søndag 2. august 2020
65-1207
Leadership
  PDF -   LYD

Kjære Lydbåndfolk,

Det er en så spennende tid vi lever i. Som Han lovet i Sitt Ord, har hemmeligheten blitt brakt frem og åpenbart for en viss gruppe mennesker. Den fulle manifestasjonen av Personen Jesus Kristus har blitt manifestert i kjød for Hans Brud.

De moderne hendelsene som vi ser finner sted i dag, er blitt gjort kjent for oss ved profetier. Skriften blir oppfylt daglig. Hendelser som ble talt om i Bibelen, blir avdekket foran våre øyne. Vi lever nå i Brudetidsalderen.

Vi er et gen fra Gud som er forutbestemt til Evig Liv. Han kaller oss “Sin Utvalgte frue”, “Sin Brud”. Hvorfor? Fordi vi er Guds Ord oppå Ord. Vi har ikke noe syret brød hos oss, kun det uforfalskede Ordet for tiden, Dette Budskapet som er talt til oss av Hans profet.

Det er kun én ting som kan plassere Menigheten i Bruden og gi Henne den nødvendige bortrykkende TRO: Malakias 4. Guds Røst som er talt gjennom Hans budbærer.

Gud har alltid hatt en tilveiebrakt vei for hver tidsalder. Han endrer aldri Sitt program eller Sin måte å gjøre ting på, for Han er den samme i går, i dag og for evig. Gud har alltid sendt en profet til å lede Sitt folk. Og i dag har Han sendt den største profet gjennom tidene, William Marrion Branham, for å lede Sin Brud.

Det var mange andre store menn fra Gud på jorden da Paulus skrev Bibelen, men hva befalte Paulus Bruden å gjøre i hans tidsalder? FØLG MEG, SLIK SOM JEG FØLGER KRISTUS.

I hver tidsalder mislykkes menigheten og går inn i et kaos. De beveger seg bort fra det Sanne Ordet og legger til sin egen forståelse. Det ble lovet i Ordet at Datan og Korah sin ånd ville reise seg igjen i denne tidsalderen og si det samme som de gjorde der tilbake: “Du er ikke den eneste hellige, vi er også hellige, Den Hellige Ånd leder oss.” Herren sa da til Moses, adskill deg fra dem. Hva fortalte han oss på søndag?

Hver og en av dem spiste den samme tingen, de danset alle i Ånden, de hadde alle alt til felles; men da det kom til tiden for å adskille seg, var det Ordet som adskilte. Slik er det også i dag! Ordet adskilte!

Ordet gjør den samme ting i dag. Dette er den eneste tidsalderen hvor Jesus stod ved døren og banket, fordi Han var stengt ute. Det er kun en måte å være HELT SIKKER: åpne døren og slipp Ham inn ved å stå med det originale Ordet. Følg vår stadfestede og manifesterte budbærer for vår tid!

Hvilken parallell historien om den unge rike mannen er for i dag. Fariseerne og Saddukeerne ville ikke komme til Jesus, de ønsket å drepe Ham, men denne unge mannen visste at han ikke hadde hva han trengte for å oppnå evig liv. Han visste at han trengte å gå til Jesus for å finne det SANNE svaret, ikke til sin prest, eller til en annen Guds mann, men kun til Jesus.

Da han kom til Jesus, elsket Han ham, for han hadde vokst opp i et kristent hjem, holdt alle Guds bud, og var oppdratt til å tro Ordet. Jesus fortalte ham at det var kun EN MÅTE å motta Evig Liv: gi opp alt, dine penger, din stolthet og følg Ham. Det var rett og slett for mye for ham. Lederne han hadde hatt i sine yngre dager hadde en slik påvirkning på ham, at han avslo å akseptere Guds tilveiebrakte Vei.

Slik er det i dag, du må følge Guds eneste tilveiebrakte vei for i dag for å motta Evig Liv.

Du sier kanskje: “Jeg har Den Hellige Ånd til å lede meg.” Det er sant, du må følge Den Hellige Ånd i ditt liv, men profeten sa:

Mange av dere tenker: “Jeg har mottatt dåpen i Den Hellige Ånd, jeg går til Himmelen.” Det betyr ikke i det hele tatt at du går til Himmelen. Nei sir. Du kan motta dåpen i Den Hellige Ånd hver time i ditt liv, og fremdeles være fortapt og gå til helvete. Bibelen sier det. 

Han sa at du er nødt til å kjenne Personen Jesus Kristus for din dag.

Jesus, da Han kom, skulle Han være en profet. Det stemmer! Og i dag, før Jesus kommer igjen, skal den fulle manifestasjonen av Jesu Kristi Person bli manifestert i kjød. Tenk på det!

Hvem følger du i dag? Hvem leder deg? For oss så er det Personen Jesus Kristus, Guds Røst som taler gjennom Sin budbærer, og kaller ut Sin Brud. Vi følger ham slik som han følger Kristus. Og det har blitt åpenbart for oss at den eneste måten vi kan være helt sikre på at vi følger Ham og at vi er i Hans FULLKOMNE VILJE, er ved å Trykke på Play.

Hvilken spesiell tid det vil bli for Hans Brud på søndag, når vi samles kl. 13.00 Jeffersonville tid (kl. 19.00 norsk tid) for å bli en del av Skriften som går i oppfyllelse, når Faderen taler til oss og forteller oss at vi har det riktige Lederskap 65-1207: Han taler gjennom Sin profet og forteller at Han snart kommer for oss, Sin Brud.

Bro. Joseph Branham

Matteus 24,24

Markus 10,17-22

Johannes 1,1 / 14,19

Hebreerne 11,23-29 / 13,8

Johannes Åpenbaring kapittel 22

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.