Arkiverte brev
lørdag 11. februar 2023

Kjære ventende Brud,

Og jeg vet at etter at jeg går bort fra denne jorden, vil disse lydbåndene og disse heftene leve videre, og mange av dere unge barn vil oppdage, i dagene som kommer, at dette er nøyaktig Sannheten, fordi jeg taler det i Herrens Navn.

Kom og samles med oss Ørner på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører 65-0815 - Og vet det ikke.

Bro. Joseph Branham

 

 


lørdag 4. februar 2023

Kjære Folket til Tiden,

Far, vi elsker deg så høyt. Hvordan kan vi i det hele tatt uttrykke hva vi føler? Du valgte oss, forutbestemte oss, og ble en levende Mann for å gi Ditt Liv for oss.

Du skrev Dine egne tanker for oss ved Dine profeter, så vi kunne ha Ditt Ord. Deretter, som Du lovet, kom Du nok en gang og åpenbarte Deg Selv i menneskekjøtt ved hendelser klargjort ved profeti, for å tolke og åpenbare Ditt Ord.

Ved Ditt eget valg, valgte Du William Marrion Branham til å være mannen til tiden. Du valgte ham for å fange vår oppmerksomhet. Du beveget hendene hans. Du beveget øynene hans i visjoner. Han kunne ikke si noe annet enn det Du hadde vist ham.

Han kunne ikke tale noe annet enn det Du la i hans munn. Du hadde full kontroll over hans tunge, fingre og hvert organ i kroppen hans. Han var fullstendig underlagt Deg.

Deretter, nok en gang etter Ditt valg, valgte Du oss til å være folket til tiden. Din lille minoritetsgruppe, samlet ved inspirasjonen fra Ditt Ord, frembringer igjen Jesu Kristi Liv. Vi er Ditt Ord som tilslutter seg Ordet. Vi kan ikke gjøre noe annet.

Far, vi ønsker å være i Din fullkomne Vilje. Ingenting annet betyr noe for oss. Vi vil ikke ha våre egne tanker, våre ideer, eller hva noen annen mann sier, kun Din vilje.

Vi har gått til Ditt Ord for å si hva Du sa vi må gjøre for å være Din Brud. Du sa Du ville dømme verden en dag ved Ditt Ord. Du fortalte oss at Ditt Ord BARE kommer til Dine profeter, som var forutbestemt og forutordinert av Deg.

Du fortalte oss at Det aldri kommer til en teolog eller en gruppe menn, men ved Din profet. Han vil være Din eneste guddommelige fortolker av Ordet. Det er ikke hans tanker, hans ideer, hans tolkning, men Du som taler gjennom ham og tolker Ditt eget Ord.

I hver tidsalder lar folk menn legge sin egen tolkning til Ditt Ord, og det forblinder dem. Det forårsaker det samme som det gjorde med fariseerne og sadukkeerne. Det er grunnen til at folk ikke får tak i Det i dag. De lytter til hva noen andre sier om Det, i stedet for å lytte til Ordet, slik Din profet ba dem om å gjøre.

Du sa: Først sender Jeg Mitt Ord, og om folket da ikke vil tro Mitt Ord, da sender Jeg dem forkynnertjenesten. Du sa også at i hver tidsalder kommer forkynnertjenesten på villspor. Ikke alle, men de fleste av dem, og leder folket til seg selv. Vi ønsker å være i Ditt originale Program.

Det er så forvirrende, forkynnerne klarer ikke å bli enige med hverandre. Broder X klarer ikke å bli enig med Broder Y. Y er ikke enig med Broder Z. De klarer ikke å bli enige med hverandre. De synes bare å være enige om én ting: Vi bør ikke spille lydbånd i menigheten.

Det er Babylon nok en gang, så forvirrende. Vi tror det kun er ett Mønster, og vi må beskjære oss selv for å passe inn i det Mønsteret, ikke prøve å skjære til Mønsteret så det passer til oss.

Det har vært så mange forkynnertjenester som har stått frem med sine egne ideer, sine egne tolkninger og doktriner. De har alle mislyktes. Det har vært store ordinerte forkynnere som har stått frem og sagt at de forkynner og siterer Budskapet til tiden, og at deres forkynnertjeneste er Guds tilveiebragte Vei for i dag, ikke lydbåndene.

De har trofaste mennesker som går i menighetene deres, som har lyttet til dem i åresvis. De har mange besøkende forkynnere, møter, vekkelser, forkynnelse, og sier at det de sier er Din tilveiebragte Vei, ikke lydbåndene. Så en dag sier de at Budskapet ikke er sannheten.

Undersøkte de ikke det han sa med lydbåndene? Tok de bare det han sa for å være Ordet, Guds tilveiebragte Vei for i dag? Hvis han hadde spilt lydbåndene, Din stadfestede Røst for folket, i stedet for å sette seg selv som den viktigste røsten, ville de ha visst at det de hørte var læren til en falsk salvet i endetiden.

Det betyr ikke at du ikke trenger en pastor. Det betyr ikke at de alle er falske salvede pastorer. Det betyr ikke at det finnes mange som forkynner nøyaktig hva Broder Branham sa. Det betyr at det viktigste du må høre er Budskapet på lydbåndene. Det er det ENESTE SÅ SIER HERREN.

Det er Rettesnoren. Det er Absoluttet. Det er det avgjørende Ordet. Det er det eneste Fullkomne Ordet. Hvis ikke en pastor, din åndelige leder, lytter til det rene Ordet med sitt folk, vil noe gå galt.

Hvorfor vil ikke forkynnertjenesten spille Din stadfestede Røst i menighetene sine? Hvordan kan de si at det er feil når de hevder å tro at Det er Ordet? Hvorfor kommer de med alle slags unnskyldninger og sier at deres forkynnertjeneste er Din tilveiebragte Vei for i dag, og ikke Din stadfestede Røst på lydbånd?

Hvorfor skremmer de folket ved å si at fordi vi sier "TRYKK PLAY" for å høre Din Røst, så tilber vi en mann, og ikke Deg som taler gjennom den mannen?

Vi tilber BARE DEG FAR. Vi undersøker det med Ditt Ord igjen og igjen. Du forteller oss gjennom Din profet i hvert Budskap vi hører på lydbåndene: Det er Din eneste tilveiebragte Vei for i dag.

Hvor ellers kan Din Brud gå enn direkte til Ditt Ord. Vi er Din Jomfruelige Ord-Brud. Vi må forbli hos Din Ildstøtte. Det er det eneste stedet vi kan være tilfreds og si amen til hvert Ord vi hører.

Far, vi ser at Du er på utsiden av Din menighet og prøver å komme inn, og det knuser våre hjerter. Klinken er på innsiden, og vi har åpnet døren for at Du skal komme inn. Vi vet ikke om noe annet. Vi vil ikke ha noe annet. Vi kan ikke ta noe annet. Vi er befruktet av Ditt Ord.

Takk Far for Åpenbaringen av Ditt Ord. Vi er ikke imot noen, vi er bare for Ditt Ord klargjort ved profeti. Vi vil stå foran Deg en dag i dommen. Av hele vårt hjerte ønsker vi å si: "Far, vi har holdt oss til Ditt Ord.”

Oppmuntre din pastor, din åndelige leder, til å Trykke Play på søndag og høre Guds Røst. Du vil bli dømt en dag ved hva Guds Ord sier på lydbåndene. Hvordan kan du ta sjansen på noe annet?

Du er invitert til å komme og bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, og høre: Hendelser klargjort ved profeti 65-0801e, når Gud taler gjennom leppene til mannen Han valgte. Den Han ga sin klasse til, sin gave. Han ga ham hans natur, hans stil, og hva enn det er, hvordan han uttrykker seg selv og hva enn han gjør. Han gjorde William Marrion Branham til mannen til tiden for å få tak i folket til tiden, og vi er FOLKET TIL TIDEN.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Første Mosebok: 22,17-18
Salme: 16,10 / Kapittel 22 / 35,11 / 41,9
Sakarja 11,12 / 13,7
Jesaja: 9,6 / 40, 3-5 / 50,6 / 53,7-12
Malaki: 3,1 / Kapittel 4
Johannes 15,26
Lukas: 17,30 / 24,12-35
Romerne: 8,5-13
Hebreerne: 1,1 / 13,8
Åpenbaringen: 1,1-3 / Kapittel 10

 


lørdag 28. januar 2023

Kjære Kristi lille Jomfru, Ord, Flokk,

Vi kan ikke være noe annet. Vi kan ikke høre noe annet. Vi vet ikke om noe annet. Vi vil ikke ha noe annet. Der det ferske Kjøttet er, TRYKK PLAY, som er Ordet til tiden, der vil ørnene samles. Ordet blir til Liv i oss.

Vi er ikke lik alle andre! Dere er et adskilt folk, hellige for Herren, innviet til Guds Ord og Ånd for å bære frukt av Hans løfte for denne tid. Vi utvikles og modnes hele tiden ved å høre Guds Røst.

Profeten ba oss om å vende tilbake til disse lydbåndene. Hvis du har en lydbåndspiller, få en gruppe mennesker sammen og spill det, og lytt nøye. Lytt til Hans røst, hva Han forteller oss. Guds Ord trenger ingen tolkning. Han gjør Sin egen tolkning. "Jeg er Guds Røst til dere."

Og dette er Det, Bibelen, ikke ett ord skal legges til Det eller tas bort fra Det. Bare bli rett ved den Røsten. "En fremmed vil de ikke følge,"

Hvordan kan noen ikke se Guds tilveibragte vei for i dag? Men ære være Gud, vi kan se Den, fordi vi er utvalgt til å se Den. Vi vil ikke, og vi kan ikke, bli forført, fordi vi er Hans manifesterte Ord.

Brødre og søstre, la det bare synke inn et øyeblikk: VI ER DET MANIFESTERTE ORD!! Gud Selv, Som taler gjennom menneskelepper, forteller oss at VI ER ORDET. Vi har absolutt ingenting å frykte. Alt vi har behov av er vårt.

Hver uke er vi i stor forventning til at Herren skal besøke oss. Vi har ikke plass her til at alle kan få sitteplass, og heller ikke kan alle komme til Jeffersonville, så vi må bare sende dem Ordet gjennom mediet internett.

Vi er i våre hjem, i våre menigheter, i våre biler, samlet rundt våre små mikrofoner fra hele verden og venter på Herrens Komme.

De er samlet med oss i Afrika og venter på Herrens Komme. De er samlet med oss i Mexico og venter på Herrens Komme. I Europa, Skandinavia, Australia, Midt-Østen, Sør-Amerika, fra jordens fire hjørner, og venter på Herrens Komme.

Og vi er samlet her i hjemmemenigheten, tabernaklet, og venter på Herrens Komme. Vi er mange timer adskilt i tid, men vi er sammen som ÉN ENHET, troende, som lytter til Guds Røst og venter på Messias' Komme.

Vi ER Guds folk, som er kalt og valgt ut av denne onde tidsalder, for Hans Navn. Vi blir prøvd og beviser for Satan at vi er Ordet. Vi er del av det Originale Brudetreet. Vi ser at vårt liv blir manifestert ved det Ordet.

Det er lett for alle å tro at Jesus var det direkte svaret på enhver profeti som skulle gå i oppfyllelse i Ham, fordi de ser tilbake på det som skjedde. Men i denne nåværende onde tidsalder, gjør de det samme de gjorde da, ved å tolke Det på en annen måte, og har fått folket til å gå ut i sterke villfarelser ved å tro en løgn. Hvis de bare kunne innse at Det er det samme Ordet som blir manifestert i denne tidsalder.

Det er bare én ting som kan føre Bruden sammen: Dette Budskapet. Det er bare én ting vi alle kan være enige om: Dette Budskapet. Det er bare én Røst som har blitt stadfestet å være Så Sier Herren: Guds Røst på lydbånd.

Nå, bare en kald, formelle, stive menigheter, og så videre, av menneskelaget teologi, det ville ikke; de Utvalgte ville aldri bry seg om det. Men det er der oppe nesten som den ekte tingen. Bare å utelate ett Ord er alt du trenger å gjøre. Lovet om tidsalderen; veldig stor tid! Kristne, overalt, gi akt på tiden vi lever i! Skriv det ned og les, og lytt nøye.

Denne onde tids gud gjør alt han kan for å forføre folket ved å holde Hans stadfestede Røst borte fra dem. Han prøver å få dem til å tvile på bare ett Ord, slik han gjorde med Eva i begynnelsen.

Men Kristi Ord-Brud kommer til et Hode. Vi forenes igjen med vår Ektemake, hvor vi begynte. Tiden for utvandringen er for hånden. Gud kommer for å hente Sin Brud, som holder seg til Hans Ord.

Den Hellige Ånd er her og kaller ut en Brud for Kristus. Han gjør det ved å stadfeste Sitt Løftesord for Henne, for denne tidsalder, og vise at Det er Kristus.

Det er ingenting som er større enn å være forenet med Bruden over hele verden og lytte til Guds Røst tale direkte til deg. Ingen grunn til å håpe, undre deg eller engang be om at det du hører er sannhet. For Det er den ENESTE STADFESTEDE SÅ SIER HERREN-RØSTEN.

Kom og bli med oss og lytt til:

Og etter disse tingene så jeg en annen engel komme ned fra himmelen, som hadde stor makt. Og jorden ble opplyst av hans herlighet.

Klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: Denne onde tids gud 65-0801M.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Matteus kapittel 24 / 27,15-23
Lukas 17,30
Johannes 1,1 / 14,12
Apostlenes gjerninger 10,47-48
Første Korinterbrev 4,1-5 / kapittel 14
Andre Korinterbrev 4,1-6
Galaterne 1,1-4
Efeserne 2,1-2 / 4,30
Andre Tessalonikerbrev 2,2-4 / 2,11
Hebreerne kapittel 7
Første Johannes brev kapittel 1 / 3,10 / 4,4-5
Åpenbaringen 3,14 / 13,4 / Kapittel 6-8 og 11-12 / 18,1-5
Ordspråkene 3,5
Jesaja 14,12-14

 


lørdag 21. januar 2023

Kjære Hjemmemenighet-Brud, la oss alle samles og høre Budskapet 65-0725E Hva er attraksjonen på fjellet? på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid.

Broder Joseph Branham

 

 


lørdag 14. januar 2023

Kjære dere som samles i Sauekveen,

Jeg er så tilfreds og takknemlig til Herren for å kunne samles med hver og en av dere i Guds Sauekve hver uke, hvor vi er skjult i vårt hemmelige sted og spiser og lever av den Skjulte Maten. Det er Åpenbaringen om Jesus Kristus, som stadfester og åpenbarer Seg Selv for oss.

Han har skjult Seg Selv så andre kan se rett på Det og ikke se Det, men for oss, Hans utvalgte Brud, ser vi Det klart og tydelig og tror hvert Ord. Vi har holdt oss til Hans Ord og Hans profet siden de er En og samme.

Og hvis du er et Guds barn, vil du holde deg til denne Bibelens profet. Det er Ordet.

Mange salvede profeter i dag sier: "Det er Den Hellige Ånd du må holde deg til, ikke profeten." Som profetene i gamle tider, hvis vi har et spørsmål, må det finnes et riktig svar. Vi må gå TIL ORDET for å se hva profeten før oss sa.

Men det er én ekte Kristus-Ånd, og det er Ordet gjort kjød slik Han lovet å gjøre det.

ÉN ekte Kristus-Ånd som Han lovet, Malakias 4, Lukas 17, Menneskesønnen åpenbarer Seg Selv i menneskekjøtt.

Ja, det finnes salvede menn. Ja, de har et kall. Ja, de har den ekte Hellige Ånd. Ja, de har det riktige motivet og målet.

Hvordan skal vi da vite hva som er rett og hva som er feil?

Merk dere, de ser like ut. De er salvet på samme vis. Men merk dere: "Ved deres frukter ..."

Jeg hater å si disse tingene, men det er sent på dag og tiden renner ut. Dette er hva som blir sagt og forkynt i dag av disse glupske ulvene som Paulus advarte menigheten om, og de falske salvede som Broder Branham sa ville komme. De er her blant oss, akkurat som de sa.

Her er et utdrag av et brev skrevet av en forkynner. Deres frukt er å prøve å så tvil om Guds profet. De advarer sitt folk om at vi er folk som forguder ved å følge profeten og Trykke Play.

Hør hvor forførerisk dette er.

Jeg er fornærmet over at denne demonen har trengt seg inn blant våre budskapsrekker slik at vi nå kaller utgivelsene av William Branhams taler for GUDS RØST. William Branham var ikke bokstavelig talt Guds røst, men snarere røsten til et menneske som Gud brukte. Bibelen sier ikke at han var Guds røst, men i stedet identifiserer Bibelen ham som den syvende engels røst. (Åp. 3,14; 10,7).

La oss gå til ORDET og la Guds profet avsløre denne falske læren.

Hvis jeg fornærmet deg ved å si det, tilgi meg, men jeg følte at det kanskje ble tatt ille opp, men, JEG ER GUDS RØST TIL DERE.

Hvem skal du tro på, denne falske salvede profeten eller GUDS STADFESTEDE SYVENDE ENGEL-BUDBÆRER? Hvordan kan du sitte under en forkynner som tror eller underviser slike ting til deg? Du bør komme deg inn i Ordet mens det ennå er tid.

En fryktelig feil har blitt begått av budskapssamfunnet i å guddommeliggjøre William Branham ved å gjøre ham til absoluttet. William Branham var aldri absoluttet! Guds Ord er absoluttet.

Amen, Guds Ord ER vårt Absolutt. Hvem kom Ordet til, deg eller HAM? Hvem er den guddommelige tolken av GUDS ORD, du eller HAM? Hvem var det Ildstøtten stadfestet til å være Så Sier Herren, du eller HAM?

For når du har to menn, har du to meninger.

Vi trenger ikke to menn, og heller ikke deres meninger. Vi trenger bare hva Guds profet sa på lydbånd.

Og det må komme til ett endelig absolutt, og mitt absolutt er Ordet, Bibelen.

Der er det, akkurat som du sa, Bibelen er hans og vårt Absolutt, men så sier han:

Jeg vet dere, våre brødre, dere på en måte ser på meg for å være deres absolutt.

Så vent et øyeblikk, det høres stikk i strid med hva DU SA. Han sa at vi så på ham for å være vårt Absolutt.

Så lenge jeg følger Gud, som Paulus sa i Skriften: “Følg meg, slik jeg følger Kristus.”

Er ikke det salvet? Visste han ikke hva han snakket om?

Hva var det Guds profet nettopp fortalte oss i forrige uke?

Vi finner ut at når en mann kommer, sendt fra Gud, ordinert av Gud, med det sanne SÅ SIER HERREN, er budskapet og budbæreren en og samme.

Han sa at du ikke kan adskille dem, de er den samme tingen, men du sier vi skulle?

William Branham er ikke annerledes enn noe dødelig menneske, for han var en mann underlagt de samme lidenskaper som Elias var.

Amen, han var bare en mann, sant og visst, men han var MANNEN Gud valgte å åpenbare hele Sitt Ord til, og lede oss til Løfteslandet. Han var den som Gud sa til: få folket til å tro DEG.

Samme tingen, salvet, forkynner pinsens Evangelium, men fornekter løftet til denne dag som er Ordet som blir stadfestet: “Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig.”

Hvordan skal vi vite forskjellen hvis de er sanne Hellige Ånd-salvede? Han ga oss eksempler slik at vi kan skille de falske profetene fra den sanne profeten.

Bileam og Moses. Mika and Sidkia. Jeremia og Hananja. I hvert tilfelle var begge Guds salvede profeter, men hva ba han oss om å gjøre? HOLD DERE TIL GUDS STADFESTEDE PROFET. Det er den ENESTE måten å være sikker på at du følger Guds tilveiebrakte Vei og er i Hans fullkomne vilje.

Jeg er bare en som er i nærheten når Han gjør det. Jeg var bare en røst som Han brukte, til å si Det. Det var ikke hva jeg visste. Det er hva jeg bare overga meg til, som Han talte gjennom.

Det er alt Bruden vil ha og trenger.Én Røst. Én profet. Ett Budskap. Én budbærer.

Å Far, så takknemlige vi er for Din nåde og barmhjertighet mot oss. Du fortalte oss at ingenting er umulig for Deg. Det er ingenting som er umulig for oss. For alle ting er mulig for dem som tror, og vi TROR.

Kom og bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi har Guds utvalgte Røst som forteller oss alt om De salvede i endetiden 65-0725M.

Bro. Joseph Branham