søndag 30. august 2020
65-0120
Stol ikke på din egen forstand
  PDF -   LYD

Kjære En av dem,

Hva gjorde vi forrige søndag? Vi var samlet i våre Lydbånd-hjem, og alle ba I Hans Navn. Vi ble døpt med Den Hellige Ånd, da kraften fra Røsten kom. Det Han gjorde for dem der tilbake, det samme gjør Han for oss. Vi er så glade for at vi kan si: VI ER EN AV DEM.  

For en hvile. For en fred. For en visshet vi som Hans Brud har, når vi hører Ham tale til oss og fortelle oss at vi er Hans Fullkomne Brud og at vi er i Hans Fullkomne vilje. Det finnes ingen annen måte, det er ingen annen røst, intet annet budskap som kan fullkommengjøre Hans Brud, unntatt Hans Røst som taler gjennom Hans stadfestede budbærer for tiden. 

De vantro, som ikke har en fullstendig åpenbaring, sier: «Du legger for mye vekt på mannen; gi Jesus ære.  VI GJØR DET, for vi tror ikke at det er en mann vi lytter til, og vi gir heller ikke ære til mannen, men det er Jesus Kristus som taler gjennom Sin stadfestede budbærer, og vi gir HAM all ære. Han har åpenbart for oss at det er HAM igjen, som taler til Sin Brud gjennom menneskelige lepper slik Han lovet Han ville.

Det er slik vi gjør våre feil i kveld. Vi prøver å plassere all ære, og Kristus, langt tilbake i en annen tidsalder. Bibelen sier: «Han er den samme i går, i dag og for evig.» Han er like mye her i denne bygningen i kveld, som da Han vandret i Galilea eller Jerusalem.   

Når en mann i sin forkynnelse sier: «Du er ikke nødt til å tro hvert Ord på de lydbåndene, profeten gjorde feil, han sier det selv, og vi kan vise dem til deg. Det er forskjell på når det var Gud som talte gjennom han og hans egne tanker eller idéer».

Når en mann står og sier at han er en forkynner, en pastor for en menighet et eller annet sted, og han ikke tror at Jesus Kristus er den samme i enhver detalj (unntatt det fysiske legemet), samme i går, i dag og for evig, så er det den motstridende sæd.

Den samme i enhver detalj! Hvordan kan da en eller annen MANN med Den Hellige Ånds kraft og salvelse over seg, fortelle deg at det han sier er feil og si deg hva som er Ordet og ikke er Ordet? SLIK ER DET IKKE FOR MEG. Herrens Engel fortalte Sin profet: «Få folket til å tro DEG.» Og det gjør vi, hvert Ord. Han sa:

I Jesu Kristi Navn! Ikke legg til én ting. Ikke ta, legg deres egne ideer i Det. Si dere bare hva som er sagt på de lydbåndene. Gjør bare nøyaktig hva Herren Gud har befalt dere å gjøre. Ikke legg til Det.

Når Gud taler Ordet, så trenger Han ikke en mann eller en kvinne, eller noen som helst andre, til å fortelle deg hva Det betyr. Gud sier nøyaktig hva Han mener, og kun det. Men de ønsker ikke å holde seg til hva Ordet sier, de ønsker å stole på sin egen forståelse. De ønsker å holde seg til hva en eller annen predikant sier, i stedet for hva Gud sa. Skriften forteller oss at de hadde et dekke over seg.

Profeten fortalte oss at Skriften gjentar seg. Som det var på Sodoma og Gomorras tid, slik er det i dag. Som det var på den tiden da Jesus var her på jorden, slik er det i dag. Som det var på den tiden da Hans profet var her, slik er det i dag.

Da Broder Branham hadde vært tre år i Tucson, Arizona, så inviterte ikke predikantene ham en eneste gang til å komme og tale bak deres talerstol. Hvorfor? Han sa det var fordi de hadde kommet sammen og sagt: Hvis noen lot meg være bak deres talerstol, så ville de utestenge den forkynneren. 

I dag, når dere med all stolthet sier: «Vi er en Lydbånd-menighet. Vi inviterer Hans profet til å tale bak vår talerstol på hvert eneste møte», den pastoren og den menigheten blir da utestengt. 

Men når min røst er brakt til taushet ved døden, vil disse lydbåndene fortsatt bli spilt, og dere vil innse at det jeg har sagt har skjedd.

Dette er hva vi tror om Røsten som er i Lydbåndene:

«Mine får kjenner Min Røst. Det har blitt bevist for dem at Min Røst er sann. Det har blitt stadfestet at det er Min Røst.» Nå, legg nå merke til, de vil ikke følge noen annen røst. De vil ikke. «Mine får hører Min Røst, og en fremmed vil de ikke følge.»

Så la oss komme sammen denne søndagen klokken 13.00 Jeffersonville tid (klokken 19.00 norsk tid) for å høre Røsten fortelle oss: Stol ikke på din egen forstand 65-0120

Bro. Joseph Branham