Duminică
04 Iunie 2023
60-1210
The Philadelphian Church Age

Dragă Doamnă Isus Hristos,

Nu-i așa că sună minunat? Mielul și Mireasa Lui, așezați pentru totdeauna în toată perfecțiunea lui Dumnezeu. Cum am putea descrie acest lucru? Ne gândim la aceasta. Visăm la aceasta. Citim ce spune Cuvântul despre aceasta. Îl vedem pe El împărtășind cu NOI propria Sa Sfințenie. În El, noi am devenit însăși neprihănirea lui Dumnezeu.

Ce bucurie ne aduce atunci când apăsăm play și Îl auzim pe Dumnezeu Însuși vorbindu-ne prin îngerul Său puternic și spunându-ne aceste lucruri.

Nu există nimic în această viaţă, cât ar putea să fie aceasta de satisfăcător, cât de bun şi de bine ar putea aceasta să fie, dar voi veţi găsi suma totală la toată desăvârşirea în Cristos. Totul se pierde în neînsemnătate în afara Lui.

El ne spune NOUĂ că vom avea un nume nou, Numele Lui. Numele Lui ne va fi dat atunci când ne va lua la Sine. Va fi mai minunat decât ne-am putea imagina vreodată. Vom merge oriunde merge Mirele. Nu vom fi niciodată părăsiți de El. Nu vom pleca niciodată de lângă El. Vom împărți Tronul Său cu El. Vom fi încoronați cu slava și onoarea Lui.

Şi aşa cum El se dovedeşte pe Sine la lume, şi toată lumea se apleacă la picioarele Lui, la acel timp toată lumea se va apleca la picioarele sfinţilor, dovedind că ei erau corecţi în poziţia lor cu El. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci!

El ne-a cunoscut dinainte, prin hotărâre Divină, că vom fi Mireasa Lui. El ne-a ales pe NOI; nu noi L-am ales pe El. El ne-a chemat pe NOI; noi nu am venit de capul nostru. El a murit pentru NOI. El ne-a spălat pe NOI în propriul Său Sânge. El a plătit prețul pentru NOI. Îi aparținem Lui, și numai Lui. Ne-am încredințat în întregime Lui, iar El acceptă angajamentul. El este capul NOSTRU. El ne vorbește prin îngerul Său și noi ne supunem, pentru că aceasta este plăcerea noastră.

De la început până la sfârșit, Mesajul de pe benzi este în întregime DUMNEZEU pentru NOI. Fie ca acea Viață să fie în NOI. Să fie Sângele Său cel care ne curăță pe NOI. Să fie Duhul Său care să ne umple pe NOI. Să fie Cuvântul Său în inima și în gura noastră. Să fie Rănile Lui care să ne vindece pe NOI. Să fie Isus, și numai Isus. Nu prin fapte de neprihănire, pe care le-am făcut noi. Hristos este viața mea. Acest Mesaj este viața noastră, căci Acesta este Hristos.

Oh, există aşa de multe glasuri în lume — aşa multe probleme şi nevoi strigând după atenţie; dar nu va exista niciodată un glas aşa important şi aşa vrednic de atenţie ca glasul Duhului. Astfel, “Cel ce are o ureche să audă, să audă ce zice Duhul către biserici.”

Dumnezeu are o Voce pentru această zi. Aceasta a fost adeverită de Stâlpul de Foc ca fiind Vocea lui Dumnezeu. Niciodată nu va exista o Voce care să fie ATÂT DE IMPORTANTĂ ȘI DEMNĂ DE URMĂRIT ca acea Voce de pe bandă pentru astăzi.

Veniți alături de noi Duminică la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România). Avem un Sac întreg plin cu miere. Îl vom pune pe Stâncă, nu pe orice biserică; pe Stânca, Hristos Isus. Și voi, oile, mergeți să mâncați. Cu siguranță vă veți face bine imediat. Toate problemele legate de păcat vor dispărea când veți mânca de pe Stâncă. Asta e tot ce trebuie să faceți, veniți să ascultați Vocea lui Dumnezeu care ne spune totul despre: Epoca Bisericii Filadelfia 60-1210.

Fratele Iosif Branham