duminică
mai 16, 2021
64-0614M
Dezvăluirea lui Dumnezeu

Dragi Micuți,

Am luat o decizie. Mesajul a fost dovedit. Fiul Omului a venit din nou în carne și oase pentru a descoperi Cuvântul Său. Vălul tradițional a fost rupt. Iată-L pe El, Stâlpul de Foc, stând la vedere, manifestând Cuvântul pentru această zi. Noi Îl vedem și Îl credem... FIECARE CUVÂNT!!!

Am ascultat fiecare dintre aceste benzi pe măsură ce au fost transmise. A devenit din ce în ce mai clar pentru noi, pe măsură ce le ascultăm pe Fiecare în parte. Am cercetat Scripturile. Cuvântul lui Dumnezeu s-a manifestat și ne-a fost adeverit. William Marrion Branham L-a rostit, apoi Dumnezeu l-a adus la îndeplinire.

Ce este Acesta? Divinitatea învăluită în trup omenesc. Gândiți-vă la asta! Același Stâlp de Foc care a venit peste acei oameni care au scris Biblia, este același Stâlp de Foc cu noi astăzi, interpretând Biblia. Cuvântul Său, aceste Benzi, ne fac să devenim mai mult ca El în fiecare zi. Trăim în Prezența Sa și ne conformăm chipului Său binecuvântat pe măsură ce umblăm cu El și El ne vorbește.

Voi nu mai sunteți în spatele acelei perdele, Micuților, Dumnezeu a venit în deplină vedere pentru voi.

Noi nu suntem în spatele acestui văl, ci îl vedem în întregime. Este Pâinea de punere înainte cu care ne ospătăm atunci când ne unim în întreaga lume pentru a-L auzi pe Fiul Omului vorbindu-ne și dezvăluindu-ne Cuvântul Său. Este Hrana credincioșilor, care este NUMAI pentru credinciosul adevărat.

Alții pot dori o altă mâncare, dar pentru noi, a fost descoperit, Dumnezeu a trimis Cuvântul Său unui Singur Om, nu unui grup, unui Singur om.

Aceasta întotdeauna a fost, un profet a venit cu Cuvântul Domnului, fiecare epocă, de fiecare dată, jos prin Scriptură. Cuvântul vine la UNUL. În fiecare epocă, la fel, chiar în epocile bisericii, chiar de la prima la ultima. Ceilalți își au locul lor,asta-i drept, observați, dar stați departe de Stâlpul acela de Foc.

Noi vrem Vocea lui Dumnezeu care a fost înregistrată și pusă pe bandă, Cuvântul care nu are nevoie de NICI O INTERPRETARE, NICI O EXPLICAȚIE, DOAR CUVÂNT PUR, Mană ascunsă.

La fel cum grecii voiau un Dumnezeu; și acolo era El, stând chiar în fața lor, dar ei nu-L puteau vedea din cauza vălului. Este același lucru și astăzi, ei nu-L pot vedea din cauza vălului de pe fața lor.

Mirele a venit în trup omenesc și ne unește împreună; Cuvântul și Biserica Sa, iar noi devenim acum UNA. Este manifestarea descoperirii Fiului Omului, Isus Hristos în trup omenesc din nou. El ne unește și ne duce la Cina Nunții pe care a pregătit-o pentru Mireasa Sa.

Ascultați, Micuților, VOI SUNTEȚI CUVÂNTUL care a fost scris și s-a manifestat. Tatăl v-a dat Dezvăluirea Lui Însuși pentru această zi, iar acum, El ți-a dat Dezvăluirea despre TINE ÎNSUȚI, Mireasa Perfectă a Cuvântului Său. Vorbiți Cuvântul, voi sunteți de neoprit.

Acest Mesaj este slujirea perfectă a Lui Însuși, nu a unui om, nu a unei denominațiuni ca de-a lungul acelor veacuri, ci a Lui Însuși, manifestându-se pe Sine: Sfântul Luca 17:30, Maleahi 4, Apocalipsa 10:7, Evrei 13:8.

Dacă sunteți în căutarea a altceva sau a altcuiva care să vă dezvăluie mai mult decât ceea ce este pe casete, ați ratat-o, prietenii mei. Întoarceți-vă la Cuvântul Original. La Cuvântul perfect. Nu sunt eu, nu sunt pastorul vostru, ci ACEST CUVÂNT, ACEST MESAJ, ACESTE benzi, pentru că ele sunt SINGURA Voce a lui Dumnezeu dovedită și legitimată.

Veniți să ascultați această Voce dezvăluindu-se în această duminică la ora 14:00, ora locală din Jeffersonville (21:00 ora României), când ne vom uni împreună pentru a-L auzi pe Dumnezeu vorbind despre Mesajul Său către Mireasa Sa: Dezvăluirea Lui Dumnezeu 64-0614M

Fratele Iosif Branham


Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Matei 24:24
Luca 17:28-29
Ioan 14:14
1 Corinteni 12:13
2 Corinteni 3:6 – 2 Corinteni 4:3
Filipeni 2:1-8
1 Timotei 3:16
Evrei 13:8
Apocalipsa 10:7 & 19:13
Exodul capitolul 19 & 20
Ioel 2:28
Maleahi 4:5