duminică, 22 noiembrie 2020
60-1207
The Pergamean Church Age

Dragă Mireasă Vorbind Divinitate,

În timp ce lumea este într-o stare de confuzie, panică şi anxietate, Mireasa ascultă acea Voce în casele noastre, bisericile noastre, maşinile noastre; umblând în jur cu căşti mici în urechile noastre, aşa cum mesagerul Lui ne spune că Dumnezeu priveşte în jos spre noi de pe vârful stâncilor, nu în vreo vale, văzând punctele noastre slabe şi condamnându-ne, ci vâzându-ne în felul în care El vrea să ne vadă, în măreţia iubirii şi milei Lui. Noi suntem SINGURI cu El, spunându-i că noi nu avem nevoie de nici un sfat de la vreun consiliu, noi avem “Aşa Vorbeşte Domnul” în mijlocul nostru.

Noi vom sta ca Iosua şi Caleb. Ţara noastră promisă se întrevede aşa cum a făcut-o a lor în acea zi. El ne-a spus că Iosua înseamnă “Iehova-Salvator,” şi el reprezintă conducătorul timpului de sfârşit care va veni la biserică, aşa cum Pavel a venit ca iniţialul conducător.

Noi îl reprezentăm pe Caleb, acei care au stat devotaţi cu Iosua. Iosua a fost un profet trimis de Dumnezeu. Dumnezeu a plasat întreaga conducere în mâinile lui Iosua pentru că el a stat cu Cuvântul. Dumnezeu putea avea încredere în Iosua dar nu în ceilalţi. El a spus că aceasta se va repeta în această zi din urmă…aceeaşi problemă, aceleaşi presiuni.

El continuă să ne spună în fiecare epocă cât de atentă trebuie să fie Mireasa să stea cu Acel Cuvânt, şi cu acel unul pe care Dumnezeu îl aşază să fie adevăratul conducător ordinat şi adeverit pentru ziua noastră.

Tu spui că acesta este Duhul Sfânt. Asta e corect, dar Dumnezeu a promis în această ultimă epocă, că El va trimite al 7-lea înger mesager al Lui să conducă poporul Lui, aşa cum El a făcut-o în zilele lui Moise; aşa cum El a făcut-o în fiecare epocă. Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Programul Lui este întotdeauna acelaşi.

Acum să luăm un avertisment Scriptural aici. Nu era aceasta în zilele lui Moise pe care Dumnezeu l-a adeverit că, Core s-a ridicat şi s-a împotrivit acelui profet puternic? El s-a contrazis cu Moise şi a pretins că el avea aşa de mult de la Dumnezeu să conducă poporul şi că alţii au avut parte de revelaţia Divină tot atât de bine ca şi Moise. El a negat autoritatea lui Moise.

Astăzi acel duh spune, “Tu nu poţi crede fiecare Cuvânt de pe benzi,” “Tu eşti afară din Cuvânt dacă tu crezi asta,” “Acolo este o diferenţă între Biblie şi benzi.”

Eu trebuie să spun aici că noi suntem ca Efesenii din vechime. Noi ştim Cuvântul pe care l-am învăţat de la Fratele Branham. Noi credem fiecare cuvânt pe care l-am învăţat de la el. Nu sunt cuvintele lui, ci Cuvintele lui Dumnezeu vorbite prin el, la fel ca Pavel.

Ei s-au uitat în ochii acelor apostoli falşi şi au zis, “Voi nu ziceţi ceea ce a zis Pavel. Voi sunteţi, de aceea, falşi.” Oh, aceea îmi pune inima în flăcări. Mergeţi înapoi la Cuvânt! Nu voi sunteţi aceia care într-adevăr încercaţi apostolul, şi profetul, şi învăţătorul, ACESTA ESTE CUVÂNTUL CARE ÎL ÎNCEARCĂ. Într-una din aceste zile acolo va veni un profet la Epoca Bisericii Laodicea şi voi veţi şti dacă el este adevărat trimis de Dumnezeu sau nu. Da voi veţi şti, căci dacă el este de la Dumnezeu EL VA FI ÎN ACEL CUVÂNT EXACT AŞA CUM DUMNEZEU I L-A DAT LUI PAVEL. EL NU VA DEVIA NICI PENTRU UN MOMENT DE LA ACEL CUVÂNT, NICI CU O IOTĂ. În acea ultimă epocă, când acolo vor apărea mulţi profeţi falşi, priviţi şi vedeţi cum o ţin ei spunând că dacă voi nu-i credeţi pe ei şi ceea ce ei zic, voi veţi fi pierduţi; dar când acel PROFET AL ZILEI DIN URMĂ vine pe scenă, dacă el este într-adevăr acel profet, el va striga, “Mergeţi înapoi la Cuvânt sau veţi fi pierduţi.” El nu va zidi pe o descoperire sau interpretare particulară, ci pe Cuvânt. Amin, şi Amin!

Deci ce este Cuvântul pentru ziua noastră? Doar Biblia şi nu benzile?

Acum, Pavel spunea aceasta audienţei lui de Evrei. Acum, ei nu aveau magnetofoane, astăzi, cum avem noi aici. Dar ei aveau scribi care stăteau acolo, scriind Aceasta aşa cum Pavel O predica.

Şi aceasta-I ceea ce este chiar aici. Noi o luăm prin magnetofoane, şi aceste benzi merg în jurul lumii, vedeţi, să arate că Acesta este Adevărul. Religia noastră nu este zadarnică, Ea este absolut învierea lui Isus Hristos, acelaşi lucru. Acum noi nu trebuie să desconsiderăm Aceasta.

57-0901M - Evrei, Capitolul Trei

Acolo este pentru toţi să citească şi să asculte. Aşa cum au făcut ei în zilele lui Pavel, când ei au avut doar scribi, noi luăm acelaşi Cuvânt astăzi prin magnetofoane. Cât de orbi, şi lipsiţi de descoperire, pot ei fi!

Pentru că noi credem fiecare Cuvânt, noi devenim acea Mireasă Cuvânt deplin manifestată despre care El a promis că va veni. Noi suntem carne din carnea Lui, os din oasele Lui, Duh din Duhul Lui. Noi suntem Mireasa Lui Cuvânt care va produce exact lucrările pe care Isus le-a produs.

Astfel când un om născut din Duhul, umplut cu Duhul în credinţă ia Cuvântul în inima lui şi îl pune pe buzele lui, păi aceea este la fel cum ar vorbi Divinitatea. Fiecare munte trebuie să se ducă. Satan nu poate sta înaintea acelui om.

În ce timp minunat trăim noi. Noi suntem calmi, relaxaţi, şi neînfricaţi. Fiecare munte trebuie să se ducă. Satan nu poate sta înaintea noastră. Dumnezeu ne vorbeşte, spunându-ne cu fiecare Mesaj pe care îl ascultăm cum noi suntem Acel Cuvânt viu care a fost prezis că va veni prin aceste Epoci ale Bisericii.

Dacă vrei primește cele mai mari binecuvântări din toate timpurile; să asculţi cea mai mare revelație vorbită vreodată de la întemeierea lumii, alătură-te nouă Duminică la ora 2:00 P.M. ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), să ascultăm Epoca Bisericii Pergam 60-1207.

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite în vederea ascultării mesajului, “Epoca Bisericii Pergam”

Numeri 23:8-9
Apocalipsa 2:12-17, 17:1-5, 17:15

 


Predici traduse

French

Spanish

Portuguese

Italian

Norwegian

Romanian

Russian