søndag 9. august 2020
64-0617
The Identified Christ Of All Ages
  PDF -   LYD

Kjære Guds Sønner & Døtre,

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var Gud, og Ordet ble gjort kjød og bodde iblant oss. Det er Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig.

Hvilken salig visshet vi har om at Far har gitt oss Åpenbaringen om Seg Selv i vår tid. Gud forandret Sin form, En morphe, og i dag er det igjen Gud manifestert i kjød, Budskapet for tiden, Lyset for vår dag.

Og i disse siste dager, taler Han til folket gjennom Sin Sønn, Jesus Kristus, gjør Seg Selv kjent. Hva er da Kristus? Ordet. Ordet til hvem, ordet til Moses? Ja, men i dag er Han Ordet manifestert for denne dag.

Du må se Ham og gjenkjenne Ham som det manifesterte Ordet for vår dag. Du må komme inn bak forhenget for å se Gud som er avdekket, ikke en mann, men Gud som er tildekket og taler gjennom mannen.

Nå, mannen selv var ikke Gud, ikke mer enn at Jesu Kristi legeme var Gud. Han var et menneske, og Gud var tildekket bak Ham. Gud har alltid tildekket Seg Selv bort fra offentligheten, og åpenbart Seg Selv til folket som vil tro det.

Du må først tro og gjenkjenne Ham tildekket i menneskelig kjød som din personlige Frelser. Deretter må du tro og gjenkjenne Ham som Menneskesønnen, tildekket i menneskelig kjød, som kaller ut Sin Brud. Det er Ordet gjort kjød igjen.

Vi tror og gjenkjente Ham på Golgata. Vi tror og gjenkjente Ham som Menneskesønnen for vår tid. Og fordi vi tror det, mottar vi Hans belønning.

“Så mange som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn.” Og slik er det i dag, når vi ser denne store bevegelsen av Den Hellige Ånd blir manifestert. “Så mange som tar imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds sønner og døtre.” Jesus Kristus identifisert den samme, ved Sitt Ord, i hver generasjon.

Nå, Ordet har nok en gang blitt kjød og tildekket Seg bak menneskehud. Vi har blitt Hans sønner og døtre. Hans store plan blir manifestert. Vi er Hans Ord-Brud tildekket i Menneskelig kjød.

Vi har kommet inn bak grevlingskinnet, og kommet inn i Guds Nærvær. Nå har Ordet blitt en levende realitet for oss, omgitt av Shekinas Herlighet, og vi spiser Skuebrødene som kun er tilveiebrakt for de sanne troende. Vi er prester, et kongelig presteskap, en hellig nasjon, et eiendomsfolk, som gir åndelige offer til Gud, vi er Hans BRUD.

Far, hvor takknemlige vi er over å gjenkjenne Deg fra begynnelsen til enden, Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig. Du bringer nå Din Brud sammen fra verden over for å fortelle oss hvem Du VAR, hvem Du ER, og nå hvem VI ER.

Må våre hjerter fryde seg når Han taler og åpenbarer Seg Selv for oss søndag kl. 13.00 Jeffersonville tid (kl. 19.00 norsk tid), og forteller oss at Han Er: Den identifiserte Kristus til enhver tidsalder 64-0617

Broder Joseph Branham.

Skriftsteder å lese før Budskapet

5. Mosebok 18,15

Sakarja 14,6

Malakias 3,1-6

Lukas 17,28-30

Johannes 1,1 / 4,1-30 / 8,57-58 / 10,32-39

Hebreerne 1,1 / 4,12 / 13,8

Johannes` åpenbaring 22,19

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.