Duminică
18 Septembrie 2022
64-0802
Casa Viitoare A Mirelui Ceresc Şi Mireasa Pământească

Dragi Prieteni Ai Profetului,

Inima mea se umple de entuziasm când mă gândesc la faptul că ne vom aduna împreună în această Duminică pentru a asculta vocea lui Dumnezeu vorbindu-ne. Nu există bucurie mai mare în viața mea decât să mă aflu în prezența Duhului Sfânt și să-L aud vorbindu-i Miresei Sale, de la buză către ureche.

Nu există nimic altceva în această lume care să-mi aducă fericire și pace, în afară de Cuvântul Său. Când eu doar aud "Bună Dimineața, Prieteni", mă așez pe spate, mă relaxez și beau din acea Fântână Arteziană în timp ce El îmi vorbește Cuvintele Vieții Veșnice. Și când mă gândesc că Dumnezeu l-a trimis la MINE ȘI LA VOI, și noi suntem PRIETENI cu profetul și mesagerul lui Dumnezeu.

El ne iubește atât de mult încât și-a trimis profetul Lui să ne spună totul despre Viitoarea noastră Casă. El a fost atât de încântat să ne spună totul despre Aceasta, chiar mai detaliat decât i-a fost spus lui Ioan. El ne-a descoperit că nu este o cetate în formă de pătrat, ci o cetate piramidală, în care Mielul va fi în vârf și va fi Lumina lumii.

Ne-a lăsat să știm că străzile vor fi făcute din aur, iar casele în care vom locui vor fi din aur transparent. El pune fiecare lucru mărunt întocmai la îndemâna noastră, exact așa cum ne-am dori. El nu a lăsat nimic neterminat. Arhitectul Divin a proiectat-o doar pentru NOI, Iubiții Lui.

Pomii Vieții vor fi acolo și vor da douăsprezece feluri de roade. Porțile cetății nu vor fi închise noaptea, pentru că acolo nu este noapte, El va fi Lumina noastră.

Cine urmează să fie acolo?

Cine a ieşit pe pământul nou cu Noe profetul? Aceia care au intrat cu el în corabie. Este adevărat? Aceştia sunt cei ce au păşit pe el. Vedeţi? Cei ce au intrat înăuntru cu Noe, prin mesajul Lui, erau aceia care au păşit afară pe pământul nou după botezul lui cu apă.

El vorbește despre NOI, prietenii mei! Noi ne aflăm în Arca noastră pentru astăzi; Cuvântul Său, Acest Mesaj, cu profetul nostru Noe. Și acolo, în acea Țară, în acel Oraș unde Mielul este Lumina, el ne va cunoaște pe NOI. Noi suntem poporul Său, nestematele Lui din coroană. Am venit de la Est și de la Vest, în Orașul construit pătrat. Acea Cetate pe care o căuta Avraam.

Aşa cum văd Cuvântul adeverindu-se El Însuşi, eu ştiu, fără nici o umbră de îndoială, că pietrele preţioase ale coroanei mele vor străluci mai tare decât orice lucru în lume, în acea Zi.

Putem măcar să începem să ne imaginăm... Profetul lui Dumnezeu a spus, EL ȘTIA, dincolo de orice urmă de îndoială, că NOI suntem nestemate ale coroanei lui și că vom eclipsa tot ce există în lume în acea zi. Aleluia... Glorie... Slava... Lăudați Numele Domnului.

Prieteni, dacă noi credem că este minunat acum, stând împreună din toată lumea, ascultând și hrănindu-ne cu Cuvântul Său din aceste benzi, ce va fi atunci când vom trăi în Cetate cu El!

Profetul lui Dumnezeu va fi vecinul nostru de alături. Vom mânca împreună cu el din acei copaci și vom merge împreună pe acele străzi. Vom merge pe acele străzi de aur până la fântână, vom bea din fântână, vom merge în paradisurile lui Dumnezeu, cu Îngeri planând pe pământ, cântând imnurile.

Oh, ce Zi va fi aceea! Se merită totul. Drumul pare zgronţuros, uneori devine greu, dar, oh, aceasta va fi atât de puţin când îl văd pe El, atât de puţin. Ce vor fi numele rele şi lucrurile pe care le-au spus ei, ce vor fi acelea când îl voi vedea pe El în acea frumoasă, frumoasă Cetate a lui Dumnezeu?

Prieteni, abia aștept să-l văd și să fiu în acel oraș. Tânjesc să fiu acolo cu Domnul și Mântuitorul nostru, cu profetul Său și cu fiecare dintre voi.

Eu sunt destinat pentru acea frumoasă Cetate
Domnul meu a pregătit-o pentru ai Săi;
Unde toţi Răscumpăraţii din toate epocile
Cântă “Slavă!” în jurul Tronului Alb.
Uneori mi-e dor de patria Cerească,
Şi slava ei de acolo eu o voi privi;
Ce bucurie va fi aceea când pe Salvatorul meu îl văd,
În acea frumoasă Cetate de aur!

Invit lumea să ni se alăture, prieteni ai profetului, pentru a ne aduna în jurul Tronului Său, pentru a asculta Vocea lui Dumnezeu vorbindu-ne la 12:00 P.M., ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), și pentru a-L asculta spunându-ne totul despre: Casa Viitoare A Mirelui Ceresc Şi Mireasa Pământească 64-0802. Îţi pot promite că va fi o zi cu Literă Roşie în viața ta.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Matei 19:28
Ioan 14: 1-3
Efeseni 1:10
2 Petru 2:5-6 / capitolul 3
Apocalipsa 2:7 / 6:14 / 21:1-14
Levitic 23:36
Isaia capitolul 4 / 28:10 / 65:17-25
Maleahi 3:6