Søndag
18 Februar 2024
64-0614M
Avdekkingen av Gud

Kjære Brud bak forhenget,

Hvorfor forteller jeg dere igjen og igjen at å "TRYKKE PÅ PLAY er det viktigste dere kan gjøre"? Hvorfor forteller jeg stadig pastorene: "Få Broder Branham tilbake bak talerstolene deres"?

Det er bare så enkelt som dette. Ved å lytte til Røsten av den syvende engel-budbæreren på lydbånd, lytter man til det LEVENDE ORD.

Foran folket, dekket Gud Seg til igjen og stadfestet Moses, ved dekket, ved å dekke Seg til med den samme Ilden, samme Ildstøtten kom ned. Fra—fra da … Fra dem, slik at de bare kunne høre Guds Ord. Forstår dere det? Kun Ordet, de hørte Hans Røst. For, Moses var, for dem, det levende Ord.

Du snakker om Levende Forkynner! Røsten vi lytter til på lydbånd er Røsten av det Levende Ord for vår tid. Det kan rett og slett ikke bli større enn Det.

På Moses' tid kunne bare Israels barn som var i leiren høre Hans Røst. Men i dag ville Gud at VERDEN skulle høre Hans Røst, SÅ HAN FIKK DEN SPILT INN PÅ LYDBÅND, slik at Hans Brud kunne høre Røsten av det Levende Ord.

Gud hadde tildekket Seg i Sin profet, for å tale Sine Ord til dem. Det var det Han hadde gjort. Moses var det levende Ord til folket, tildekket av Ildstøtten.

Hvis du ikke har en Åpenbaring om det for vår tid, kan du ikke være Jesu Kristi Brud. Hvis du har, da ER du Jesu Kristi Brud og vil måtte si: "Det er ingenting som er viktigere enn å lytte til lydbåndene, for Det er Guds Røst som taler til deg munn til øre.”

Mange prøver å skremme folk og si at vi legger for mye vekt på profeten, at vi tilber han. Mine venner, det er Han som sier disse tingene, ikke jeg. Jeg siterer bare Ordet.

Slik det skjedde i hver eneste tidsalder, Guddommelighet tildekket i menneskelig kjød. Legg merke til, Han gjorde det. Profetene var Guddommelighet, tildekket. De var Guds Ord (er det riktig?) tildekket i menneskelig kjød. Så, de la ikke merke til vår Moses heller, ser dere, Jesus.

Vi tilber ikke en mann, men Gud, Som er tildekket og åpenbarer Seg Selv gjennom profeten. For å forstå og tro det, må du gjøre dette.

Dere er ikke bak forhenget lenger, Dere små, Gud har kommet rett foran øynene deres.

Vi er ikke bak det forhenget lenger, vi kan se at Det er Gud som åpenbarer Seg Selv klart og tydelig. Det har blitt åpenbart at å lytte til den Røsten på lydbåndene er Gud som taler til Sin Brud. Vi tror Det er Hans tilveiebrakte Vei for i dag.

Vi kan bare si AMEN til den Røsten, ingen annen. Den Røsten vil forkynne, undervise og åpenbare for oss alt vi trenger å vite. Den Røsten vil introdusere oss til vår Herre Jesus Kristus. Den Røsten er alt vi vil ha og alt vi trenger. Vi er takknemlige for den femfoldige tjeneste som Gud bruker for å lede folket til den Røsten. For pastorene som har grepet visjonen og som har åpenbaringen om at å spille lydbåndene i menighetene sine er det største de kan gjøre for sitt folk.

Vi inviterer deg til å komme og lytte med oss til den mektige Levende Ords Røst på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører den åpenbare: Avdekkingen av Gud 64-0614M.

Bro. Joseph Branham