Arkiverte brev
lørdag 15. juni 2024

Kjære fru Jesus Kristus,

Hvis vi stiller et spørsmål om noe i vårt liv, må det finnes et sant svar. Det kan være noe som er nærme det, men det må finnes et sant, direkte svar på hvert spørsmål. Derfor, for hvert spørsmål som dukker opp i våre liv, må det finnes et sant og korrekt svar.

Hvis vi har et bibelsk spørsmål, må det finnes et bibelsk svar. Vi ønsker ikke at det skal komme fra en gruppe menn, fra et bestemt fellesskap, fra en pedagog eller fra en bestemt trosretning. Vi vil at det skal komme rett fra Skriften. Vi må vite: hva er Guds sanne og korrekte sted å tilbe Ham?

Gud valgte å møte mennesket; det var ikke i en kirke, ikke i en trosretning, ikke i en trosbekjennelse, men i Kristus. Det er det eneste stedet hvor Gud vil møte et menneske, og hvor han kan tilbe Gud, er i Kristus. Det er det eneste stedet. Uansett om du er metodist, baptist, katolikk, protestant, eller hva du måtte være, er det bare ett sted du kan tilbe Gud på den riktige måten, og det er i Kristus.

Guds eneste korrekte og utvalgte sted å tilbe Ham er i Jesus Kristus. Det er Hans eneste tilveiebrakte Vei.

Bibelen lovte oss en Ørn i Malakias 4. En Lyssøyle vi skal følge. Han vil vise den feiltagende menighet at Han er Hebreerne 13,8, Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. Vi er også lovet i Lukas 17,30 at Menneskesønnen (Ørnen) vil åpenbare Seg for Sin Brud.

I Åpenbaringen 4,7 står det at det var fire Livsesen, hvor det første var en løve. Det neste Livsvesenet var en okse. Deretter var det neste som kom et menneske; det mennesket var reformatorene, menneskets utdanning, teologi og så videre.

Men Bibelen sier at ved kveldstid, det siste Livsvesenet som skulle komme, var en flygende Ørn. Gud ville gi sin Endetidsbrud en Ørn. Menneskesønnen Selv, som åpenbarer Seg i kjød for å lede Sin Brud.

Bibelen sier også at alle de gamle tingene i Det gamle testamentet var skygger av de tingene som skulle komme. Når den skyggen kommer nærmere, blir det negative oppslukt av det positive. Det som skjedde da, er en skygge av det som vil skje i dag.

I 1. Samuel 8 forteller Det gamle testamentet oss at Gud hadde tilveiebrakt Samuel, profeten, til å lede folket. Folket kom til ham og sa at de ønsket en konge. Samuel ble så fortvilet at hjertet hans nesten sviktet ham.

Gud hadde ledet sitt folk gjennom denne innviede, Skriftsmessig stadfestede profeten, og han følte at han hadde blitt forkastet. Han samlet folket og ba dem om ikke å vende seg bort fra Gud, som hadde båret dem som barn, og gitt dem fremgang og velsignet dem. Men de sto på sitt.

De sa til Samuel: “Du har aldri tatt feil i ditt lederskap. Du har aldri vært uærlig i dine økonomiske forhold. Du har gjort ditt beste for å holde oss på linje med Herrens Ord. Vi setter pris på miraklene, visdommen, forsørgelsen og beskyttelsen fra Gud. Vi tror på det. Vi liker det. Og dessuten vil vi ikke være uten det. Det er bare det at vi vil ha en konge som kan lede oss i kamp.

Nå er det selvfølgelig slik at når vi går ut i kamp, er det fortsatt vår intensjon å la prestene gå foran med Juda etter, og vi vil blåse i trompetene og rope og synge. Vi har ikke tenkt å slutte med noe av det. MEN VI VIL HA EN KONGE SOM ER EN AV OSS TIL Å LEDE OSS.”

Dette var ikke de denominelle menneskene den gangen. Dette var faktisk de menneskene som hevdet at HAN virkelig VAR Guds profet som var valgt av Gud til å lede dem.

“Ja, du er en profet. Vi tror på Budskapet. Gud åpenbarer Sitt Ord for deg, og vi liker Det, og vi vil ikke være foruten Det, men vi vil ha noen andre enn DEG til å lede oss. En av våre egne. Vi har fortsatt til hensikt å si at vi tror på Budskapet du brakte oss. Det er Ordet. Du er profeten, men du er ikke den eneste eller den viktigste Røsten.”

Det finnes gode mennesker i verden i dag, gode menigheter. Men det er én fru Jesus Kristus, og vi er Henne, De Han kommer for å hente. Hans kyske jomfruelige Ord-Brud som vil holde seg til Guds ENESTE RØST SOM ER STADFESTET OG BEVIST TIL Å VÆRE SIER HERREN.

Hvis du ønsker å bli med oss denne søndagen klokken 12:00 Jeffersonville-tid, vil vi fortsatt være på telefonoverføringen og lytte inn fra hele verden. Dette er hva som vil skje.

Rør ved mine brødre, søstre, mine venner, her på dette stedet i kveld og der ute ved telefonen. Flere forskjellige stater lytter inn, hele veien fra østkysten til vestkysten. Jeg ber, kjære Gud, langt nede over ørkenene der i Tucson, langt borte i California, oppe i Nevada og Idaho, langt borte i øst og rundt, nede i Texas; mens denne invitasjonen blir gitt, folk som sitter i-i små kirker, bensinstasjoner, hjem, og lytter inn. O Gud, må den fortapte mannen eller kvinnen, gutten eller jenta, i denne timen, komme til Deg. Gi det akkurat nå. Vi ber i Jesu Navn, at de vil finne dette trygge stedet mens det er tid.

Nå, Herre, denne utfordringen har blitt møtt, at Satan, den store bløffen, han har ingen rett til å holde et Guds barn. Han er en beseiret skapning. Jesus Kristus, det eneste sted for tilbedelse, det eneste sanne Navn, beseiret ham på Golgata. Og vi påkaller Hans Blod akkurat nå, at Han beseiret enhver sykdom, enhver plage.

Og jeg forlanger at Satan forlater denne forsamlingen. I Jesu Kristi Navn, kom ut av disse menneskene, og la dem bli frie.

Alle som tar imot sin helbredelse på grunnlag av det skrevne Ord, vitne om det ved å reise dere og si: "Jeg tar nå imot min helbredelse i Jesu Kristi Navn." Reis dere opp.

Lovet være Gud! Der er dere. Se her, på de lamme og andre som reiser seg. Lovet være Gud! Det er det. Bare tro. Han er her.

Bro. Joseph Branham

Guds utvalgte sted for tilbedelse 65-0220

 

 

Skriftsteder å lese før du hører Budskapet:

5 Mosebok 16,1-3
2 Mosebok 12,3-6
Malaki kapittel 3 og 4
Lukas 17,30
Romerne 8,1
Åpenbaringen 4,7

lørdag 8. juni 2024

Kjære Åndelige Super-Brud av den Kongelige Ætt,

Ikke noe mer venting, ikke noe mer undring, VI HAR ANKOMMET! Vi ER den Åndelige Super-Brud av den Kongelige Ætt. Den Åndelige Ætten til den Kongelige lovede Sønn. Ikke en gruppe i fremtiden; ikke neste generasjon som kommer; vi lever i den siste tid, vi er generasjonen som vil se Jesus Kristus komme tilbake til jorden.

I dag er dette Skriftstedet oppfylt!

Det samme Evangeliet, den samme Kraften, den SAMME Menneskesønnen som var i går, er i dag, og vil være for evig.

I dag er dette Skriftstedet oppfylt!

Kjære venner i Arizona, California, Texas, over hele USA og RUNDT OM I VERDEN som lytter til dette lydbåndet på overføringen; den samme Guds S-ø-n-n som kom i øst og bekreftet Seg Selv som Gud manifestert i kjødet, er den samme Guds S-ø-n-n her på den vestlige halvkule, som identifiserer Seg Selv blant menigheten i kveld, den samme i går, i dag og for evig. Sønnens Kveldslys har kommet.

I dag er dette Skriftstedet oppfylt!

Messias' Røst, som sto og talte på plattformen i Hans tid, og identifiserte Seg Selv med Løftesordet for den tidsalderen, er den samme Messias' Røst som taler til Hans Brud i dag rundt om i verden på lydbåndene, og sier til oss: Jeg er den samme i går, i dag og for evig. JEG ER Guds Røst til Dere. DERE ER MIN ÅNDELIGE BRUD AV DEN KONGELIGE ÆTT som har holdt fast ved Mitt Ord.

I dag er dette Skriftstedet oppfylt!

Det er slik en uro blant folket i dag at de ikke ser Guds Sannhet. Det er fordi det er for mange menneskeskapte tolkninger av Guds Ord. Gud trenger ingen til å tolke Sitt Ord. Han er Sin Egen tolk. Han sendte Sin Brud Sin Røstens dagers engel-profet fra Åpenbaringen 10,7 for å tolke sitt Ord. Det er SÅ SIER HERREN.

I dag er dette Skriftstedet oppfylt!

Du sier: "Hvis jeg hadde vært der da Jesus var på jorden, ville jeg ha gjort sånn og sånn." Vel, det var ikke din tid. Men dette er din tid, dette er din tid. Hvilken Røst sier du er Guds Røst? Hvilken Røst er den viktigste Røsten for deg?

I dag er dette Skriftstedet oppfylt!

Djevelen går omkring som aldri før og angriper Hans Brud. Han kan få deg til å tro at du har en sykdom eller en slags lidelse, eller angripe familien din. Noen ganger lar Gud ting bli så mørke at du ikke kan se opp, rundt, eller noe annet sted. Så kommer Han og lager en vei gjennom det for deg, slik at du kan si: "Jeg er ikke Hagars ætt, jeg er ikke Saras ætt, jeg er ikke engang Marias ætt, jeg er Guds Super-Kongelige Abrahams Åndelige Ætt. Jeg tar Guds lovede Ord for meg, Det er Så Sier Herren. Jeg skal ikke rokkes. Uansett hvordan det ser ut, hva djevelen sier. Uansett hva jeg trenger, vil jeg ta Gud på Hans Ord.

I dag er dette Skriftstedet oppfylt!

Guds Røst har talt. Jeg har lagret opp all den Åndelige Maten du trenger. Si KUN det som er på disse lydbåndene. Jeg er Guds Røst til deg. Mitt Ord trenger ingen tolkning. Ikke krangle eller slåss, elsk hverandre, MEN hold fast ved MITT ORD.

I dag er dette Skriftstedet oppfylt!

Ikke vær nedstemt. Ikke vær deprimert. Ikke la Satan frarøve deg din GLEDE. Husk hvem du ER, hvor du skal, hvordan det vil være ved den store Bryllupsmiddagen. Å bo i den vakre Byen Han har bygget bare for deg. Hvor du skal være gjennom Evigheten med Ham og alle de som har gått foran.

Ingen mer sykdom. Ingen mer sorg. Ingen mer død. Ingen mer kamper. Bare Evig liv med Ham. Da vil vi si:

I dag er dette Skriftstedet oppfylt!

La oss ikke være nedtrykte og si: "Jeg er så lei av dette stedet, jeg vil bort herfra." La oss si det slik: Han kommer når som helst nå, FOR Å HENTE MEG ... GLORY! Jeg kan ikke vente. Jeg skal se alle mine kjære. De kommer til å vise seg rett foran meg, da vil jeg vite: DET ER OVER, VI HAR ANKOMMET.

Da, på mindre enn et øyeblikk, vil vi alle være sammen på den andre siden.

La oss være glade og fryde oss, for Lammets Bryllup er nær, og Hennes Brud ... Hans Brud har gjort seg rede.

Hvis du ønsker å glede deg og være i Lammets Bryllup med oss, gjør deg klar denne søndagen kl. 12:00, Jeffersonville tid, når vi hører:

I dag er dette Skriftsted oppfylt 65-0219

Bro. Joseph Branham

 

 

Skriftsteder å lese:

Johannes 16. kapittel
Jesaja 61, 1-2
Lukas 4,16

lørdag 1. juni 2024

Kjære Abrahams Kongelige Såkorn,

Jeg sender hilsener verden rundt til Dem som er samlet og lytter inn via samsendingen, som ernærer Sine sjeler med den ferske nye Mannaen som faller fra Himmelen. Dere er de som er kjøpt med Jesu Kristi Eget Blod.

Herre Jesus, jeg ber om at Du vil salve ordene i kveld til å nå hvert øre som er under den Guddommelige lyden. Og hvis det er noen her, eller som lytter inn, rundt omkring i nasjonen.

Gud salver ørene til hver og en av oss, mens vi lytter fra hele verden og hører den Guddommelige lyden av Guds Røst tale til oss: Så sier Herren.

Vi er den ekte, gjenfødte Guds Menighet som tror på HVERT Eneste Guds Ord stilt overfor hva som helst, uansett hva det måtte være, fordi det er den sanne, uforfalskede Guds Røst som taler.

Gud manifesterer Seg Selv i oss, Hans Brude-Menighet. Vi er ikke bærerne av Såkornet, VI ER DET KONGELIGE SÅKORNET. Hele Hans Liv, som var i Ham, har gjenskapt Seg i OSS, den ekte, sanne Brude-Menigheten, som frembringer hele Guds Ord i Dets fylde og i Dets styrke.

Det kan ikke være flere menighetstider etter dette. Vi er ved slutten, brødre og søstre. Vi er her. Vi har ankommet. Takk være Gud!

Vi er ved enden. Vi har ankommet. Bruden HAR gjenkjent hvem Vi er. Det er tid for Såkornsbruden. Agnene er døde. Agnene har tørket inn. Vi er det jomfrufødte Guds Ord manifestert, Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig.

Vi vil ikke bli berørt. Det vil ikke være noen manuell håndtering av OSS. Vi ER Brudens jomfru-Fødsel. Vi er beordret av Gud til å forbli tro mot det rene, jomfruelige Ord. Såkornet må sitte i Nærværet av Sønnen, Den Hellige Ånd, Menneskesønnens Røst, slik at Det kan modnes. Og for oss er det KUN ÉN VEI: TRYKK PLAY OG HØR RØSTEN TIL MENNESKESØNNEN SELV.

Og jeg sier at det finnes en Utvalgt Menighet et sted i denne verden, som trekker seg bort og setter seg til side fra disse tingene, og manifestasjonen av Gud har fanget Dens oppmerksomhet. Vi er i de siste dager.

Vi er Guds Ørner. Det finnes ingen kompromisser i oss. Vi kan kun spise fersk Manna. Vi er som kalver på båsen. Vi spiser kun den Lagrede Maten som har blitt gitt til oss.

Vi ser at Guds ørner rundt om i verden vil ha den Ferske Mannaen. De vil fortsette å lete til de finner Den. De vil fly høyere og høyere. Hvis det ikke finnes noe i denne dalen, vil de stige litt høyere. De vil ha Guds Ord ferskt fra Guds Røst. Deres Evige bestemmelsessted hviler på Det. Der hvor Åtselet er, samles Ørnene.

Hans Ånd har kommet over oss for å gjøre de samme tingene som Han gjorde. Det er gjenskapelsen av Kornet igjen. Vi er Abrahams Kongelige Tros-Såkorn som tar alt som er i strid med Guds Ord og omtaler det som om det ikke eksisterer. Vi kan ikke tvile på eller feilplassere ett eneste av Guds Ord, for vi tror at Det er SÅ SIER HERREN. Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig.

Kjære Gud, la oss ikke vende ryggen til Det, for noe av verdens dårskap, men la oss i kveld ta imot Ham med hele vårt hjerte. Herre, skap i meg en god ånd, Livets Ånd, slik at jeg kan tro alle Dine Ord og ta imot Jesus, Ordet, den samme i går, i dag og for evig, og tro i dag på den delen som er tildelt denne tidsalderen. Gi det, Herre. Jeg ber om det i Jesu Navn.

Jeg vil gjerne invitere dere til å komme og høre Guds stadfestede Røst for endetiden, når Han gir oss Ørnens Mat; Guds løfte. Det krever en jomfruelig tro på dette Guds Ord for å være Hans brud.

Bro. Joseph Branham

 

 

Tid:
12:00, Jeffersonville-tid

Budskap:
Kornet er ikke arving med skolmen 65-0218

Skriftsteder:
Matteus 24,24
Lukas 17,30
Johannes 5,24 / 14,12
Romerne 8,1
Galaterne 4, 27-31
Hebreerne 13,8
1. Johannes 5,7
Åpenbaringen 10
Malakias 4

 


 

Men når du kommer for å si: "Jeg og Min Far er Ett," og disse andre tingene, da trekker skolmen seg bort fra Det. Men den ekte, sanne Brude-Menigheten vil bringe frem hele Guds Ord, i Dets fylde og i Dets styrke, for Han er den samme i går, i dag og for evig.

65-0218 - "Kornet er ikke arving med skolmen"

Rev. William Marrion Branham

Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig, en Ånd kommer over Bruden for å gjøre de samme tingene som Han gjorde. Ser dere? Det er gjenskapelsen av Kornet igjen.

65-0218 - "Kornet er ikke arving med skolmen"

Rev. William Marrion Branham

lørdag 25. mai 2024

Kjære Ninive-passasjerer,

Far, hvor Ditt Åtsel er, der vil Dine Ørner samle seg. Du mater oss med Din Guddommelige Manna. Gi våre sjeler det vi virkelig trenger. Vi tørster etter Deg, Far. Vi er i Dine Hender.

Vi ligger i Ditt nærvær, og modnes, ved å høre Din Røst. Bruden må bestemme seg og ta et standpunkt. Det er enten rett eller galt. Er det å høre Din stadfestede Røst det viktigste Din Brud må gjøre, eller ikke? Hvis det er riktig, la oss gjøre Det. Ikke vent lenger, finn ut nå hva som er Sannhet og hva som er rett, og stå ved Det. Vi vet at Det er Sant, vi vet at Det er Din tilveiebrakte Vei for i dag.

Jeg må rope ut: "Løven har brølt, hvem kan da ikke frykte? Gud har talt, hvem kan da ikke profetere?" Vi ser Det i Ordet. Du lovet Det. Hvem kan holde fred og forbli stille?

Vi vil ikke ha den populære meningen. Vi vil ha Sannheten. Og vi, vi (vil) vil ikke-vi vil ikke ta standpunkt for noe annet enn det Gud har sagt er Sannheten.

Tiden er inne for at dere må bestemme dere for hvilket skip dere er på. Lever dere av Ordet talt direkte fra Menneskesønnen, eller noe annet? Er det noen som forteller dere at dere må høre andre røster for å være Hans Brud? At det å spille lydbånd i hjemmene deres eller kirkene deres ikke er det viktigste Bruden kan gjøre?

Hvem sin røst lytter dere til? Hva forteller den røsten dere? Hvilken røst baserer du din og din families Evige skjebne på?

Det er ikke meg, det var ikke den syvende engel, å nei. Det var manifestasjonen av Menneskesønnen. Det var ikke engelen, hans budskap. Det var mysteriet som Gud avdekket. Det er ikke en mann. Det er Gud. Engelen var ikke Menneskesønnen. Han var budbæreren fra Menneskesønnen. Menneskesønnen er Kristus. Han er Den dere lever av. Dere lever ikke av en mann. En mann, ordene hans vil svikte. Men dere lever av Menneskesønnens ufeilbarlige Ord-Legeme.

Ikke lytt til noen røst som ikke setter den Røsten, Menneskesønnens ufeilbarlige Ord-Legeme, foran dere FØRST. De kan forkynne, undervise, eller gjøre alt Gud har kalt dem til å gjøre, men de er IKKE den viktigste røsten dere MÅ HØRE.

Hvis de trodde det, da ville de spille den Røsten når dere samles og fortelle dere: "Denne Røsten, på lydbåndene, er den viktigste Røsten å høre. Den, og DEN alene, er SÅ SIER HERREN”.

Hvilken Røst er dere forelsket i? Hvorfor fikk Han Sin Røst spilt inn og lagret? Hvem sin Røst var det Gud valgte til å tale Sitt Ord for vår tid?

Ved Sin tilveiebrakte profet, den Han ordinerte til å dra ned dit og rope ut det budskapet, nå, det så ut som at Han kunne ha sendt en annen profet, men Han ordinerte Jona, og til og med Elia ville ikke ha vært riktig, Jeremias ville ikke ha vært riktig, Moses ville ikke ha vært riktig, det var Jona som måtte dra til Ninive. Det var alt som var å si om det. Han gav ham oppdraget og sa til ham at han skulle dra. Og når Han sier: “Dra dit, Jona, dra til Ninive,” er det ingen andre enn Jona som kan dra og gjøre det.

Gud har forutbestemt oss til dette livet. Denne Røsten taler det Evige Livets Ord til oss. For oss er dette Guds tilveiebrakte Vei. Dette er vårt Skip. Hvis dere er på et skip som er på vei til Tarsis, kom dere ut før det er for sent.

Hvis dere har lurt på, eller har spørsmål på hjertet om hvilken vei dere skal gå eller hva dere skal gjøre, kom og bli med oss. Gå ombord på Skipet med oss. Vi skal til Ninive for å rope ut. Vi lar Tarsis-skipet fortsette videre hvis de vil. Vi har en plikt til Gud, et Budskap som vi er ansvarlige for.

Jeg sier ikke at hvis dere går i en menighet som ikke spiller lydbåndene, at det er et skip til Tarsis. Men hvis NOEN ikke utnevner Guds Røst på lydbåndene som den viktigste røsten dere må høre, bør dere sjekke hvem som står ved roret på skipet deres og hvor skipet deres er på vei.

Jeg inviterer dere til å bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når Kapteinen på vårt Skip taler og gir oss Budskapet: En mann som flykter fra Herrens Åsyn 65-0217.

La oss starte denne vekkelsen riktig. Riktig! Hva venter dere på? Vi tror at Herrens Komme er nær, og Han kommer til å ha en Brud, Som er klar. Og vi vil ikke ha noen skip til Tarsis. Vi skal til Ninive. Ha! Vi skal til Herligheten. Amen. Det stemmer. Vi skal dit hvor Gud vil velsigne, og det er det vi ønsker å gjøre.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese:

Jona 1,1-3
Malaki 4
Johannes 14,12
Lukas 17,30

 

 

lørdag 18. mai 2024

Dear Tape Family,

I mean you, my family, and the family out in the world where we…where our tapes go.

That is us, the prophet’s Tape Family; his children that are scattered out over the world, the ones he has begotten to Christ. The ones that Father has given the Revelation of Himself to in these last days.

I want to get them all together one of these days, see, Father will, and then we’ll—we’ll have a Home where we won’t have to roam around no more.

I WANT TO GET THEM ALL TOGETHER. It’s happening right now. This Message, His Word, these Tapes are doing just exactly that: bringing the Bride all together, uniting us as ONE UNIT from around the world. There is nothing but His Voice; the Voice of God on the tapes, that can bring His Bride together.

And you, when you’re filled with the Spirit, here’s one of the best signs I know: you’re so in love with Christ and believe every Word that He says to be the Truth. See? That’s the evidence that you have the Holy Spirit. And your life’s full of joy, and—and oh my, everything’s different (see?) than what it used to be. That’s the Holy Spirit.

Our hearts, minds and souls are so full of joy, love and Revelation, we can hardly contain ourselves. Every message we hear brings more Revelation. We see who we are and what we are doing to be in His Perfect Will. There is nothing that can move us from what God has placed within our hearts. Pressing Play is God’s provided Way for today. No guessing, no hoping, no asking the Holy Spirit, “Is what I just heard the true Word?” “Do I need to check it with the Word?”

Not us. What we hear on the tapes IS THE WORD. That Word we hear on the tapes is the ONLY WORD that has been vindicated by the Holy Spirit Himself, the Pillar of Fire, to be Thus Saith The Lord to the Bride.

If someone says to us, “There is so much said on the tapes that was just Brother Branham talking, not the anointed Word. That was just the man. The Holy Spirit led us to what is the Word and what was just Brother Branham talking.”

Not to us. We just simply believe what the prophet told us never to forget.

I want you to never forget that Word. What Moses said, God honored, because God’s Word was in Moses.

We will never forget what the prophet said, and we believe It; for It is engraved with an iron pen upon our hearts. What he said on the tapes, God honored It, and we believe It.

There is no greater honor than to sit and hear the Voice of God speak to us. He will be speaking to His Bride this Sunday at 12:00 P.M., Jeffersonville time, and answering questions: 64-0830E Questions And Answers #4. I’d like to invite you to be united with us. It is a decision you’ll never regret.

Bro. Joseph Branham