Duminică
15 Ianuarie 2023
65-0725m
Unşii Din Timpul Sfîrşitului

Dragi Oi Adunate În Adăpost,

Sunt atât de mulțumit și recunoscător Domnului că mă adun cu fiecare dintre voi în fiecare săptămână în Adăpostul de oi al lui Dumnezeu, unde suntem ascunși în locul nostru secret, hrănindu-ne și trăind din acea Hrană Ascunsă. Este Descoperirea lui Isus Hristos, legitimându-Se și descoperindu-Se pe Sine Însuși pentru noi.

El S-a ascuns pe Sine astfel încât alții se uită direct la El și nu-L văd, dar pentru noi, Mireasa Sa aleasă, Îl privim direct și credem fiecare Cuvânt. Noi am rămas cu Cuvântul Său și cu profetul Său, deoarece sunt Unul și același lucru.

Și dacă ești un copil al lui Dumnezeu, vei rămâne cu profetul acestei Biblii. Acesta este Cuvântul.

Mulți profeți unși din ziua de azi spun: "Trebuie să rămâi cu Duhul Sfânt, nu cu profetul". La fel ca profeții din vechime, dacă avem o întrebare, trebuie să existe un răspuns corect. Trebuie să mergem LA CUVÂNT pentru a vedea ce a spus profetul înaintea noastră.

Dar există un singur Duh al lui Hristos autentic, și acesta este Cuvântul făcut trup, așa cum a promis că o va face.

UN Duh autentic al lui Hristos pe care El l-a promis, Maleahi 4, Luca 17, Fiul Omului care se descoperă pe Sine însuși în trup omenesc.

Da, există oameni unși. Da, ei au o chemare. Da, ei au Duhul Sfânt autentic. Da, ei au motivul și obiectivul corect.

Atunci cum putem ști ce este corect și ce este greșit?

Observaţi, ele arată la fel. Ele sunt unse la fel. Dar observaţi, “Prin roadele lor…”

Nu îmi place să spun aceste lucruri, dar ora este târzie și timpul se scurge. Aceasta este ceea ce se spune și se predică astăzi de către acei lupi răi despre care Pavel a avertizat biserica și de falșii unși despre care Fratele Branham a spus că vor veni. Ei sunt aici, printre noi, exact așa cum au spus-o.

Iată o parte dintr-o scrisoare scrisă de un slujitor. Fructul lor încearcă să pună la îndoială pe profetul lui Dumnezeu. Ei îi avertizează pe membrii lor că noi suntem oameni ai divinității dacă îl urmăm pe profet și Apăsăm Play.

Ascultați cât de înșelător este acest lucru.

Sunt ofensat de faptul că acest demon a pătruns în rândurile mesajelor noastre, astfel încât acum numim publicațiile predicilor lui William Branham VOCEA LUI DUMNEZEU. William Branham nu a fost literalmente vocea lui Dumnezeu, ci mai degrabă vocea unui om pe care Dumnezeu l-a folosit. Biblia nu spune niciodată că el a fost vocea lui Dumnezeu, ci mai degrabă Biblia îl identifică ca fiind vocea celui de-al șaptelea înger. (Apocalipsa 3:14; 10:7).

Să mergem la CUVÂNT și să-l lăsăm pe profetul lui Dumnezeu să expună această învățătură falsă.

Dacă v-am jignit spunând asta, iertați-mă, dar, am simțit că s-ar putea să fie neplăcut, dar, EU SUNT VOCEA LUI DUMNEZEU PENTRU VOI.

Acum, pe cine veți crede, pe acest fals profet uns sau pe AL ȘAPTEA ÎNGER MESAGER AL LUI DUMNEZEU ADEVERIT? Cum poți fi sub conducerea unui slujitor care să creadă sau să te învețe astfel de lucruri? Ar fi bine să intrați în Cuvânt cât mai este timp.

O greșeală îngrozitoare a fost făcută de către comunitatea mesajului, care l-a divinizat pe William Branham, făcându-l pe acesta absolutul. William Branham nu a fost niciodată absolutul! Cuvântul lui Dumnezeu este absolutul.

Amin, Cuvântul lui Dumnezeu ESTE Absolutul nostru. La cine a venit Cuvântul, la tine sau la EL? Cine este interpretul divin al CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU, tu sau EL? Pe cine a îndreptățit Stâlpul de Foc ca fiind Așa Vorbește Domnul, pe tine sau pe EL?

Deoarece dacă voi luaţi doi oameni, voi aveţi două păreri.

Nu avem nevoie de doi bărbați și nici de opiniile lor, ci doar de ceea ce a spus profetul lui Dumnezeu pe bandă.

Aceasta trebuie să ajungă la un final absolut, și absolutul meu este Cuvântul, Biblia.

Iată, așa cum ați spus, Biblia este absolutul lui și al nostru, dar apoi spune:

Eu ştiu că voi sunteţi Fraţi, voi cumva vă uitaţi la mine să fiu absolutul vostru.

Stai puțin, asta sună contrar a ceea ce ai SPUS TU. El a spus că noi ne uităm la el pentru a fi Absolutul nostru.

Atât timp cât eu urmez pe Dumnezeu aşa cum Pavel a spus în Scriptură, “Voi urmaţi-mă pe mine, aşa cum eu urmez pe Cristos.”

Nu este aceasta ungere? Oare nu știa despre ce vorbește?

Ce ne-a spus profetul lui Dumnezeu săptămâna trecută?

Noi aflăm că atunci când un om vine, trimis de Dumnezeu, ordinat de Dumnezeu, cu adevăratul AŞA VORBEŞTE DOMNUL, mesajul şi mesagerul sunt unul şi acelaşi.

El a spus că nu le poți separa, sunt același lucru, dar tu spui că ar trebui?

William Branham nu este cu nimic diferit de orice muritor, pentru că a fost un om cu aceleași pasiuni, ca și Ilie.

Amin, el a fost doar un om, cu siguranță, dar a fost OMUL pe care Dumnezeu l-a ales să ne descopere tot Cuvântul Său și să ne conducă spre Țara Făgăduinței. El a fost cel căruia Dumnezeu i-a spus: "Fă-i pe oameni să te creadă pe TINE".

Acelaşi lucru, unşi, predicând Evanghelia despre cincizecime, dar neagă promisiunea zilei prezente a Cuvântului care este adeverit, “Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci.”

Cum vom putea face diferența dacă sunt cu adevărat unși de Duhul Sfânt? El ne-a dat exemple pentru ca noi să îi deosebim pe profeții falși de cei adevărați.

Balaam și Moise. Mica și Zedechia. Ieremia și Anania. În fiecare caz, amândoi au fost profeți unși de Dumnezeu, dar ce ne-a spus să facem, să RĂMÂNEM CU PROFETUL ADEVERIT AL LUI DUMNEZEU. Acesta este SINGURUL mod de a fi sigur că urmezi Calea prevăzută de Dumnezeu și că ești în voia Lui perfectă.

Eu sunt numai unul care este aproape când El face aceasta. Eu eram numai un glas pe care El l-a folosit, ca să spună Aceasta. Aceasta nu era ceea ce eu ştiam; aceasta este doar la ceea ce m-am predat, prin care El a vorbit.

Asta este tot ce vrea și tot ce are nevoie Mireasa. O singură voce. Un profet. Un Mesaj. Un Mesager.

O, Tată, cât de recunoscători suntem pentru harul și mila Ta față de noi. Tu ne-ai spus că nu este nimic imposibil cu Tine. Nu este nimic imposibil pentru noi. Pentru că toate lucrurile sunt posibile pentru cei care cred, și noi CREDEM.

Veniți alături de noi Duminică, la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România) , când Vocea aleasă a lui Dumnezeu ne va spune totul despre Unșii Din Timpul Sfârșitului 65-0725M.

Fratele Iosif Branham