Jeffersonville-tid: ...

 


Brødre og søstre,

Er ikke dette den beste tiden i livet ditt, når du vet at Herren er med oss som aldri før? Han har forberedt oss på hvert angrep djevelen sender ut i dag, og før fienden i det hele tatt kan tenke på et utbrudd for å spre giften sin, enten det er i det naturlige eller i det Åndelige, har Herren allerede laget et Skjulested for Sin Brud, for Han ser enden fra begynnelsen. Han er den samme i går, i dag og for evig. Han har sendt oss en ny bekreftelse på at Bruden IKKE vil gå gjennom en trengselsperiode med verden, slik Han Lovet. Hun er Hans Kjæreste, forlovet med Ham, beskyttet i Hans Armer, og vil snart være hos Ham i et Stort Bryllupsmåltid. Pris Hans underfulle Navn.

Blant alt det Herren gjør for oss i dag, har jeg enda flere spennende nyheter om noe annet Han planlegger for oss. Broder Branham sa:

Jeg mener, om Herren kommer neste uke, la oss begynne med kirken denne uken. Ja visst. La oss vise Ham. La oss stå på vår post. Ja!

I de siste par årene har jeg bedt over å utvide Kirken vår og klasserommene vi bruker til Creations og Study Hall, siden de fungerer som våre søndagsskoleklasser. Som du vet, har mange familier fra verden over flyttet hit i løpet av de siste få årene for å være en del av vår Menighet, og vi har rett og slett vokst ut av våre fasiliteter. Lokalt har vi nå godt over 1000 besøk i snitt, 400 elever er meldt inn i Creations, og omtrent 200 i Study Hall, og de tallene fortsetter å vokse hver måned. Selv om vi er takknemlige for at Gud tilveiebringer fasiliteter som rommer et så stort antall mennesker, har møtesalen vært provisorisk for oss, og er for lengst modent for forbedringer. Vi bruker nå 8 flyttbare vegger for å skille møtesalen fra idrettshallområdet, det eksisterende klimaanlegget klarer ikke å holde det gående, toalettene er ikke tilstrekkelige, lyden er ikke helt bra, osv., osv.

I løpet av de siste få månedene har jeg jobbet sammen med styrene i Voice Of God Recordings og Branham Tabernacle med de nye klasserommene til søndagsskolen og renoveringen av møtesalen. Begge styrene er 100 % enige i at disse tingene trengs å gjøres, og det omgående.

Selv om VGR vil påta seg kostnadene med de nye klasserommene, vil Branham Tabernacle dekke utgiftene til renoveringen av møtesalen. Hvert år, som du vet, har vi overskuddsmidler fra Tabernaklet, som vi sender til VGR. I årenes løp har dette beløpet akkumulert seg til det jeg tror er til nettopp dette formålet. Som alltid, bragte Herren dette til veie for oss da vi trengte det, pris Hans Navn.

Jeg gleder meg også over at jeg i dag faktisk har muligheten til å vise deg noen av disse planene.

Denne filen inneholder tegninger av de nye klasserommene og renoveringen av møtesalen, som etter planen skal begynne i mai i år (neste måned). Hvilken velsignelse det er å vite at om Herren vil og drøyer, vil våre møter snart bli enda mer komfortable når vi hører Guds Røst tale til oss, og våre barn vil ha mer enn nok plass og utstyr til sine søndagsskoletimer, for å få den utdannelsen de trenger i ORDET.

Siden byggearbeidet vil pågå denne sommeren, vil det være dager da vi ikke vil kunne ha møter i møtesalen. Som du kan se på tegningene, planlegger vi en mesanin, som de sier vil hindre oss i å benytte bygningen i minst 6 uker. Vi VIL imidlertid fortsette å ha møter i løpet av den tiden, i våre hjemme-Tape-menigheter, priset være Herren.

Utvidelsen med de nye klasserommene og renoveringen av møtesalen vil pågå samtidig, og forventet ferdigstillingsdato for begge prosjekter er i slutten av året. Igjen, de sier vi VIL kunne ha møter på YFYC, ettersom entreprenøren tillater det, under byggeperioden, med unntak av de 6 ukene da vi stenger alt ned.

Mitt største begjære er imidlertid at vi aldri vil kunne gå inn gjennom dørene i den nye kirken, men gå OPP inn i korridorene i vårt Evige Hjem i Himmelen. Takk, Far, for alle disse Gavene og alle disse tingene Du har latt oss få se skje foran oss, men Kom, Herre Jesus. Selv om vi elsker gavene, lengter vi etter å se DEG.

Gud velsigne deg,

Broder Joseph Branham