Søndag
26 Desember 2021
63-1214
Why Little Bethlehem

Kjære Klasse,

Jeg ønsker å forkynne og undervise for dere i dag gjennom brevet mitt. La oss først gå over hva vi lærte forrige søndag.

Hvordan griper du en forutbestemt Guds sæd? TRYKK PÅ PLAY.

va sa Josva at forkynnerne hans skulle gjøre? Gå inn i Jeriko, tjen folket ved å TRYKKE PÅ PLAY, og du og ditt hus skal bli frelst.

Hans budbærere vendte tilbake og sa: “Jeg har adlydt dine ordre. Og det var en kvinne vi fant da vi spilte lydbåndene.

Vi skammer oss ikke. Vi bryr oss ikke om hvem som ser Det. Vi ville at alle skulle se Det og høre Det. Vi har plassert Det i våre hjem, i våre menigheter, hvor enn vi går, så alle som går forbi vil vite at vi er identifisert med vårt Tegn: Jesus Kristus, Hans Ord, Den Hellige Ånd, Budskapet til tiden, Lydbåndene, Guds Røst.

Vi kan se at vreden er i ferd med å gå gjennom landet, og alt som ikke er under det Tegnet vil gå til grunne. Men når Han ser det Tegnet, vil Han gå forbi oss. Det er Guds krav til tiden. Kveldstids-Budskapet er å anvende Tegnet.

Hvor nærme fortalte han oss at det ville være, klasse?

  • Bare å si jeg tror Det … er ikke nok.
  • Å gå omkring hvor Det er … er ikke nok, det gjør deg verre.
  • Jeg stjeler ikke.
  • Jeg går i Branham Tabernacle.
  • JEG TROR BUDSKAPET.
  • JEG TROR HVERT ORD DU SA, BRODER BRANHAM … WOW!!!

Det er bra, det betyr bare at du kan lese.

Ikke bare kom langt og si: “Jeg tror Budskapet.” Du må adlyde budbæreren. Kom inn i Kristus!

Ta Budskapet, ta Det inn i hjertet ditt, at du må ha Tegnet, det samme Livet som var i Kristus er i deg. “Når Jeg ser Det, vil jeg gå forbi deg.”

Hva har Gud fortalt Sin Brud, Budskap etter Budskap? LYDBÅNDENE, LYDBÅNDENE, LYDBÅNDENE. Det er i orden å forkynne Budskapet og å undervise Budskapet, men du må SPILLE AV BUDSKAPET.

Hvordan kan noen si at de er forelsket i Budskapet og ikke ønsker å spille av Budskapet for folket? De har ikke det samme kjærlighetsforholdet som jeg har til Budskapet, da jeg vil at alle skal komme sammen og høre den Røsten som er stadfestet av Ildstøtten.

Vi har urokkelig TRO på Hans Ord. Vi er ikke Eva. Vi er ikke tvilere eller går på kompromiss med Satan. Vi holder fast i hvert Guds Ord i Bibelen og hvert Ord på Lydbånd. For lydbåndene er Guds egne tanker, talt og åpenbart til Hans Brud, og det trenger ingen tolkning. Det er det eneste stedet vi vet at vi kan si AMEN til hvert Ord.

Dette Budskapet er ferskt brød som kommer ned fra Himmelen for reisen vår. Det er Livets Brød, og hver dag mottar vi en ferskhet fra Kristus, fra Himmelen, Den Hellige Ånd, som kommer og fyller våre sjeler.

Vi sitter sammen med ett mål, Guds Ord, og vi spiser av Det Ordet. Vi er i Guds åndelige Betlehem og spiser Guds åndelige Brød, og våre sjeler gir ettertrykk til hvert Ord Han talte med et “Amen!”. Vi nyter denne Himmelske engle-Maten som har blitt lagret, så vi kan fråtse i den.

Kom og sett deg sammen med oss ved Hans Bord og ta for deg av den Himmelske engle-Maten med oss førstkommende søndag klokken 10:00, Jeffersonville-tid.

Hvis dere lydbåndfolk her, som lytter til lydbåndene, jeg vil at dere skal lytte til dette: Hvorfor Jesus måtte komme til Betlehem. Hvorfor måtte Han gjøre det?

Far har talt til oss gjennom Sin profet nok en gang og invitert alle dere Lydbånd-folk til å komme og høre Budskapet: Hvorfor lille Betlehem 63-1214.

Min forkynnelse og undervisning er nå over, la oss TRYKKE PÅ PLAY.

Bro. Joseph Branham