Duminică
09 Ianuarie 2022
62-1230E
Este Acesta Semnul Sfârşitului, Domnule?

Dragă Templu al lui Dumnezeu,

Acest Mesaj are o putere nelimitată. Este perfect în Sine Însuși. Este Cuvântul final pentru toate lucrurile. Nu există nimic altceva pentru Mireasă în afară de această Voce care a fost înregistrată pe bandă. Este Mesajul orei, justificat de Dumnezeu. Este Absolutul nostru.

Suntem în călătoria noastră spre Țara Făgăduinței, fiind conduși de Duhul Sfânt, de Stâlpul de Foc. Hrana noastră Spirituală a fost depozitată pentru a ne susține în călătoria noastră. Tot ce avem nevoie a fost asigurat.

David a pregătit din belșug, înainte de moartea sa, toate lucrurile de care era nevoie pentru a construi Casa Domnului. El a poruncit ca aceasta să fie extrem de măreață, de vestită și de glorioasă, în toate țările.

Apoi i-a vorbit lui Solomon și i-a dat tot ceea ce pregătise pentru construirea Templului Domnului. I-a dat modelul pridvorului și al caselor acestuia, al trezoreriilor, al camerelor de sus, al saloanelor dinăuntru și al locului pentru scaunul milei.

I-a dat modelul a tot ceea ce avea prin duh, al curților Casei Domnului. Toate încăperile de jur-împrejur, vistieriile Casei lui Dumnezeu și ale vistieriilor lucrurilor consacrate.

Curțile preoților și ale leviților, și pentru toată lucrarea de slujbă a Casei Domnului. I-a dat și toate vasele de slujbă din Casa Domnului. Aur și argint pentru toate instrumentele de orice fel de slujbă. Greutate de aur și de argint pentru fiecare sfeșnic. Aur și argint pentru fiecare masă de aducere înainte a pâinii, cârlige de carne, boluri, cupe și bazine.

Și chipul altarului tămâii în aur curăţit, cu greutatea lui. I-a mai dat şi chipul carului heruvimilor de aur, care îşi întind aripile şi acoperă chivotul legământului Domnului.

Totul fusese pregătit și depozitat pentru construcție. Nu lipsea nimic. El trebuie să urmeze întocmai planul pentru a construi Templul Domnului.

Dar, în zilele noastre, Dumnezeu construiește un alt Templu, Mireasa Sa. Acest Templu nu va fi distrus, ci va trăi pentru Veșnicie cu El. El a pregătit și a depozitat din belșug tot ceea ce este necesar pentru a construi noul Său Templu.

Dumnezeirea, Sămânța Șarpelui, Cele Șaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel, Cele Șapte Epoci ale Bisericii, Cele Șapte Peceți, Recunoașterea Zilei Tale, Căsătorie și Divorț, Dezvăluirea lui Dumnezeu, Însemnul, Absolutul, Unșii, Hrana Spirituală, Hristos este Taina și sute și sute de altele, care trebuie urmate întocmai.

El a pus la păstrare tot ceea ce avem nevoie, dar noi trebuie să urmăm întocmai planul, fără să schimbăm o iotă sau o părticică.

Acum, asta este, ceea ce eu spun în această dimineață, este Hrana de depozitat, Hrana de depozitat, astfel ca voi să aveți ceva să mâncați, astfel ca voi să aveți ceva cu care să vă ospătați. Luați Aceasta pe benzile voastre; așezați-vă în răcoarea camerei. Poate când eu sunt departe pe căi îndepărtate, voi încă vă veți reaminti că aceste lucruri sunt adevărate. Ședeți în camera voastră și ascultați. Înțelegeți? Și aceasta este Hrană, depozitând Aceasta în depozit.

El a spus că în tabernacol se simte mai mult ca acasă decât în orice alt loc. Era locul în care Hrana fusese depozitată.

Afară în adunări unde mă duc, voi nu mă auziţi să predic aceste Mesaje. Nu, eu v-am promis să vin la tabernacol. Chiar aici este de unde predic eu Mesajele. Eu mai am încă trei sau patru aici, care mi le-a dat Domnul, eu am Scripturile despre aceasta, care eu nu aş îndrăzni să le predic altundeva decât chiar aici. Aici este de unde Cuvântul lui Dumnezeu a pornit să meargă. Şi, până când Dumnezeu o schimbă, eu voi sta chiar aici şi îl aduc afară chiar aici. Asta-i adevărat.

Profetul Domnului a vorbit și a spus că există un grup de oameni care îl cred, care sunt flămânzi și care se țin de fiecare cuvânt rostit de el. Voi sunteți acel grup de oameni. Voi sunteți adunarea lui. Voi sunteți mica lui turmă.

M-am rugat și simt că Domnul ne conduce să urmăm Mesajele pe care profetul Său le-a depozitat din belșug în depozitul Său pentru a zidi Mireasa Sa.

Vom continua să-l urmăm pe profetul Său în timp ce ascultăm: Este Acesta Semnul Sfârșitului, Domnule? 62-1230E. Aș dori să vă invit să fiți alături de noi Duminică, la ora 10:00, ora locală în Jeffersonville (17:00 ora României), pentru a asculta această Hrană special pregătită și depozitată care vă va zidi în Templul Domnului.

“Nu mai este timp.” Dacă este, să ne pregătim, prieteni, să-l întâlnim pe Dumnezeul nostru. A fost o mulțime de Hrană strânsă înăuntru acum. Să facem uz de Aceasta. Să facem uz de Aceasta acum.

Fratele Joseph Branham