duminică, 7 februarie 2021
63-0320
Pecetea A Treia

Dragă Mireasă Stimulată,

Se întâmplă. Noi suntem aici. Ceva se întâmplă. El ne descoperă Cuvântul Lui ca niciodată înainte. El a promis că aceste lucruri se vor împlini în zilele din urmă, şi au făcut-o. Nu mai aşteptăm sau ne întrebăm, A SOSIT!

Manifestarea lui Dumnezeu este trezirea Miresei. Vocea Lui ne uneşte pe toţi împreună în jurul Cuvântului Lui. Ia acele şapte Tunete necunoscute să ne trezească încă o dată. A început trezirea mult aşteptată cu Mireasa Lui.

Şi când voi citiţi, luaţi benzile, ascultaţi la ele foarte atenţi. Deoarece, voi veţi obţine aceasta pe bandă, deoarece ei au redat acele benzi, şi ele sunt într-adevăr bune şi clare. Astfel, voi o veţi obţine mai clar acolo.

Există doar o singură calea de a o obţine clar, APASĂ PLAY. Cât de bucuroşi suntem noi, făcând chiar cum ne-a instruit el să facem, “redând acele benzi.”

Descoperirea susţinută a lui Dumnezeu a fost clarificată. Adevărata Descoperire despre cine a venit în ziua noastră a fost descoperită Miresei Lui.

Ioan 14:12; şi Ioel, Ioel 2:38; Pavel, Doi Timotei 3; Maleahi, al 4-lea capitol; şi Ioan revelatorul, Apocalipsa 10, şaptesprezece, unu la şaptesprezece. Vedeţi, exact ceea ce va lua loc acum! Şi către biserică, ce este Acesta? Cuvântul încarnat făcut iarăşi trup printre poporul Lui! Vedeţi? Şi ei doar nu cred Aceasta.

Cuvântul încarnat făcut trup încă o dată printre noi, GLORIE! ACEASTA ESTE Adevărata Descoperire a Acestui Mesaj al Timpului de Sfârşit, şi noi o credem. Cum putem noi măcar începe să-i exprimăm Lui ce înseamnă Descoperirea aceasta pentru noi?

Orele de încheiere ale timpului au sosit. Aceasta este ultima ta avertizare. Nu pune nici o interpretare proprie la acest Mesaj. El îl vrea pur şi veritabil. Stai chiar cu, Cuvântul. Nu spune, “Acolo este mai mult decât ce este pe acele benzi.” Nu asculta la nici un fel de argumentare care spune “acolo sunt greşeli pe benzi.” “Tu nu trebuie să crezi fiecare Cuvânt.”

Şi acum cum poţi fi tu un anticrist? Oricine care neagă că fiecare Cuvânt din acesta nu este adevărat, şi să fie învăţat întocmai la fel, este un anticrist, deoarece ei neagă-Cuvântul. Şi El este Cuvântul.

Noi suntem atât de bucuroşi şi mulţumitori că noi putem spune, “Noi credem fiecare iotă şi fiecare bucăţică.” “Noi am rămas cu slujba Benzilor Lui.” Acolo nu este îndoială în inimile şi minţile noastre, noi suntem Mireasa Lui şi aceasta ne-a dat nouă STIMULARE PRIN DESCOPERIRE. Noi cu greu ne putem abţine, aşa că noi strigăm, noi ne ridicăm, noi batem din palme, şi ne învârtim în jur, trezirea este începută.

Dacă v-ar fi plăcut să trăiţi în ziua Cincizecimii, când Stâlpul de Foc a intrat năvalnic în cameră, şi ei au fost toţi umpluţi cu Duhul Sfânt şi au primit stimulare prin Descoperire, alăturaţi-vă nouă şi experimentaţi acelaşi lucru această Duminică la 2:00 P.M., ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), şi uniţi-vă cu Mireasa Lui în jurul Cuvântului aşa cum ascultăm: Pecetea A Treia 63-0320.

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite în vederea pregătirii pentru ascultarea predicii “Pecetea A Treia.”

Scripturi:

Matei 25:3-4
Ioan 1:1, 1:14, 14:12, 17:17
Fapte capitolul 2
I Timotei 3:16
Evrei 4:12, 13:8
I Ioan 5:7
Leviticul 8:12
Ieremia capitolul 32
Ioel 2:28
Zaharia 4:12

 


Predici traduse

Franceză

Spaniolă

Portugheză

Italiană

Norvegiană

Română

Rusă

Această predică a fost redată la Tabernacol în următoarele date precedente.