duminică, 28 martie 2021
64-0719M
Sărbătoarea Trâmbiţelor

Dragă A Doua Evă,

Noi întotdeauna ne vom aminti ziua în care Domnul a unit Mireasa Lui împreună, din toate naţiunile lumii, ca să ne spună, “Tu eşti marea Mea familie capodoperă, a Doua Mea Evă. Tu eşti acum pregătită pentru grădină, pentru Mileniu.”

Capodopera şi Mireasa, şi Ea este o bucată din El, care trebuie să fie împlinirea Cuvântului. Cuvântul a fost împlinit, iar noi suntem gata pentru Venirea Domnului.

Cum va face această Mireasă aceasta? Cum va face acest Grâu aceasta? El ne-a spus nouă că Maleahi 4, şi Apocalipsa 10:1-7 vor perfecţiona Mireasa Lui. Nu un sistem, nu un grup de oameni, ci al 7-lea înger mesager o va restaura din nou, aşa cum a fost la început, înapoi la Cuvântul Original.

Observaţi Apocalipsa 10:1 la 7, toate tainele sunt a fi descoperite Miresei, de către mesagerul Bisericii Laodicea.

Dacă TOATE tainele vor fi descoperite de către mesager, atunci nu există o cale mai bună de a primi toate tainele decât pe calea rânduită de Dumnezeu, “APASĂ PLAY”, şi ascultă Vocea lui Dumnezeu vorbind direct prin profetul Lui şi descoperind toate secretele Lui.

Sunt atât de emoţionat şi satisfăcut. Nimic altceva nu contează în această lume doar Acest Mesaj, Cuvântul Lui, acea Voce. Eu ştiu că fiecare dintre voi simte în acelaşi fel. Fiecare împărtăşeşte cu altul Cuvântul pe care tocmai ce l-a auzit prin a suna sau a scrie citatul lor favorit.

 • Aţi prins voi aceasta una...wou...eu vreau să zic WOW!!
 • Eu NICIODATĂ nu am ascultat acest Mesaj în felul acesta înainte, NICIODATĂ.
 • Cum am putut rata acest paragraf în toţi anii aceştia?
 • El doar ce mi-a spus că eu sunt capodopera Lui, GLORIE.
 • Ce scrisoare de dragoste. Bucăţică după bucăţică după bucăţică.
 • Nu poate fi mai simplu de atât.
 • Cum ar putea cineva să nu vadă Aceasta... Asta-i tot ce spune El.

Deci acum aş vrea să fac acelaşi lucru cu fiecare din voi. După Mesajul de mâine voi veţi scrie şi veţi suna şi veţi vorbi în neştire. El o adânceşte şi o leagă împreună pentru Eva Lui.

Eu vreau să vă încurajez. Dacă voi credeţi că acesta este al 7-lea înger mesager al lui Dumnezeu. Dacă voi credeţi că acest Mesaj este Cuvântul pentru această zi. Voi credeţi fiecare Cuvânt. Dacă voi urmaţi MESAJUL UNUI SINGUR OM, ATUNCI ACESTE PARAGRAFE SUNT PENTRU VOI.

 • Noi suntem aici! Noi suntem la sfârşit. Aceasta nu este vreun lucru nesăbuit al unui om. Acesta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL.
 • Profetul lui Dumnezeu este interpretul Divin al Cuvântului lui Dumnezeu.
 • Voi nu puteţi adăuga la Acesta, sau să scoateţi din Acesta.
 • Un Om în trup uman, ca un profet, totuşi Acesta era Elohim discernând gândurile care erau în inima Sarei, în spatele Lui.
 • Dumnezeu în formă de fiinţă umană, care putea discerne gândurile oamenilor; un om, nu o duzină; un om, nu conta cât de multe imitaţii. Ei aveau Unul.
 • Ce este adevărata evidenţă? Isus a spus, “Ca voi să credeţi că Eu sunt Acela.” Şi El este Cuvântul.
 • Un profet nu înseamnă numai “un văzător sau prezicător,” el înseamnă “un descoperitor al Cuvântului care este scris...Cuvântul promis pentru ceasul acela.
 • Apoi Dumnezeu îl trimite pe profetul Lui, la...şi profetul este Cuvântul viu al lui Dumnezeu, făcut manifest.
 • Isus, Fiul lui Dumnezeu, descoperindu-se pe El Însuşi prin Scripturi, făcând Scriptura aceea (care era predestinată în această zi, aşa cum era în ziua aceea, şi toate celelalte zile) vie. . Şi, a crede Aceasta, este evidenţa Duhului Sfânt.
 • Şi cum ştii tu dacă acesta este Cuvântul? Fiecare spune asta? Aceasta este promisiunea Bibliei fiind adeverită de epoca aceea.
 • Aceasta este descoperirea completă a lui Isus Cristos. [Fratele Branham îşi pune palma pe Biblie-Ed.] Şi cele Şapte Peceţi aveau tainele ascunse, despre ce era tot Acesta.
 • Şi cum Mesia Va...oamenii care-l cred pe El o ştiu numai dacă ei sunt constant în Cuvânt, să cunoască ce este El!

Acest Mesaj, Această Voce, Aceste benzi, sunt SINGURELE, adeverite de Dumnezeu, Cuvântul zilei. Sunt TOTUL PENTRU NOI. Noi nu ştim altceva, noi nu vrem altceva, şi noi nu putem asculta nimic altceva. Noi nu suntem împotriva nimănui, noi suntem doar PENTRU, APASĂ PLAY.

Da. Copii ai Luminii, acceptaţi Cuvântul Lui, continuaţi să păşiţi şi priviţi cum se desfăşoară mai mult. Nu Îl părăsiţi, nu contează ce altcineva spune. Staţi drept cu Acesta şi continuaţi doar să umblaţi cu El, priviţi pe Acesta desfăşurându-se şi descoperindu-se pe El Însuşi. Cuvântul este o Sămânţă; o sămânţă în felul potrivit de pământ va rodi din soiul ei.

Veniţi să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu desfăşurându-se şi descoperindu-se pe El Însuşi cu naţiunile lumii, a Doua Lui Evă, Duminică la ora 2:00 P.M. ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), aşa cum ascultăm: Sărbătoarea Trâmbiţelor 64-0719.

Fratele Iosif Branham

 


Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Leviticul 16
Leviticul 23:23-27
Isaia 18:1-3
Isaia 27:12-13
Apocalipsa 10:1-7
Apocalipsa 9:13-14
Apocalipsa 17:8