søndag 16. august 2020
64-0618
The Presence Of God Unrecognized
  PDF -   LYD

Kjære brødre og søstre,

Ved Guds hjelp, og med Hans Ord, og i henhold til Hans Ord, så har Guds profet brakt Jesus Kristus rett fremfor oss, ved at vi trykker på play. For Hans Brud er det Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig.

Andre har øyne, men kan ikke se og tror heller ikke. De mener at vi tilber et menneske, men vi tilber Gud som er tildekket i Sin utvalgte mann. For oss er det den mektige Gud som blir avdekket fremfor oss, slik Han lovet Han ville gjøre i Sitt Ord.

Jesus sa til dem "gransk Skriften" og dere vil se hvilken dag dere lever i. Der ville de ha sett at Han oppfylte hvert Ord som var skrevet om Ham.

Nok en gang i vår tid, ba Han oss om å "granske Skriftene", lese Malakias 4, Åpenbaringen 10:7, Lukas 17:30 og Johannes 16:30, for de erklærer fullkomment Hvem JEG VAR og Hvem JEG ER i dag.

Vi har lest Skriftene og tror at Hans profet oppfylte hvert Ord. Det er Gud som tildekker Seg Selv, så åpenbarer Han Seg Selv for menneskene som vil tro på Ham.

I dag, etter to tusen år, ser vi den samme Jesus Kristus i Sin oppstandelseskraft. Han er iblant oss og gjør de samme tingene som Han gjorde den gang og som Han lovet å gjøre i vår tid: Menneskesønnen som lever i kjød og åpenbarer Sitt Ord til Sin Brud.

For en mulighet vi har i dag, til å være i Hans Nærvær slik som de var der tilbake. Og likevel, på grunn av den allmenne oppfatning, avviser de Det fordi de ikke anerkjenner Hans Nærvær, det Han lovet å gjøre i dag.

Kan du forestille deg å ikke ha muligheten til å høre Røsten i din menighet? At noen forteller deg slik de sa til dronningen av Saba, «Nå, barnet mitt, du ønsker ikke å menge deg med de folkene, vi støtter ikke opp rundt den vekkelsen ved å spille lydbånd i menigheten, du burde ikke gå der. Det er bare en masse tull. De folkene hevder at de tror HVERT ORD som er talt i de lydbåndene, det er deres Absolutt. Om det var slikt det skulle være, så ville det skje rett her i vår menighet med tjenesten.»

Gud, i enhver tidsalder, da Han sendte Sitt Budskap, som var Hans Ord, og identifiserte Det i den tidsalderen; for folket som trodde det, så var det en stor tid for dem; folket som ikke trodde Det, gikk inn i kaos. Slik har det alltid vært.

Vi har gjenkjent og tror at Himmelens Gud har vist Seg fremfor oss i form av Sitt Ord. Det er det lovede Ordet manifestert til denne tidsalderen. Ikke det lovede Ordet i Moses’ tid, eller noen av de andre tidsaldrene, men løftet om Ordet til denne tiden.

Det er Moderne hendelser blir klargjort ved profeti, og forteller oss at vårt  Lederskap er Den identifiserte Kristus til enhver tidsalder, som er Guds Nærvær som ikke blir anerkjent

Profeti har blitt oppfylt. Hans Lederskap har blitt åpenbart. Han har identifisert Seg Selv for oss i vår tidsalder. Søndag kl. 13.00 Jeffersonville-tid (kl. 19.00 norsk tid) vil vi forenes og lytte til Ordet når Han forteller oss: Guds Nærvær som ikke blir anerkjent 64-0618

Bro. Joseph Branham 

 

Skriftsteder å lese før Talen: 

Matteus 12, 38-42 

Lukas 17, 28-32 

5. Mosebok 18,15 

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.