fredag 25. desember 2020
60-1225
God's Wrapped Gift
  PDF -   LYD

Kjære elskede Brud,

Vi har virkelig gledet oss over pantet på vår frelse, som bare er vår delbetaling. Hvis pantet er så herlig, hvordan vil det bli når vi får hele betalingen? Det vil bli fantastisk!

Jeg ønsker å benytte denne anledningen til å ønske hver og en av dere, og deres familier, Herrens rike velsignelser i disse fridager.

La oss huske hva vår profet lærte oss. Det handler ikke om julenissen og å gi noen gaver, det er et katolsk dogme. Det handler heller ikke om en baby i en krybbe. Vi tilber en oppstanden Jesus Kristus, allmektige Gud, i Hans Sønns Guddom. 

På 1. juledag, på et tidspunkt du selv velger, la oss glede oss over den største gaven som noensinne ble gitt til mennesker: Hans Hellige Ånd, når Han taler gjennom Sin profet til Sin elskede Brud og bringer oss budskapet Guds innpakkede Gave 60-1225.

Bro. Joseph Branham