søndag 28. mars 2021
64-0719M
The Feast Of The Trumpets
  PDF -   LYD

Kjære Andre Eva,

Vi vil alltid huske dagen da Herren forente Sin Brud fra alle nasjoner i verden for å fortelle oss: «Dere er Min store mesterverk-familie, Min Andre Eva. Dere er nå klare for hagen, Tusenårsriket.»

Mesterverket og Bruden, og Det er en del av Ham, som må være oppfyllelsen av Ordet. Ordet har gått i oppfyllelse, og vi er klare for Herrens Komme.

Hvordan skal Bruden gjøre dette? Hvordan skal denne Hveten gjøre dette? Han fortalte oss at Malakias 4 og Åpenbaringen 10,1-7 ville gjøre Hans Brud fullkommen. Ikke et system, ikke en gruppe menn, men den 7. engel-budbæreren vil gjenopprette det tilbake, slik det var i begynnelsen, tilbake til det Originale Ordet.

Legg merke til Åpenbaringen 10,1 til 7, alle mysteriene vil bli åpenbart for Bruden, av budbæreren til Laodikea-menigheten.

Hvis ALLE mysteriene skal bli åpenbart av budbæreren, da er det ingen bedre måte å motta alle mysteriene på enn Guds tilveiebrakte vei: «TRYKK PÅ PLAY» og hør Guds Røst tale direkte gjennom Sin profet og åpenbare alle Sine hemmeligheter.

Jeg er så begeistret og så fornøyd. Ingenting annet i denne verden betyr noe enn Dette Budskapet, Hans Ord, den Røsten. Jeg vet at hver og en av dere føler det på samme måte. Alle deler Ordet de nettopp hørte med hverandre ved å ringe eller tekste deres favorittsitat.

 • Fikk du tak i denne .... wow ... jeg mener WOW!!
 • Jeg har ALDRI hørt det Budskapet på den måten før, ALDRI.
 • Hvordan kan jeg ha oversett dette sitatet alle disse årene?
 • Han fortalte meg nettopp at jeg var Hans mesterverk, GLORY.
 • Hvilket kjærlighetsbrev. Gullkorn etter gullkorn etter gullkorn.
 • Kan ikke bli noe klarere enn det.
 • Hvordan kan noen ikke se Dette ... Det er alt Han sier.

Så nå ønsker jeg å gjøre det samme med hver og en av dere. Etter morgendagens Budskap vil dere tekste og ringe og snakke som gale. Han slår inn spikeren og knytter det hele sammen for Sin Eva.

Også jeg vil oppmuntre dere. Hvis du tror at dette er Guds 7. engel-budbærer. Hvis du tror at dette Budskapet er Ordet for denne tid. Du tror hvert Ord. Hvis du følger et ÉN-MANNS-BUDSKAP, DA ER DISSE SITATENE FOR DEG.

 • Vi er her! Vi er ved enden. Det er ikke bare en fjollete ting fra en mann. Det er SÅ SIER HERREN.
 • Guds profet er den Guddommelige tolken av Guds Ord.
 • Du kan ikke legge én ting til Det, eller trekke ett Ord fra Det.
 • En Mann i menneskekjøtt, som en profet, likevel var Det Elohim som skjelnet tankene som var i Sarahs hjerte, bak Ham.
 • Gud, i en menneskelig skikkelse, som kunne skjelne menneskenes tanker. Én mann, ikke et dusin. Én mann, uansett hvor mange etterligninger. De hadde Én.
 • Hva er det sanne beviset? Jesus sa: «At du tror at Jeg er Han.» Og Han er Ordet.
 • En profet betyr ikke bare «en seer eller sannsiger». Det betyr «en åpenbarer av Ordet som er skrevet ... det lovede Ordet for den tiden.
 • Så sender Gud Sin profet, for ... og profeten er Guds levende Ord, manifestert.
 • Jesus, Guds Sønn, åpenbarer Seg Selv gjennom Skriften og får det Skriftstedet (som har blitt forutbestemt for denne tid, slik det var for den tiden og alle andre tider) til å leve. Og å tro Det er beviset på Den hellige ånd.
 • Og hvordan vet du om det er Ordet? Hver og en sier dette? Det er Bibelens løfte som blir stadfestet for den tiden.
 • Dette er den fullstendige åpenbaringen av Jesus Kristus. [Broder Branham slår lett på Bibelen sin—red.] Og de Sju Segl skjulte mysteriene om hva Det alt sammen var.
 • Og hvordan vil Messias ... folket som tror Ham vite det med mindre de hele tiden er i Ordet, for å vite hva Han er!

Dette Budskapet, Denne Røsten, Disse Lydbåndene, er Det ENESTE, stadfestet av Gud, Ordet for tiden. Det er ALT FOR OSS. Vi vet ikke av noe annet, vi vil ikke ha noe annet, og vi kan ikke høre noe annet. Vi er ikke imot noen andre, vi er bare FOR Å TRYKKE PÅ PLAY.

Ja. Lysets Barn, ta imot Hans Ord, fortsett å vandre og se at mer folder Seg ut. Ikke forlat Det, uansett hva noen andre sier. Hold dere i Det og bare fortsett å vandre med Det, se Det folde Seg ut og åpenbare Seg. Ordet er et Frø. Et frø i det rette slags jordsmonn vil bringe frem av sitt slag.

Kom og lytt til Guds Ord, som folder Seg ut og åpenbarer Seg Selv, med nasjonene i verden, Hans Andre Eva, søndag klokken 14:00 Jeffersonville-tid (20:00 norsk tid), når vi hører: Basunfesten 64-0719.

Bro. Joseph Branham

  


Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

3. Mosebok 16
3. Mosebok 23,23-27
Jesaja 18,1-3
Jesaja 27,12-13
Åpenbaringen 10,1-7
Åpenbaringen 9,13-14
Åpenbaringen 17,8