duminică, 30 august 2020
65-0120
Nu Te Bizui Pe Înţelegerea Ta

Dragă Unul Din Ei,

Ce am făcut noi Duminica trecută? Noi am fost adunați în Casele noastre cu Benzi, cu toții rugându-ne În Numele Lui. Noi am fost botezați cu Duhul Sfânt, când puterea a venit din acea Voce. Ceea ce El a făcut pentru ei în acea zi, El a făcut pentru noi acum. Noi suntem atât de bucuroși că noi putem spune, NOI SUNTEM UNUL DIN EI. Ce odihnă. Ce pace. Ce asigurare are Mireasa Lui așa cum Îl ascultăm vorbindu-ne și spunându-ne că noi suntem Mireasa Lui Perfectă și că noi suntem în voia Lui Perfectă. Nu există altă cale, nu există altă voce, nici un alt mesaj care poate desăvârși Mireasa Lui în afară de Vocea Lui vorbindu-ne prin mesagerul Lui adeverit al orei.

Necredincioșii, care nu au o descoperire completă, spun, “Voi puneți accentul prea mult pe om, dați gloria lui Isus.” NOI O FACEM, pentru că noi credem că noi nu ascultăm un om, sau noi nu dăm glorie unui om, ci este Isus Hristos vorbind prin mesagerul Lui adeverit, și noi îi dăm LUI toată gloria. El ne-a descoperit nouă că este EL încă odată, vorbind Miresei Lui prin buze umane așa cum a promis că El o va face.

Aici ne facem noi greșelile, în seara aceasta. Noi încercăm să punem toată gloria, și pe Hristos, departe în trecut în altă epocă. Biblia a spus,“ El este același ieri, azi, și în veci.” El este la fel de mult aici în această clădire, în seara aceasta, cum El a fost când a umblat în Galilea sau Ierusalim.

Când un bărbat predică și spune, “tu nu trebuie să crezi fiecare Cuvânt de pe acele benzi, profetul a făcut greșeli, el însuși a spus aceasta, și noi ți le putem arăta. Există o diferență între atunci când a fost Dumnezeu care vorbea prin el și propriile lui gânduri sau idei.”.

Când un om stă şi zice că el este un lucrător, un pastor al unei biserici de undeva, şi el nu crede că Isus Cristos este acelaşi în fiecare detaliu (în afara trupului fizic), acelaşi ieri, azi, şi în veci, aceea este sămânţa de contradicţie.

Același în fiecare detaliu! Și apoi vreun OM îți va spune ție că acolo sunt greșeli în ceea ce el a spus, dar prin puterea și ungerea Duhului Sfânt prin el, el îți va spune ce este și ce nu este Cuvântul? NU PENTRU MINE NU ESTE. Îngerul Domnului i-a spus profetului Lui, “Fă-i pe oameni să te creadă pe TINE.” Și noi o facem, fiecare Cuvânt. El a spus,

În Numele lui Isus Hristos! Nu adăugați nici un lucru. Nu luați, să puneți propriile voastre idei în Acesta. Voi doar spuneți ce a fost spus pe acele benzi. Voi faceți exact ce Domnul Dumnezeu a poruncit să faceți. Nu adăugați la Acesta.

Când Dumnezeu vorbește Cuvântul, El nu are nevoie de nici un bărbat sau femeie, sau de nimeni altcineva, să spună ce înseamnă Aceasta. Dumnezeu se referă chiar la ce El spune că se referă. Dar ei vor să se bazeze pe ce spune un slujitor în loc de ceea ce a spus Dumnezeu. Scriptura ne spune că ei au fost acoperiți cu un voal.

Profetul ne-a spus nouă că Scripturile se repetă pe ele însele. Așa cum a fost în zilele Sodomei și Gomorei, așa este astăzi. Așa cum a fost în zilele când Isus a fost aici pe pământ, așa este astăzi. Așa cum a fost în zilele în care profetul Lui a fost aici, așa este astăzi.

Când Fratele Branham a fost în Tucson, Arizona, pentru trei ani, slujitorii nu l-au invitat nici măcar o dată să vină să predice în spatele amvonului lor. De ce? El a spus pentru că ei s-au adunat împreună și au zis, dacă vreun om m-ar avea pe mine la amvonul lui, ei ar fi excomunicat acel predicator.

Astăzi, când voi spuneți cu mândrie, “Noi suntem o Biserică a Benzilor. Noi îl invităm pe profetul Lui să vorbească în spatele amvonului nostru la fiecare serviciu,” acel pastor, și acea biserică, sunt excomunicate.

Dar când vocea mea este redusă la tăcere în moarte, aceste benzi încă vor fi ascultate, și voi veți recunoaște că ce am spus s-a împlinit.

Asta e ceea ce credem noi despre Vocea care este pe Benzi:

“Oile Mele cunosc vocea Mea. Vocea Mea le-a fost dovedită lor, de a fi adevărul. A fost adeverită de a fi Vocea Mea.” Acum, acum observați, ei nu sunt dispuși să urmeze nici o altă voce. Ei nu o vor face.

“Oile Mele cunosc Vocea Mea, și ele nu vor urma nici un străin.”

Așa că haideți să ne adunăm împreună această Duminică la 1:00 P.M. (20:00 ora României) ora locală în Jeffersonville pentru a asculta Acea Voce spunându-ne nouă: Nu Te Bizui Pe Înțelegerea Ta 65-0120

Fratele Iosif Branham