 / Capitolul 4
Ioan 15:26
Luca: 17:30 / 24:12-35
Romani: 8:5-13
Evrei: 1:1 / 13:8
Apocalipsa: 1:1-3 / Capitolul 10