duminică, 21 martie 2021
64-0705
Capodopera

Dragă Capodoperă a lui Dumnezeu Restaurată,

Această iarnă a fost cel mai minunat şi remarcabil timp din vieţile noastre. Noi am studiat, şi El ne-a descoperit cartea Apocalipsei. A fost un timp pe care niciodată nu îl vom uita.

Noi putem vedea elementele pregătite să aducă Biserica în Prezenţa lui Hristos. Mireasa prinde formă. Noi îmbrăcăm haina de nuntă, ne pregătim. Noi putem vedea luminile licărind. Noi ştim că suntem la sfârşit. Noi suntem aici. Noi am ajuns. El vine DUPĂ MINE ŞI TINE!!

Sămânţa Regală se adună acum, pregătită pentru înviere, pregătită pentru recoltă. Alfa a devenit Omega. Acea sămânţă imperfectă care a căzut în grădina Eden s-a întors acum la Sămânţa perfectă, a Doua Evă, Mireasa Lui Cuvânt adevărată din nou. TU EŞTI ACEA MIREASĂ CUVÂNT PRIETENUL MEU.

Ce bucurie să ştim că noi suntem Mireasa Lui perfectă, în voia Lui Perfectă. El a vorbit inimilor noastre prin Descoperire, şi ne-a descoperit că noi suntem Capodopera Lui deplin restaurată.

I-au luat patru mii de ani Tatălui să facă prima Lui Capodoperă. Acum Lui i-au luat alţi două mii de ani să facă o altă Capodoperă, PE NOI, Mireasa Lui, pentru Hristos. El a făcut-o prin metoda Lui neschimbătoare, în acelaşi fel în care a făcut prima Lui Capodoperă, Cuvântul Lui.

Acesta este singurul fel în care El îşi face Capodoperele, pentru că poate fi doar o Capodoperă perfectă când este Cuvântul perfect, şi Acest Mesaj este CUVÂNTUL PERFECT al Lui, făcându-şi Mireasa Lui Perfectă.

Dacă El a luat din El, creaţiunea originală, ca să facă Mireasa pentru El, El nu a făcut o altă creaţiune niciodată. El a luat o parte din creaţiunea originală. Apoi, dacă El era Cuvântul, ce trebuie să fie Mireasa? Ea trebuie să fie Cuvântul original, Dumnezeul viu în Cuvânt.

Putem noi înţelege că noi suntem Cuvântul original fără pată sau zbârcitură. Noi suntem acea bucată lovită din El, restaurată. Satan nu ne mai poate înşela. Noi nu suntem vreo mireasă făcută de om, noi suntem Cuvântul viu în acţiune.

Recoltatul este aici. Noi suntem copţi. Noi suntem gata pentru Venire. Prima slujbă şi ultima slujbă este aceeaşi. Primul Mesaj şi (al doilea) ultimul Mesaj este acelaşi, “Eu sunt, Eu eram în Alfa; Eu sunt în Omega.”

Familia Capodoperă a venit din nou, Hristos şi Mireasa Lui, pregătiţi să se întoarcă înapoi la Casa lor.

Mireasa abia aşteaptă să vadă ce are El pregătit pentru noi în această primăvară. Noi suntem sub o mare anticipare şi aşteptare. Alăturaţi-vă nouă Duminică la ora 2:00 P.M. ora locală în Jeffersonville (20:00 ora României), aşa cum Duhul Sfânt vine în casele noastre şi vorbeşte prin gura aleasă de El, şi ne aduce Mesajul: Capodopera 64-0705.

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea serviciului:

Isaia 53:1-12
Maleahi 3:6
Matei 24:24
Marcu 9:7
Ioan 12:24
Ioan 14:9
Apocalipsa 3:20

 


Predici Traduse

Franceză

Spaniolă

Portugheză

Italiană

Norvegiană

Română

Rusă

Această predică a fost redată la Tabernacol în următoarele date precedente.