Arkiverte brev
lørdag 13. mars 2021

Kjære lille Flokk,

Hva er det vi nå vet, som uten skygge av tvil har blitt åpenbart for oss? 

VI ER BRUDEN!!

Jeg kan høre takksigelsen, hallelujaropene, lovprisningen og jubelen som kommer fra Bruden verden rundt. Fars store plan er nå avsluttet. Det er ingen flere spørsmål. Det er ingen mer undring. Åpenbaringen har blitt gitt til oss. Vi er Hans utvalgte, forutbestemte kjæreste. VI ER BRUDEN!!

Enheten blant Hans Brud har aldri vært større enn i denne tid. Bruden har aldri vært mer overbevist i å vite hvem de er enn i denne tid. Vi har aldri vært mer lykkelige, mer fornøyde eller mer tilfredse enn vi er i dag. VI ER BRUDEN!!

Noen tror på og hviler i at den femfoldige tjenesten skal åpenbare mer til dem. Det gjør ikke vi. Vi tror at Hans Ord ikke trenger noen tolkning. Vi tror at Han talte Det gjennom Sin utvalgte Røst, spilte Det inn slik at vi kan høre Det, og vi hviler i og tror hvert Ord som ble talt.

Det er ingen forkynner, lærer, apostel, profet eller pastor som kan forene Bruden. Vi kan bare henvise deg til DEN ENESTE TINGEN SOM VIL FULLKOMMENGJØRE OG FØRE HELE BRUDEN SAMMEN. Gud Selv som taler gjennom Sin 7. engel-budbærer.

Det er «Så sier William Branham?» Det er «SÅ SIER HERREN!» Han er riktignok et individ annerledes enn meg, men den eneste måten Han blir uttrykt er gjennom meg.

Dette var instruksjoner for hans tabernakel. Du er kanskje ikke en del av hans tabernakel, og derfor angår ikke dette deg. BARE OSS. Han ga instruksjoner til sin pastor om hva han skulle gjøre når han ikke var her ... og vi gjør det. 

Nå, og vi har en vidunderlig pastor, en ekte Guds mann, og jeg er så takknemlig for det. Hvis dere husker, en visjon, for ett år siden, at Mat ble lagret på stedet. Og det er helt korrekt.

Guds Røst trekker Hans Brud sammen som aldri før. Vi sitter sammen på himmelske steder når Guds 7. engel åpenbarer det 7. Segl, De Syv Tordner, Det Tredje Rykk og hva enn vi har behov av for å gå i bortrykkelsen.

Guds Rike kommer. Vi går stadig mer fra det negative til det positive. Vi har en vekkelse når vi samles rundt Ordet. Kom og bli med oss førstkommende søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, når vi hører det som har vært skjult siden verdens grunnleggelse, og som nå blir åpenbart for Hans Brud, når vi hører: Det Syvende Segl 63-0324E.

 

Bro. Joseph Branham.

 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

5. Mosebok 29,16-19
1. Kongebok 12,25-30
Esekiel 48,1-7, 23-29
Matteus 24,31-32
Åpenbaringen 7
Åpenbaringen 8,1
Åpenbaringen 10,1-7
Åpenbaringen 14

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portuguisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

lørdag 6. mars 2021

Kjære Ørner som samles rundt Åtselet, 

Der hvor åtselet er, der vil ørnene samles. Og ørnene kan kun samles rundt Ordet. Da må vi avgjøre: Hvem har Guds Ord for vår tid, som vil samle Hans ørner?

Gud la Ordene i Moses’ munn. Ser du, det er Guds tanker som går inn i Moses’ hjerte. Han går dit nå for å uttrykke det, så blir det Ordet. 

Hva samler Guds ørner? Det eneste som kan det: Guds Røst for vår tid talt gjennom Hans stadfestede 7. engel-budbærer, og Den samler og forener Hans Brud fra hele verden som aldri før, og ingenting kan stoppe det.

Hvilken glede som fyller sjelene våre for hvert Budskap som Bruden hører sammen. Kan vi i det hele tatt forestille oss det, Guds egne tanker som taler gjennom Hans mektige engel og forteller oss: «Dere er Min kjære Brud, og Jeg er deres strålende Brudgom. Jeg har skjult disse tingene fra alle andre enn dere, mine kjære, Mine utvalgte. Dere er kjøtt av Mitt kjøtt, ben av Mitt ben. Dere er Min trofaste Brud.»

Det fins ingen grenser for hva Han åpenbarer og forteller oss. Vi hører Budskapet gjennom uken, og når vi alle så samles på samme tid for å høre Hans Røst, slik Han har befalt oss å gjøre, blir Det et helt nytt Budskap for oss. Det er som om vi aldri har hørt Det før. Hjertene våre roper av glede. Herre, tenk at, som aldri før, samler Din Brud seg og lytter til Dette samme Budskapet, og Du åpenbarer Det til oss alle på samme tid.

I enhet roper Bruden i Sør-Amerika ... GLORY! Bruden i Afrika fryder seg og springer opp og sier: Halleluja! I Europa, Asia, Finland, Australia, på alle øyer, i hjem, menigheter, landsbyer, fra jordens fire hjørner, hører Hans Brud, alle på samme tid, at Han taler og forteller oss: «Jeg fører dere sammen. Tiden har kommet for Vårt bryllupsmåltid. Dere har gjort dere rede ved å høre Mitt Ord. Dere er min kjære Brud. Vår bryllupsreise har kommet.»

I ett sinn og i én akkord roper vi ut og synger:

Jeg har stimulansen av åpenbaringen dypt i mitt hjerte,
Dypt i mitt hjerte, dypt i mitt hjerte,
Jeg har stimulansen av åpenbaringen dypt i mitt hjerte,
Dypt i mitt hjerte, hvor den forblir.
Og jeg er så glad, så veldig glad, jeg har åpenbaringen i mitt hjerte.

Du bare føler at Den hellige ånd roper ut i hjertet ditt. Slik det må ha vært i vår Herre, da Han så ut over Jerusalem, Hans Eget folk, ser du, sa: «Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte ville Jeg ikke våke over dere, som en høne gjør med kyllingene sine, men dere ville ikke.» Du bare føler at Den hellige ånd sier: «Hvor ofte ville jeg ikke samle dere, se, men dere ville ikke.»

Men det er en liten gruppe Han samler. Han samler oss og åpenbarer for oss at vi er Hans ORD-BRUD SOM SAMLES RUNDT ÅTSELET. 

Kun ved å lytte og tro hvert Ord kan du motta alle løftene som er på lydbåndene. Du må høre Lydbåndene for å motta dem.

Vær så snill å la min bønn bli besvart. Og må hvert Guds barn som er kalt, som er innenfor hørselsrekkevidde herfra, eller der lydbåndet vil falle, må de på det tidspunktet ... 

På det tidspunktet du hører den Røsten på LYDBÅNDET, skal du motta:

Jeg krever dem for Guds Rike, basert på at jeg vet at dette er Ordet som blir åpenbart. La Kveldslyset skinne, Far. Jeg overgir dem til Deg, i Jesu Navn. Amen.

Ønsker du også å motta denne bønnen, denne åpenbaringen og disse velsignelsene? Du kan. Bli med oss på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, når vi samles rundt åtselet og hører: Spørsmål og svar om Seglene 63-0324M.

Bro. Joseph Branham

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

lørdag 27. februar 2021

Kjære Brud som blir kalt Får,

Som våre hjerter hoppet av glede da ØRNENE samlet seg verden rundt og hørte Guds Røst tale til oss nok en gang og fortelle oss: «Det er ikke mer venting. Det er ikke mer undring. Alt kommer på plass, akkurat slik jeg sa det ville. DAGEN HAR KOMMET, MIN BRUD!»

Vitenskapelig forskning har bevist Det for verden. Stadfestelsen av Ordet har bevist Det for Hans Brud. Denne Åpenbaringen kommer fra Gud, og Det er Sannheten! Dagene vi har lengtet etter er HER. Når som helst vil vi se, med våre egne øyne, de sovende hellige som har ventet og lengtet etter å være sammen med oss. Pappaer ... mammaer ... brødre og søstre, til og med profeten selv vil komme til syne. De vil komme til syne rett foran øynene våre og si til oss: «Tiden er HER. Det er over. Alle ting har blitt gjort klart for bryllupsmåltidet vårt.»

Hedningenes dager er talte, nedtynget av byrder. Trengselstiden står like for hånden for dem. Men vi forener oss med Ordet, lytter til Hans Røst mens Seglene blir åpnet, og gjør oss klare til å fly avsted i luften.

Vi er Guds får og har til fulle gjenkjent hvem Han var da Han ble gjort kjød og tok alle våre synder til Golgata. Vi har fullt ut gjenkjent hvem Han er i vår tidsalder, det inkarnerte Ordet gjort kjød igjen. Og nå gjenkjenner vi Hans siste manifestasjon, hvem VI ER, Hans gjenløste, rettferdiggjorte, rene Ord-Brud, at Gud bor i vårt kjød.

Han fortalte oss hva vi måtte gjøre for å være den Ord-Bruden. «Mine får kjenner Meg, og en fremmed vil de ikke følge.» Ikke følg de fremmede. Det må være et stadfestet tegn i tiden, men Mine får vil se Det og tro Det.»

Ordet tilkjennegir at vi lever i Ørnetidsalderen: Røstens Dager. Vi er de som får det fullstendige Ordet og Den Sanne Åpenbaringen. Vi gjenkjenner at det bare er én måte at Bruden kan bli fullkommen på: Du må holde deg til den RØSTEN. Bare den Røsten kan gjøre Hans Brud fullkommen.

257 Men, til alle som har sine navn i Livets Bok, vil Gud kalle. De vil høre Det. «Mine får hører Min Røst», sa Jesus. Det eneste vi må gjøre er å breke som en sau. Geiter vet ikke Det. Følg med. Men, du skjønner, sauebrekingen: «Mine får hører Min Røst.» Hvorfor? Hva er Røsten? Jeg vil fortelle deg hva en Røst er. En Røst er et—er et åndelig tegn.

Vi kan ikke følge en fremmed, det må være den stadfestede åndelige tegn-Røsten for tiden. Ikke røster, RØST. Det er bare ÉN RØST, og du må TRYKKE PÅ PLAY OG HØRE OG ADLYDE HVERT ORD.

Mange får dette i vrangstrupen, men ikke Hans Brud. Hvem åpnet Seglene? Profeten. Hvem ble alle mysteriene åpenbart til? Profeten. Hvem har ufeilbarlighetens Ord for vår tid? Profeten. Om hvem sitt Ord var det Bruden sa: «Vi hviler i HVERT ORD»? Profeten.

Bruden hviler i hvert Ord som den Røsten talte gjennom Sin 7. engel-profet. Hvis den forutbestemte Bruden han så ropte ut og sa ‘vi hviler i hvert ord du talte’, da er det bare én måte du kan være Hans Brud på, min venn: Du må høre DEN RØSTEN.

Og jeg sier dere, en morgen, når Jesus og Hans Brud kommer tilbake til jorden, vil det være et Guds paradis der. Det, å du, de gamle krigerne fra slaget, går ned gjennom der med sine venner og kjære. Luften vil være fylt av lovsang, av en hærskare av Engler. «Å, det var vel gjort, Min gode og trofaste tjener. Gå inn til Herrens glede, som har blitt beredt for deg, som du skulle ha hatt der tilbake før Eva fikk ballen til å rulle i synd.» Amen. Åh! Ja.

Kom og bli med oss søndag klokken 14:00 Jeffersonville-tid (klokken 20:00 norsk tid), og la oss forene oss rundt Røsten som Gud valgte til å kalle ut Hans Brud, og høre Det sjette Segl 63-0323.

Du tenker kanskje i deg selv: Kan det være så enkelt? Svaret er JA, det er GUD I ENKELHET. Hør hva Hans profet sier og tro hvert Ord. Gud fortalte ham: «Få folket til å tro deg!»

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før du hører Budskapet:

2. Mosebok 10,21-23
Jesaja 13,6-11
Daniel 12,1-3
Matteus 24:1-30
Matteus 27,45
Johannes 10,27
Åpenbaringen 6
Åpenbaringen 11,3-6

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

lørdag 20. februar 2021

Kjære én hundredel av én prosent,

Tenk på det, vi inviterer kongenes Konge og herrenes Herre inn i våre små, ydmyke hjem verden rundt hver uke. Han ønsker ikke at tepper skal bli rullet ut for å ønske Ham velkommen. Han ønsker bare at ydmyke hjerter skal bli lagt frem, slik at Han kan ta våre ydmyke hjerter og åpenbare for oss de gode tingene Han har i vente for alle de som elsker Ham.

Men det er ikke bare hvilket som helst hjem eller til hvilket som helst folk, men kun til en liten, utvalgt gruppe mennesker som Han har valgt. En gruppe mennesker som Han har banket på døren til, og de har åpnet den.

Nå, vi er bare salige og veldig, veldig takknemlige for hva Han har gjort for oss, den levende Guds store, mystiske hånd! Hvilken større ting kunne skje, hvor mye mer privilegert folk kunne vi være, enn å ha i vårt nærvær, kongenes Konge, herrenes Herre?

Vi er så glade og så takknemlige at vi rett og slett ikke vet hva vi skal gjøre! VI ER den ene hundredelen av én prosent som lytter til og tror HVERT ORD som Han taler og forteller oss.

«Jeg er Det inkarnerte Ord gjort kjød. Jeg vil åpenbare for dere de Syv Tordner, og Det vil gi dere bortrykkelse i Tro. Fordi dere tror hvert Ord, Dere er Min rettferdiggjorte Dronning, og Jeg vil gi dere et Nytt Navn. Jeg vil åpenbare for dere Det tredje rykk. Dere kan Tale Ordet, for dere er Ordet. Jeg har gjenopprettet alle ting for dere.»

«Nå har jeg bare noe å fortelle dere, som bare er så godt, det bare brenner i hjertet mitt. Jeg håper dere ikke glemmer det. Jeg lot min engel-budbærer se dere alle sammen kledt i hvite klær. Dere søstre var der med håret hengende ned til midjen deres, barføtt, dere løp alle rett imot ham.»

«Og så lot Jeg ham se i en annen retning, og der kom alle dere menn. Dere var alle unge karer, omtrent i alderen tjue år. Dere hadde mørkt hår, og blondt hår. Dere også hadde hvite klær på, alle sammen, og løp til ham og begynte å omfavne ham, mens dere ropte: ‘Dyrebare broder!’»

«Jeg løftet ham opp og satte ham høyt oppe, på en stor, høy ting, fordi på jorden var han deres leder. Dere fulgte ham slik han fulgte MEG.»

«Budskapet han fikk å tale til dere var så fullkomment at Jeg ikke kunne overlate Det til en himmelsk Engel, så Jeg ga Det til ham, Min jordiske profet-engel-budbærer, William Marrion Branham. Jeg åpenbarte hele denne Åpenbaringens bok til ham og ba ham om å gi Det til dere.»

«Han er Min ørne-profet. Husk, det er ingen flere makter som går ut etter at den store ørnen taler. Jeg har gitt ham alle mysteriene som skal gis til dere, som Jeg fortalte dere at Jeg ville. Alt dere har behov for er i de innspilte Budskapene han talte, fordi Det er ikke hans ord, men MINE ORD TIL DERE.»

«Glem aldri, og husk hva dere sa til ham da han så dere på den andre siden:»

Hvorfor kan jeg ikke se Jesus?» Sa: «Vel, nå, Han vil—Han vil komme en dag. Og Han vil komme til deg først, og da vil du bli dømt.» Sa: «Disse menneskene er dine omvendte, som du har ledet.»

Og jeg sa: «Du mener, at ved å være en leder, at jeg ... at Han vil dømme meg?» Sa: «Ja.» Og jeg sa: «Må hver leder bli dømt på den måten?» Sa: «Ja.»

Jeg sa: «Hva med Paulus?» Han sa: «Han må bli dømt med sine.»

«Vel», sa jeg, «hvis hans gruppe går inn, da vil min også, for jeg har forkynt akkurat det samme Ordet.» Det er alt. Jeg sa: «Der han døpte i Jesu Navn, gjorde jeg det også. Jeg forkynte ...»

Og millioner ropte ut, alle på én gang, sa: «Vi hviler i Det!»

Det er bare ÉN MÅTE å være der på, min venn, ved å Trykke på Play, og å hvile på hvert Ord talt av Guds ørne-profet-budbærer.

Kom og hvil på hvert Ord med oss og vær den ene hundredelen av én prosent, søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid (klokken 20:00 norsk tid), når vi hører: Det femte Segl 63-0322

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før hørelsen av Budskapet:

Daniel 9,20-27
Apostlenes gjerninger 15,13-14
Romans 11,25-26
Åpenbaringen 6,9-11
Åpenbaringen 11,7-8
Åpenbaringen 22,8-9

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

lørdag 13. februar 2021

Kjære Ørner som samler dere,

Jeg kan knapt vente med å samles med dere og høre Guds Røst tale direkte til oss gjennom Hans mektige engel, når Han bryter Sitt Fjerde Segl for oss og forteller hver og en av oss: «Du er født av Meg, og derfor kan du ikke begå synd. Mitt blods blekemiddel står for deg. Jeg bryter det opp og sender det rett tilbake til den som forvrengte det.»

Når satan sier til Meg: «De er skyldige!», forteller Jeg ham: «Det er de ikke. De er alle rene. Jeg kan ikke en gang huske det lenger. De er absolutt syndfrie. De er Mine. Hvis de sier til et fjell ‘flytt deg’, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror på det Jeg har sagt, da SKAL det skje, og de kan få det de har bedt om. De er Mine gjenløste Ørneunger.»

«Bare vent, Mine små Ørneunger, til de Syv Tordner ytrer Sine røster til dere. Dere kan ta Guds Ord og håndtere Det der. Dere vil dele opp og skjære. Dere kan lukke himmelen. Dere kan stenge dette, eller gjøre det, hva enn dere vil. Fienden vil bli slått ihjel av Ordet som går ut av deres munn, for Det er skarpere enn et tveegget sverd. Dere kan tilkalle hundre milliarder tonn fluer, hvis dere vil. Hva enn dere sier, det kommer til å skje, fordi Det er Guds Ord som kommer fra Guds munn, og Jeg har alltid brukt mennesker til å virkeliggjøre Mitt Ord.»

Før et Ord, er det en tanke. Og en tanke må bli skapt. Ålreit. Så, Guds tanker ble skapelse da det ble talt, av et Ord. Det er når Han presenterer det for—for deg som en tanke, Sin tanke, og den blir åpenbart for deg. Da er det fremdeles en tanke inntil du uttaler den

Snakk om stimulans ved Åpenbaring. Våre hjerter, våre sinn, våre sjeler lovpriser og roper «glory, halleluja.» Han har presentert Sine Tanker for oss. Nå blir de åpenbart for oss. Vi kan uttale Det.

Vær ikke redd for noe, Ørneunger, Hans Ord bor i oss. Satan kan ikke skade oss, han er bare en bløffmaker, tal Ordet. Han valgte oss fra begynnelsen av. Han sendte oss Sin siste ørnebudbærer for å åpenbare Seg Selv og kalle ut Sin Brud. Vi har gjenkjent Ham. Vi har gjenkjent hvem vi er. Fortsett å trenge dere fram, det er ikke lenge igjen nå, Han kommer for å hente oss. 

Hvis du ønsker å få denne stimulansen ved Åpenbaring, kom og hør Guds Røst tale på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid (20:00 norsk tid), og hør Ham åpenbare Sitt Fjerde Segl til Sin Brud.

Bro. Joseph Branham

  

Skriftsteder å lese som forberedelse til å høre talen “Det Fjerde Segl.”

 

Skriftsteder:

Matteus 4
Lukas 24,49
Johannes 6,63
Apostlenes gjerninger 2,38
Åpenbaringen 2,18-23 / 6,7-8 / 10,1-7 / 12,13 / 13,1-14 / 16,12-16 / 19,15-17
1. Mosebok 1,1
Salme 16,8-11
2. Samuel 6,14
Jeremia 32
Joel 2,28
Amos 3,7
Malaki 4

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk