Duminică
14 Mai 2023
60-1207
The Pergamean Church Age

Dragi Copii ai Profetului,

Noi suntem Cuvântul manifestat, fiind energizați de Duhul Sfânt, ascultând Vocea lui Dumnezeu, așa cum El ne declară, noi SUNTEM MIREASA LUI.

Tatăl a dat Bisericii Sale NOUĂ daruri ale Duhului, și slujba ÎNCINCITĂ, dar Isus a spus: În FIECARE epocă Mă voi adresa NUMAI unei SINGURE persoane. Numai UN mesager pentru fiecare epocă va primi ceea ce am de spus pentru acea epocă. Acel SINGUR MESAGER este mesagerul pentru adevărata Biserică.

El vorbește pentru Dumnezeu prin descoperire. Apoi Mesajul este transmis tuturor, dar este primit doar de un anumit grup calificat într-un fel anume. Fiecare individ din acel grup este unul care are capacitatea de a asculta ceea ce spune Duhul Sfânt prin intermediul mesagerului. Cei care ascultă nu primesc descoperirea lor particulară, și nici un grup nu primește descoperirea lor colectivă, CI FIECARE PERSOANĂ ASCULTĂ ȘI PRIMEȘTE CEEA CE MESAGERUL A PRIMIT DEJA DE LA DUMNEZEU.

Cât de atenţi trebuie să fim noi să auzim UN Glas, căci Duhul are doar un glas care este glasul lui Dumnezeu.

Există O SINGURĂ VOCE A LUI DUMNEZEU și nu are nevoie să fie dovedită ca cele NOUĂ, nici filtrată ca cele CINCI; DOAR O SINGURĂ VOCE CUVÂNT PURĂ!!

Putem asculta și alți slujitori? Da, dar cheia este să spună NUMAI ceea ce a fost spus de profet. Alții pot, și ar trebui, să îndemne, să învețe și să predice; dar Dumnezeu a făcut astăzi o cale pentru noi ca ÎN NICI O ALTĂ ZI. Putem asculta exact ceea ce Dumnezeu spune Bisericii.

El ne-a spus că trebuie să fim foarte atenți. EL NE-A SPUS, NU EU, că ei adaugă aici, sau iau de acolo, și în curând mesajul ajunge să nu mai fie pur. Când ascultăm benzile, Acesta este Cuvânt cu Cuvânt, Așa Vorbește Domnul.

Dovada Duhului care locuia lăuntric era să înțeleagă și să URMEZE ce a dat profetul lui Dumnezeu pentru epoca lui așa cum el a așezat biserica în ordine.

De aceea noi ÎL URMĂM și spunem că pastorul nostru este al șaptelea înger mesager și vrem să ascultăm doar ceea ce are el de spus. Pentru noi, Aceasta este Mană Ascunsă.

Descoperirea s-a revărsat asupra îngerului nostru mesager. Descoperirea Cuvântului i-a fost dată și adresată LUI pentru epoca noastră. El are o Descoperire puțin mai mare a ceea ce este Hristos; o chemare puțin mai înaltă, decât toți ceilalți. Dacă nu putem trăi mai presus de pastorul nostru, atunci îl vrem pe William Marrion Branham ca pastor al nostru.

Știm că alții nu vor vedea ceea ce vedem noi și nu vor crede lucrurile pe care le credem noi, dar ei sunt totuși frații și surorile noastre și vom petrece Eternitatea cu ei. Dar trebuie să rămânem fideli la ceea ce credem că este modul în care Dumnezeu ne-a arătat nouă să ne închinăm și să-L urmăm.

Este atât de ușor pentru alții să spună că punem prea mult preț pe mesager, dar, de fapt, noi doar îl cităm. Trebuie să adresați aceasta Domnului. Pentru că este Vocea lui Dumnezeu care spune aceste lucruri.

Haideți să ne deschidem inimile și mintea și să citim ce ne-a spus Duhul Sfânt prin îngerul Său:

Urmează să vină în lume în curând, marele înger de Lumină care va veni la noi, care ne va conduce afară, un mare Duh Sfânt, care va veni cu putere și ne va conduce la Domnul Isus Hristos. Probabil că nu va ști, dar va fi aici în una din aceste zile. El va face... Dumnezeu îl va face cunoscut. El nu va trebui să se facă cunoscut, Dumnezeu îl va face cunoscut. Dumnezeu va dovedi că este al Său. Asta a spus când Isus a fost aici și ei nu L-au cunoscut, vedeți. El a spus: "Dacă Eu nu fac faptele Tatălui Meu, atunci nu Mă credeți; dar dacă Eu fac faptele Tatălui Meu și voi nu Mă puteți crede pe Mine, atunci credeți faptele". Este adevărat?

Nu se numește el însuși marele înger al Luminii pentru această zi? Știm că Duhul Sfânt este în el, dar el a spus: Probabil că nu va ști, dar va fi aici în una din aceste zile. Duhul Sfânt nu va ști cine este? Nu va trebui să se facă cunoscut; Dumnezeu îl va face cunoscut.

Deci, el spune: profetul pentru zilele noastre este marele înger de Lumină care ne va conduce afară și la Isus Hristos prin intermediul Duhului Sfânt, prin el. Iată Descoperirea pentru zilele noastre.

Cine o va prezenta pe Mireasă Domnului? PASTORUL NOSTRU.

Dar acest profet va veni, şi aşa cum premergătorul la prima venire a strigat, “Iată Mielul lui Dumnezeu care ia la o parte păcatul lumii,” tot aşa va striga el fără îndoială, “Iată Mielul lui Dumnezeu venind în slavă.” El va face asta, căci tot aşa cum Ioan era mesagerul adevărului către aleşi, aşa este acesta ultimul mesager către aleşi şi mireasa născută din Cuvânt.”

Cunoscând aceste adevăruri și având Descoperirea COMPLETĂ a Lui în această zi, am devenit Mireasa Sa născută din Duhul Sfânt, plină de Duhul Sfânt

BUCURĂ-TE MIREASĂ, ACEȘTIA SUNTEM NOI!

Astfel când un om născut din Duhul, umplut cu Duhul în credinţă ia Cuvântul în inima lui şi îl pune pe buzele lui, păi aceea este la fel cum ar vorbi Divinitatea. Fiecare munte trebuie să se ducă. Satan nu poate sta înaintea acelui om.

Acum există o adevărată armonie între Mire și noi, Mireasa Sa. El ne-a arătat Cuvântul Său de viață, iar noi l-am primit. Nu ne vom îndoi niciodată de el. Prin urmare, nimic nu ne poate face rău, nici măcar moartea.

BUCURĂ-TE MIREASĂ, ACEȘTIA SUNTEM NOI!

Cuvântul este în mireasă (aşa cum era în Maria). Mireasa are gândul lui Cristos căci ea ştie ce vrea El să fie făcut cu Cuvântul. Ea îndeplineşte porunca Cuvântului în numele Lui căci ea are “aşa vorbeşte Domnul.” Apoi Cuvântul este însufleţit de către Duhul şi acesta se împlineşte. Ca o sămânţă care este plantată şi udată, ea devine la recoltă deplină, servind scopului ei.

Am ajuns la recoltă deplină și acum slujim scopului Său. Nu putem face decât voia Lui. Nimeni nu ne poate obliga să facem altfel. Noi avem "Așa Vorbește Domnul", sau stăm pe loc. Știm că este Dumnezeu în noi, care face lucrările, împlinind propriul Său Cuvânt.

Ne bucurăm, pentru că profetul ne-a văzut dincolo de cortina timpului, în timp ce ne ridicăm cu toții vocile și strigăm în armonie: "Noi ne odihnim pe aceasta!"

Veniți să vă reuniți cu noi Duminică la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), când vom asculta Vocea lui Dumnezeu aducându-ne taina: Epoca Bisericii Pergam 60-1207.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite în pregătire pentru ascultarea Mesajului.

Numeri 23:8-9
Apocalipsa 2:12-17, 17:1-5, 17:15