Arkiverte brev
lørdag 19. august 2023

Kjære Brud av det Perfekte Ord,

Gud har sendt Sin siste kraft. Han sendte ned Sin store ørn for å gjenopprette oss tilbake til våre fedres opprinnelige Tro. Dette er ørnealderen. Det er ikke flere Livsvesener. Det er ikke flere budbærere. Det er ikke flere grupper av menn. Det er alt. Vi er ved enden. Røsten fra Åpenbaringen 10,7 har kommet, og Han har brukt Sin store profetørn for å kalle ut Sin brud.

Hvis du hørte på vår pastor på søndag, Guds store ørn, ville du ha hørt ham fortelle deg det Han fortalte oss:

Dere er den gruppen som vil ta de Syv Tordener; selve Guds ord, og skjære og kutte, og til og med lukke himmelen. Dere kan stenge dette, eller gjøre det, hva dere vil. Fienden blir drept av Ordet som kommer fra deres munn, for det er skarpere enn et toegget sverd. Dere kunne kalle på hundre milliarder tonn med fluer om dere ville. Hva dere sier, vil skje, for Det er Guds Ord som kommer fra Guds munn. Det er Hans Ord, men Han bruker alltid mennesker til å utføre Det”.

Hvordan kan jeg legge nok vekt på viktigheten av å Trykke Play; for å høre ørnen Gud sendte? Dette Budskapet er så viktig, så perfekt ... SÅ PERFEKT, at Han ikke kunne overlate Det, selv ikke til en Engel. Det var ingen annen mann, ingen annen gruppe med menn, INGEN han kunne gi Det til, BARE HANS STORE ØRNEPROFET.

Vi kan snakke om Det, undervise Det, til og med forkynne Det, men det er BARE EN RØST som har "Så sier Herren," og du må tro hvert Ord. Det er bare en Røst du kan legge din evige skjebne på. Det er BARE EN RØST Gud valgte til å lede Sin Brud, og BARE HANS BRUD VIL HA DEN ÅPENBARINGEN.

Det var bare en ørneprofet Han valgte før verdens grunnleggelse å åpenbare HELE SITT ORD TIL ... WILLIAM MARRION BRANHAM, og han, og bare han, er Guds ørnebudbærer til denne tiden. Han, og bare han, ble sendt for å lede Guds Brud.

Mitt kall, eller enhver tjeners kall, er bare én ting: Å LEDE DEG TIL HAM, GUDS STORE ØRN. Den Han valgte. Den Han bekreftet med Sin Ildstøtte. Den Han valgte da Han åpnet Boken, rev av Seglene, og sendte Den ned til jorden, for å åpenbare Den for oss, Hans folk.

Ordene han talte på lydbånd er ikke hans ord, de er Guds egne Tanker, talt og spilt inn på bånd for Hans Brud å høre; og bare DERE, HANS BRUD har den sanne Åpenbaringen av det.

Brud, tenk bare på det! Vi har ankommet. Det er alt. Vitenskapelig forskning har bevist Det. Oppfyllelsen av Ordet har bevist det. Og vi er her! Og denne Åpenbaringen kommer fra Gud, og Den er Sannheten. Og fordi dere anerkjenner Den, ER VI hans fullstendig gjenopprettede sønner og døtre.

Ingen flere undringer. Ingen flere spørsmål. VI ER HANS PERFEKTE ORDBRUD. Vi gjenkjenner hvem vi er. Vi er alle de som, ved Guds nåde, Han lot Sin ørn se i hvite klær.

Fatt mot, Brud. Vi er nesten Der. Vi kan føle Det. Det er mer virkelig for oss nå enn noen gang før. Fienden hater oss, MEN GUD ELSKER OSS. Han er ikke bare med oss, HAN ER I OSS. VI ER HANS ORD GJORT KJØD.

Han beviser for satan at VI KAN IKKE, OG VIL IKKE FEILE. Det er bare TRO og tvil. Vi har BARE TRO. Ikke på oss selv, PÅ HANS ORD, og DET kan ikke feile. Hvorfor? VI ER ORDET. Gud sa så!

Du valgte ikke Ham, HAN VALGTE DEG. Hvordan kan satan gjøre noe mot deg, GUD VALGTE DEG. Han valgte deg fordi Han VISSTE at du ikke ville feile i å tro Hans Ord. Satan sier til deg: "Men du feiler, feiler, feiler" ... du har rett, jeg feiler i mitt kjød, men jeg er RETTFERDIGGJORT, og jeg vil ikke feile i å tro HVERT ORD.

Vi får bli testet og gå gjennom prøvelser for GUD, så Han kan BEVISE FOR SIN OG VÅR FIENDE ... VI ER HANS PERFEKTE ORDBRUD.

Måtte den Mektige Hellige Ånd fylle deres hjem, deres kirker, eller hvor enn dere er denne søndagen kl. 12:00, Jeffersonville-tid, mens vi hører Guds store ørn bringe Åpenbaringen om: Det femte Segl 63-0322.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før du hører budskapet:

Daniel 9,20-27
Apostlenes gjerninger 15,13-14
Romerne 11,25-26
Åpenbaringen 6,9-11 / 11,7-8 / 22,8-9

 


lørdag 12. august 2023

Kjære Ørneunger,

Guds Røst tar oss til høyder vi aldri har vært før, og åpenbarer Hans Ord. Vi har stukket våre små nebb inn i Hans mektige Vinger, og Han tar oss høyt opp mot himmelen. Vi svever rundt, høyt over den skyfylte himmelen. Vi kan se langt inn i evigheten. Det er en helt ny Åpenbaring for oss. Jo høyere Han tar oss, jo klarere blir Det. Vi roper ut: JEG SER DET ... JEG SER DET.

Han har nå tatt Sine mektige Vinger, ristet dem godt og sagt til oss: “FLY MINE SMÅ, FLY.” Først var vi så redde. Fienden fylte våre sinn med så mye tvil. Jeg kan ikke, jeg klarer bare ikke. Så hørte vi Ham rope og tordne tilbake til oss: “DERE KAN, DERE ER MINE ØRNEUNGER, BEGYNN BARE Å FLAKSE MED VINGENE DERES!!”

Så, plutselig begynte våre små vinger naturlig å flakse. Jo mer vi lytter til Hans Ord som forsikrer oss om hvem vi er, og hva vi skal gjøre, jo sterkere blir vingene våre. Flakse, flakse, flakse ... Trykk på Play, Trykk på Play, Trykk på Play ... og plutselig, flyr vi. Vi er Ørner.

Når en liten frykt prøver å komme inn i våre sinn, ser vi oss bare rundt og begynner å lytte til Hans Røst. Der er Han, flyr rett ved siden av oss for å fange oss hvis vi begynner å falle. Vi innser at vi har ingenting å frykte, Pappa Ørn er rett der med oss. Han ser hver bevegelse vi gjør. Han vil ikke la noe skje med oss.

En slik Frihet og forsikring som vi aldri har følt før. Han fortsetter å fortelle oss: Dere er Mine ørneunger. Dere adlyder og gjør nøyaktig det Jeg sa dere skulle gjøre ved å holde dere til Min Røst som jeg har gitt dere.

Han vet at når Han sier noe til oss på lydbåndene, så vil vi gjøre det, for vi vet Det er Hans Ord. Han vil stå rett bak Det. Selv om Det ikke er skrevet i Bibelen, vil Han stå bak Det, uansett.

Vi vet, hvis det er utenfor Det, vil Han åpenbare Det for Sin profet. Vi innser at alle Guds mysterier er gjort kjent for Hans profet, og ham alene, så alt vi trenger å vite, Det er på lydbånd.

Snakk om kraften i Åpenbaring som bringer stimulans. Vi vil rope det av full hals. Vi vil at verden skal vite: Jeg er en Lydbåndørn!

Guds tanker ble til skapelse da det ble talt, ved et Ord. Det er når Han presenterer det til—til deg som en tanke, Hans tanke, og det blir åpenbart for deg. Da er det fortsatt en tanke inntil du sier det.

Det har blitt åpenbart for oss. Glory. Nå vil vi si Det. Vi er Jesu Kristi Brud. Han kjente meg, forutbestemte meg før verden ble grunnlagt. Jeg er Hans levende Ord gjort kjød. Han sa til meg: BE og du skal få. Bank på og det skal bli åpnet. Hva enn vi har behov av: VI SIER DET.

Dette er Ørnens tidsalder, og vi er Hans Ørneunger. Vi har aldri vært lykkeligere eller mer fornøyd i vårt liv. Ingen frykt. Ingen bekymringer.

Jeg inviterer deg til å komme og fly til nye høyder med oss førstkommende søndag kl. 12:00, Jeffersonville-tid, når Guds mektige ørn roper til oss og åpenbarer Det fjerde Segl 63-0321.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese i forberedelse til å høre talen Det fjerde Segl 63-0321.
Matteus 4
Lukas 24,49
Johannes 6,63
Apostlenes gjerninger 2,38
Åpenbaringen 2,18-23, 6,7-8, 10,1-7, 12,13, 13,1-14, 16,12-16, 19,15-17
Første Mosebok 1,1
Salmene 16,8-11
Andre Samuel 6,14
Jeremia 32
Joel 2,28
Amos 3,7
Malaki 4

 


lørdag 5. august 2023

Kjære stimulerte Brud,

Gjør deg klar, denne søndagen vil du få mer stimulering ved Åpenbaring enn du noen gang har hatt i livet ditt. Du kommer til å bli full på Ordet. Det vil være så bra, og klarere ... og enda klarere enn da Han talte Det. Og det er bare én måte å få Det på, du må Trykke Play!

Få tak i lydbåndene, lytt nøye til dem. Fordi, du vil få det på lydbåndet, fordi de har spilt av disse lydbåndene igjen, og de er virkelig gode og klare. Så, du vil få det klarere der.

Hva var det Guds syvende engelbudbærer nettopp sa? Den Gud valgte å åpenbare alle Bibelens mysterier for; den Han valgte for å gi Åpenbaringen av de Syv Segl, Tordenene, og hele Hans Ord. Engelen Han valgte for å kalle ut Sin Brud. Den Han valgte til å være Hans Røst i de siste dager.

La oss lese sitatet en gang til for å sikre oss at vi forstår hva han nettopp sa at vi skulle gjøre.

"Du vil få Det på", HVOR?
"Du vil få Det klarere", HVOR?

Snakk om hvor viktig det er å Trykke Play og å høre Lydbåndene. GLORY!! Dette er ikke mitt ord, dette er GUDS ORD som forteller Hans Brud: FÅ DET DER ... PÅ LYDBÅNDENE. Predikanter, hold dere unna meg.

Hvordan kan noen som hevder å tro på dette Budskapet si at å spille lydbåndene ikke er det STØRSTE bruden kan gjøre? Hvordan kan en pastor sette sin tjeneste over profetens? Ikke bare å sitere det ... Jeg gjør det også akkurat nå, men å spille den Røsten for sin hjord slik at de kan “FÅ DET KLARERE DER”.

Den største tjenesten i verden er Lydbånd-tjenesten. Det er ingenting større enn å Trykke Play. Det er bare én Røst som er ordinert av Gud til å være Så Sier Herren til Hans Brud, Røsten på lydbåndene.

La meg klargjøre igjen. Jeg er IKKE imot at noen predikant forkynner, heller ikke tror jeg at en predikant ikke kan forkynne eller undervise. Men for meg og min tjeneste, er jeg kalt til å fortelle verden at de skal lytte til det inkarnerte Ordet gjort kjød, som har blitt tatt opp og lagret på magnetisk lydbånd. Jeg tror det er Guds Røst, og DEN, og DEN alene, svarer på alle dine spørsmål. Den vil gi deg alt du trenger, inkludert Bortrykkende Tro, for Den er SÅ SIER HERREN.

Bruden trenger ikke mitt ord, jeg bare siterer Ordet som alle andre predikanter. Du siterer og sier hvor viktig det er å høre din forkynnertjeneste og ditt kall, lovet være Herren. Jeg forteller folk at den VIKTIGSTE tjenesten er Guds Røst på Lydbånd. Det er ingenting større. De trenger ikke å ha noe annet.

Jeg sier ikke disse tingene for at folk skal ha feil ånd eller feil holdning mot noen predikant eller tjeneste, Gud forby. Jeg elsker dem. De er mine brødre. Gud har gitt dem et kall. Jeg ønsker ikke å snakke mot Guds salvede menn, MEN jeg føler meg tvunget til å si at mange har lagt for mye vekt på DERES tjeneste og ikke satt Guds Røst på lydbånd som DEN VIKTIGSTE RØSTEN Bruden kan høre.

Jeg sa ganske enkelt: "Sett Broder Branham tilbake på talerstolene deres", og mange av predikantene har påtatt seg å fortelle forsamlingen sin at Broder Branham aldri sa det på lydbånd, og at DE er kalt for å ta Ordet og gi det til folket; lager unnskyldninger FOR IKKE Å SPILLE LYDBÅNDENE I DERES MENIGHETER.

De sier det er GALT hvis en pastor spiller lydbånd i menigheten sin, og kritiserer folk ved å si at hvis de bare lytter til lydbånd i menighetene sine, og ikke til forkynnertjenesten, så er de ikke Bruden.

Jeg har hørt så mange unnskyldninger de bruker og forteller folk. De vil rett og slett ikke fortelle forsamlingen sin: "LYDBÅNDENE ER DET VIKTIGSTE DU MÅ LYTTE TIL". Hadde de gjort det, ville folk spørre ... "hvorfor spiller vi ikke lydbånd i menigheten vår hvis det er det VIKTIGSTE?"

Dette er hvem vi skal lytte til på søndag:

Gud åpenbarte Seg Selv i en Mann, og fortalte hvem som var bak Ham; og hva Sara gjorde, lo i teltet. Og alle disse Skriftstedene, av Malakias, og så videre, forutsagt i de siste dager. Hebreerbrevet 4 sa, når "Ordet" kommer tilbake. Malakias 4 sa at Det ville komme tilbake ved en mann.

Ordet har kommet tilbake ved en mann, og vi har Hans Røst innspilt på Lydbånd, og vi kommer til å høre på Den HVER SØNDAG.

Jeg er glad for å kunne kunngjøre at nok en gang, førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, vil vi lytte til det inkarnerte Ordet som er blitt kjød og innspilt på magnetisk lydbånd. Det gir oss Åpenbaringen om: Det tredje Segl 63-0320.

For en tid vi vil ha, Brud. Hvilken glede vil fylle våre hjerter. Hvilken fred vil berolige våre sjeler, når vi hører hva Gud Selv sa til satan: "La dem være i fred. Hvis du fanger en av dem, Min lille Flokk som er fylt med Hans Olje og Vin av det rene Ord, ikke tving dem til å si noen 'Ave Maria', eller noen av dine trosbekjennelser. Hold fingrene dine unna dem. De vet hvor de går, for de er salvet med Min Olje og har gledens vin, for de kjenner Mitt Løftesord. 'Jeg skal reise dem opp igjen.' Skad ikke Det! Ikke prøv å rote dem til ... hold deg unna dem."

Vi har ingenting å frykte. Vi har Ordet. VI ER ORDET. Vi stopper ikke for noe. Vi er Guds Sønner og Døtre. Satan, vik unna, ALT tilhører oss. Gud sa det. Det står skrevet!

Broder Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Matteus 25,3-4
Johannes 1,1, 1,14, 14,12, 17,17
Apostlenes gjerninger kapittel 2
1. Timoteus 3,16
Hebreerne 4,12, 13,8
1. Johannes 5,7
Tredje Mosebok 8,12
Jeremia kapittel 32
Joel 2,28
Sakarja 4,12

 


lørdag 29. juli 2023

Kjære Brud,

Bruden har ikke stilt seg undrende til dette Budskapet eller Dets budbærer etter 1933, da Ildstøtten kom til syne ved Ohio-elven den dagen. Vi har visst at William Marrion Branham er Guds mektige 7de engel-budbærer, som Han sendte til jorden for å kalle ut Sin Brud.

Siden den dagen har Gud samlet Sin Brud for Hans Komme. Vi er under stor forventning. For vi vet det kan skje når som helst.

Han har bygget Troen vår som aldri før, fortalt oss, forsikret oss på ny, at vi er Hans trofaste Brud. Ved at vi har holdt oss til Hans Lagrede Mat, vet vi at hva enn vi har behov av er DER, PÅ LYDBÅNDENE.

Hvordan vet vi det helt sikkert? Ordet sier at Gud ikke vil gjøre NOE før Han åpenbarer Det til Sine tjenere, profetene. Derfor vet vi at hvis Gud vil åpenbare noe, eller gjøre noe, gi oss bortrykkelse i Tro, kommer Han til å Tordne Det ut gjennom vår profet, og Hans profet alene.

Tiden for å undre seg er over. Bruden har tatt et standpunkt. Det finnes ingenting som er mer viktig enn å høre Gud tale til Sin Brud på Lydbåndene. Det er de eneste Ordene stadfestet av Gud Selv til å være Så Sier Herren.

Det er sent på dag, og vi kan føle tyngden av vår fiendes dårlige ånde overalt rundt oss. Det er mobilisert til kamp, og satan angriper oss på alle fronter, men lovet være Gud, vi har Åndelig Mat, og vi sitter ved Mesterens Bord dag og natt og nyter av den Skjulte Manna. Han fortsetter å åpenbare mer og mer for oss daglig mens Han forteller oss: "Alt er vel, min kjære. Jeg er med deg. Jeg fortalte deg at Jeg aldri ville forlate deg eller forsake deg. Press på. Kast de djevlene ut. Jeg gir deg Min atombombe, Mitt Ord, bruk Den. Jeg tenkte Det. Så ble Det Skrevet, og nå, i din tid, har Jeg talt Det, så du kan høre MEG fortelle DEG: Så Sier Herren, Du er Min Brud. Du er Ordet gjort kjød."

Gud har talt gjennom menneskelepper og gitt oss Sitt Ord. Vi har ingenting å frykte. Det er ikke vårt Ord, våre tanker, vår innbilning, Det er Guds Ord, som Han har gitt til OSS. Vår TRO er på Hans Ord, og Hans Ord kan ALDRI SVIKTE!

Nå, mens vi hører disse Seglene bli åpnet, taler Den Hellige Ånd nok en gang til oss, og vi kan se våre navn skrevet der i Livets Bok hos Lammet. Vi kan knapt beherske oss ... JA, det er mitt navn som står skrevet der. Han snakker om MEG.

Kom og bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, og hør Det andre Segl 63-0319, når Guds Røst forteller dere at navnene deres er skrevet i Livets Bok hos Lammet.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Matteus 4,8 / 11,25-26 / 24,6
Markus 16,16
John 14:12
Tessalonikerne 2,3
Hebreerne 4,12
Åpenbaringen 2,6 / 6,3-4 / kapittel 17 / 19,11-16
Joel 2,25
Amos 3,6-7

 


lørdag 22. juli 2023

Kjære ... jeg vil kalle dere Brud,

Gud, den Store Skaper, Alfa og Omega, Liljen i dalen, Sarons Rose, den Klare Morgenstjerne, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, Ildstøtten, Gud Selv, kom til jorden og talte gjennom menneskelepper til oss, GLORY!, la Det på magnetisk lydbånd, så dere kunne høre HAM kalle dere ... "DERE" SIN BRUD.

Se det for dere, mine venner. Vår Herre Jesus Kristus, som ser dere i øynene og forteller dere: "Dere er Min Brud. Jeg elsker dere. Jeg har ventet så lenge på dere. For Meg er dere fullkomne. Dere er kjøtt av Mitt kjøtt, bein av Mitt bein. Jeg valgte dere før jeg skapte Jorden eller stjernene. Jeg elsker dere så høyt. Vi vil tilbringe Evigheten sammen. Nå kommer Jeg for å hente dere."

Bare det burde gi hver av oss Bortrykkelse i Tro. Hva kan djevelen kaste imot deg, fortelle deg, legge på deg, som kan skade deg? INGENTING, DU ER KRISTI BRUD! Du er Hans Ord gjort kjød, du er Fru Jesus Kristus.

Hvordan kan noen, på noe språk, skrive og uttrykke hva det betyr for oss? Du kan rett og slett ikke det.

Det finnes ikke noe sted i verden hvor du kan ha æren og privilegiet av å høre disse Ordene med mindre du har den riktige åpenbaringen og TRYKKER PLAY.

De største hendelsene verden har ventet på siden tidens begynnelse finner sted akkurat nå, og vi er en del av Det. Han har ventet på denne dagen, denne timen, dette folket; DERE, for å oppfylle og få Sin Store Plan til å skje.

Åpenbaringen av mysteriet med de Syv Segl, Tordenene blir åpenbart, vår fullkommengjørelse, Hans fullstendig gjenopprettede Adam, Hans Komme, alle disse tingene blir manifestert og går i oppfyllelse NÅ, i DERE, HANS BRUD!

Ikke på Moses' tid. Ikke på Noas tid. Ikke på Jesu tid, ikke en gang på Johannes' eller Paulus' tid. Det skjer nå, AKKURAT NÅ, MED DERE.

Vi vil ikke gå glipp av Det. Vi ønsker å være klare for Hans Komme. For å bli det, har vi blitt befalt å gå til ORDET for å få svar. Ikke min ide, ikke en eller annen manns ide eller tanker, men hva Guds stadfestede Ord sier.

Vi vet at Bruden må si "amen" til hvert Ord og bli forenet som Ett. Så vi må se i Guds Ord for å se hva som kommer til å forene Bruden.

Og så kommer det frem syv mystiske Tordener som ikke en gang er skrevet i det hele tatt. Det stemmer. Og jeg tror at, gjennom disse Syv Tordenene, vil bli åpenbart i de siste tider for å få Bruden sammen for bortrykkende tro.

Der er Det i Ordet. De Syv Tordener vil bli åpenbart i vår tid for å få Bruden sammen for bortrykkende tro.

Det neste spørsmålet vi da trenger å vite er: Hva er Tordenene?

Da det “tordnet.” Husk, en høy brakende Tordenlyd er en Guds Røst. Det er hva Bibelen sier, ser dere, “et Tordenbrak.” De trodde det var en torden, men Det var Gud. Han forstod Det, for Det var åpenbart for Ham. Skjønner? Det var en Torden.

Så Tordenene er Guds Røst som kommer til å føre Bruden sammen og gi dem (OSS) bortrykkende tro. Der er svaret vårt.

Hvem er Guds Røst til Bruden? William Marrion Branham.

Nå, jeg er bare deres broder, ved Guds nåde, men når Herrens Engel kommer ned, blir det, da, en Guds Røst til dere ... jeg kan ikke si noe av meg selv, utenom det Han viser meg, det sier jeg. Tro det og se hva som skjer.

Tro Det og se hva som skjer og finner sted på søndag, når vi samles og mottar bortrykkelse i tro og hører Ham Tordne til Sin Brud.

Snakk om “å sitte nå på Himmelske steder”? Hva det vil bli! Hvis vi kan føle det på denne måten, ved å sitte her nede på jorden, før Bortrykkelsen kommer, i denne tilstanden som vi er i nå; og vi kan glede oss, og stå langs veggene, og stå i regnet, bare for å høre Dette; hva vil det bli når vi ser Ham sitte der! Åh, du! Åh, det vil bli en herlig tid.

Ikke gå glipp av noe i denne herlige tiden. Du er invitert til å samles med oss når vi hører: Det første Segl 63-0318, klokken 12:00, Jeffersonville-tid.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese i forberedelse til å høre Budskapet:

Matteus 10,1 / 11,1-14 / 24,6 / 28,19
Johannes 12,23-28
Apostlenes gjerninger 2,38
Andre Tessalonikerbrev 2,3-12
Hebreerne 4,12
Åpenbaringen 6,1-2 / 10,1-7 / 12,7-9 / 13,16 / 19,11-16
Malaki kapittel 3 og 4
Daniel 8,23-25 / 11,21 / 9,25-27